Large_WW2139803

Människa & natur

För att WWF ska kunna nå sina mål om en hållbar utveckling så räcker det inte att arbeta med enbart fokus på växter och djur, vi måste också arbeta tillsammans med de människor och organisationer som finns i områdena där vi verkar. På den här sidan hittar du berättelser från några av projekten..

I framtiden kan våra barn försörja sig genom naturvård och samtidigt skapa en bättre miljö och ett rikare djurliv.

Moses Sikona Boskapsskötare vid naturvårdsområdet i Masai Mara

Så arbetar WWF tillsammans med människor

Människor som bor i de områden där WWF arbetar tillhör vanligtvis grupper som...

…lever i fattigdom och saknar inflytande i samhället. De är ofta beroende av lokala naturresurser för sin försörjning. När befolkningen växer ökar trycket på naturen, och då hotas både samhällenas överlevnad och den biologiska mångfalden.

För att på lång sikt kunna skydda hotade djur och miljöer, krävs en kunnig och engagerad lokalbefolkning som kan försörja sig på sätt som inte skadar naturen. Och viktigast av allt – WWF bidrar med kunskap, men själva jobbet utförs av de tusentals människor som anpassar kunskapen till lokala förutsättningar och omsätter den i praktik.

WWFs stöd handlar till exempel om att utbilda lokala organisationer i hur de kan påverka makthavare för att få större inflytande i skogsförvaltningen. Vi ger också stöd inom allt från hållbara energilösningar och giftfri odling till hur man förhandlar för att få bättre betalt för sina produkter. Lokalbefolkningars egna organisationer får stöd att arbeta för att skydda djur och natur i sin närmiljö, men också att driva sociala projekt som bidrar till att minska fattigdomen på ett hållbart vis. Under åren 2014–2016 genomfördes elva projekt i 16 länder, till stor del med stöd av Sida.

Det nya programmet för 2018–2022 – Leading the Change: Civil Society, Rights & Environment – bygger direkt på resultaten och erfarenheterna från det föregående arbetet. Programmet behandlar frågor om samhällets och civilsamhällets rättigheter, kapacitet och roller i naturresurshantering och deltagande i beslutsfattande inom sex tematiska områden: vilda djur, skogar, hav, sötvatten, klimat/energi och mat.

Det önskade målet är: Människor och samhällen i programområden utövar sina rättigheter effektivt, kontrollerar beslut och tar emot förmåner från naturresurser på ett rättvist sätt samt bidrar till en hållbar förvaltning av viktiga ekosystem och livsmiljöer. Programmet har utvecklats tillsammans med WWF-kontor och deras lokala organisationer och partners.

Vill du veta mer?

Här under finns poddar, videor och fler artiklar om hur WWF jobbar med människor runt om i världen.

Senast ändrad 22/06/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se