Gå till huvudinnehållet
Bild3 © WWF-Canon Michel GUNTHER

Människa & natur

För att WWF ska kunna nå sina mål om en hållbar utveckling och skydd av den biologiska mångfalden så räcker det inte att vi driver egna projekt. Vi måste också arbeta tillsammans med de människor och organisationer som finns i områdena där vi verkar. På den här sidan hittar du berättelser från några sådana samarbeten.

I framtiden kan våra barn försörja sig genom naturvård och samtidigt skapa en bättre miljö och ett rikare djurliv.

Moses Sikona Boskapsskötare vid naturvårdsområdet i Masai Mara

Så arbetar WWF tillsammans med människor

I de områden där WWF arbetar lever många människor…

… som är starkt beroende av lokala naturresurser och ekosystem för sin försörjning. När efterfrågan på mark och naturresurser växer, och trycket på naturen ökar, så drabbas inte bara den biologiska mångfalden. Då hotas även dessa människors försörjning och välfärd. De har därför ett långsiktigt intresse av att ekosystemen skyddas och den biologiska mångfalden bevaras.

För att på lång sikt kunna skydda hotade djur och naturmiljöer krävs en engagerad lokalbefolkning. För att stärka naturvårdsarbetet samarbetar WWF med organisationer som representerar och ger röst åt det lokala engagemanget. Vi arbetar även för att skapa bättre förutsättningar för dem att delta i och bidra till naturvårdsarbetet.

Alla människor har rätt att vara informerade om och delaktiga i beslut som påverkar deras livsvillkor. Världens alla urfolk har dessutom särskilda rättigheter när det gäller beslut och åtgärder inom de områden som de av hävd har bebott eller brukat.

Gemensamt ansvar

Att tillsammans med andra kunna påverka hur naturen ska kunna skyddas och brukas på ett hållbart sätt stärker känslan av ansvar för det gemensamma. Brist på delaktighet och valmöjligheter kan å andra sidan tvinga människor att försörja sig på sätt som är direkt skadliga för mångfalden, och även för deras egna intressen i ett längre perspektiv.

Tyvärr är det många som nekas nästan alla möjligheter till inflytande. Skälen varierar från plats till plats, men vanligen hör människor som lever i fattigdom, som tillhör urfolk eller etniska minoriteter, samt kvinnor och ungdomar till de grupper som har svårast att göra sina röster hörda.

Lyckligtvis finns det mängder av exempel världen över på hur individer, lokalsamhällen och urfolk organiserar sig för att försvara sina skogar, marker och vattendrag mot avverkning och ohållbar exploatering. De förvaltar och vårdar också – ofta sedan urminnes tider – enorma arealer av biologiskt rika marker. Faktum är att de områden som skyddas på detta sätt är ungefär lika stora som alla världens nationalparker och naturreservat tillsammans. Och inte bara det, skyddet för dessa områden är i många fall mer effektivt.

WWF stöttar lokalbefolkningarna

WWF bidrar med stöd för att stärka lokala organisationer som representerar lokalbefolkningarna. De kan då göra sina röster hörda och påverka makthavare för att få större inflytande i förvaltningen av skogar och naturreservat, eller bli skickligare på att förhandla för att få bättre betalt för sina produkter.

Organisationerna kan också bidra till att utveckla hållbara energilösningar, giftfri odling och produktion av varor som bidrar till att minska fattigdomen på ett hållbart vis. Sist men inte minst kan vi ge stöd till lokalbefolkningars egna initiativ för att skydda djur och natur i sin närmiljö.

Utan ett fungerande samarbete med människor världen över kommer vi aldrig nå våra mål för att öka skyddet för vår natur.

wwfs ombudsperson

Gina Barbieri, ombudsperson för WWFs globala nätverk.

För WWF är det viktigt att vi lever upp till våra åtaganden och förebyggande skyddsåtgärder i arbetet med människor och naturvårdsarbete världen över. Därför har vi rekryterat en oberoende ombudsperson för WWFs globala nätverk. Hon heter Gina Barbieri och är människorättsjurist och internationell medlare med 20 års erfarenhet av att lösa miljö- och samhällskonflikter.

Ombudspersonen är helt oberoende, både vad gäller rapportering och budget. Hen rapporterar direkt till WWF Internationals ordförande och får stöd av den internationella styrelsens underkommitté. 

 

Vill du veta mer?

Här under finns poddar, videor och fler artiklar om hur WWF jobbar med människor runt om i världen.

Dela gärna:

Senast ändrad 27/06/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se