Människor på äng i Tanzania

Människa & natur

För att WWF ska kunna nå sina mål om en hållbar utveckling så räcker det inte att arbeta med enbart fokus på växter och djur, vi måste också arbeta tillsammans med de människor som bor i områdena där vi verkar. Därför är en viktig del av vårt arbete att också stödja lokala organisationer. På den här sidan hittar du berättelser från några av projekten.

WWFs poddserie – Liv på planetens villkor

Det finns hopp för framtiden, och nyckeln ligger hos människan själv. Följ med på en resa till kameleonternas och lemurernas röda ö – det ofattbart fattiga Madagaskar.

Lyssna på podden

Fiskare i Mangily, Madagaskar
WWFs poddserie – Liv på planetens villkor

Det finns hopp för framtiden, och nyckeln ligger hos människan själv. Följ med på en resa till kameleonternas och lemurernas röda ö – det ofattbart fattiga Madagaskar.

Lyssna på podden

I framtiden kan våra barn försörja sig genom naturvård och samtidigt skapa en bättre miljö och ett rikare djurliv.

Moses Sikona Boskapsskötare vid naturvårdsområdet i Masai Mara

Det finns många fördelar med att använda biogas, inte minst därför att det är mycket lättare att få en jämn värme för matlagningen. Och så slipper vi röken inomhus.

Sarah Kapfunde-Mutoko Boende i distriktet Mutoko i östra Zimbabwe
Florence Muthonis
Dammar i Kenya

Florence förändrade kvinnornas liv

Bygget av en egen vattendamm förändrade inte bara Florence Muthonis eget liv. Nu har hon ett eget växthus som ger inkomster och gör att hon kan hjälpa barn och barnbarn med deras skolavgifter. Och andra kvinnor drar nytta av hennes kunskaper.

Läs artikeln

Yaya Kamerun
Kameruns skogar

Yaya kämpar för Kameruns skogar

När WWF kom till byn var Yaya 15 år och tjuvlyssnade på mötet för byns vuxna kvinnor. Sedan gick hon ut och grät och bestämde sig för att studera, studera, studera.

Läs artikeln

Skolan vid Victoriasjön blev grön oas

I den här filmen får du följa med till en skola i Nandi Hills i västra Kenya som deltar i WWFs utbildningsprogram. Här har lärarna förvandlat skolan till en grön oas där eleverna lär sig om hållbart nyttjande av naturresurserna.

03:07 Skolbarn i Nandi Hills i Kenya
Skolan vid Victoriasjön blev grön oas

I den här filmen får du följa med till en skola i Nandi Hills i västra Kenya som deltar i WWFs utbildningsprogram. Här har lärarna förvandlat skolan till en grön oas där eleverna lär sig om hållbart nyttjande av naturresurserna.

Utbildning för en bättre framtid

I skolan Kasswa Zinda, Uganda, har man startat intressegrupper i t ex hantverk och djuruppfödning där barnen lär sig tillsammans. Man hjälper varandra i ett lokalt nätverk och arbetar för att närmiljön ska förbättras på många olika sätt.

04:03 Kasswa Zinda Village
Utbildning för en bättre framtid

I skolan Kasswa Zinda, Uganda, har man startat intressegrupper i t ex hantverk och djuruppfödning där barnen lär sig tillsammans. Man hjälper varandra i ett lokalt nätverk och arbetar för att närmiljön ska förbättras på många olika sätt.

Kampen för våtmarken

Befolkningen i byn Masaka i Uganda hämtar vatten i den närliggande våtmarken och gör hantverk av papyrusen som växer där. Men garveriet i närheten förorenar vattnet och får husen att vittra sönder. WWF stödjer en ungdomsgrupp som arbetar för att bevara och skydda våtmarken.

02:46 Nabukenya Jane Kissa
Kampen för våtmarken

Befolkningen i byn Masaka i Uganda hämtar vatten i den närliggande våtmarken och gör hantverk av papyrusen som växer där. Men garveriet i närheten förorenar vattnet och får husen att vittra sönder. WWF stödjer en ungdomsgrupp som arbetar för att bevara och skydda våtmarken.

Varför arbetar WWF med människor?

Människor som bor i de områden där WWF arbetar tillhör vanligtvis grupper som lever i fattigdom och saknar inflytande i samhället. De är ofta beroende av lokala naturresurser för sin försörjning. När befolkningen växer ökar trycket på naturen, och då hotas både samhällenas överlevnad och den biologiska mångfalden.

För att på lång sikt kunna skydda hotade djur och miljöer, krävs en kunnig och engagerad lokalbefolkning som kan försörja sig på sätt som inte skadar naturen. Och viktigast av allt – WWF bidrar med kunskap, men själva jobbet utförs av de tusentals människor som anpassar kunskapen till lokala förutsättningar och omsätter den i praktik.

WWFs stöd handlar till exempel om att utbilda lokala organisationer i hur de kan påverka makthavare för att få större inflytande i skogsförvaltningen. Vi ger också stöd inom allt från hållbara energilösningar och giftfri odling till hur man förhandlar för att få bättre betalt för sina produkter. Lokalbefolkningars egna organisationer får stöd att arbeta för att skydda djur och natur i sin närmiljö, men också att driva sociala projekt som bidrar till att minska fattigdomen på ett hållbart vis. Under åren 2014–2016 genomfördes elva projekt i 16 länder, till stor del med stöd av Sida.

Det nya programmet för 2018–2022 – Leading the Change: Civil Society, Rights & Environment – bygger direkt på resultaten och erfarenheterna från det föregående arbetet. Programmet behandlar frågor om samhällets och civilsamhällets rättigheter, kapacitet och roller i naturresurshantering och deltagande i beslutsfattande inom sex tematiska områden: vilda djur, skogar, hav, sötvatten, klimat/energi och mat.

Det önskade målet är: Människor och samhällen i programområden utövar sina rättigheter effektivt, kontrollerar beslut och tar emot förmåner från naturresurser på ett rättvist sätt samt bidrar till en hållbar förvaltning av viktiga ekosystem och livsmiljöer. Programmet har utvecklats tillsammans med WWF-kontor och deras lokala organisationer och partners.

Senast ändrad 12/02/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se