Solnedgång över den svenska skärgården
  • Steg 1
  • Steg 2
  • Steg 3

Bli naturfadder

Tillbaka Steg 1 / 3

Månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete.

Premie

Faktureringsadress

Sverige

Signera ditt autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Vi behöver din hjälp för att kunna övertyga våra politiker att agera och för att kunna fortsätta bedriva naturvårdsprojekt med goda resultat. Som Naturfadder bidrar du till WWFs arbete i Sverige för att rädda hotade arter, öka naturskydd och bevara vår biologiska mångfald. Samtidigt bidrar du till vårt arbete för en levande planet och för ett ansvarsfullt nyttjande av våra resurser även på andra håll.

Som naturfadder får du

Boken ”Sveriges Nationalparker”

Boken ”Sveriges Nationalparker”

Den fina boken ”Sveriges Nationalparker” i behändigt format.

Törnskata (Lanius collurio)

WWF Magasin

Tidningen WWF Magasin fyra gånger per år, spännande läsning illustrerad med vackra naturfoton.

Bok (Fagus sylvatica)

WWFs Instagramkonto

Tillgång till WWFs Instagramkonto för faddrar där vi delar härliga bilder, filmer och du får möjlighet att följa oss i vårt viktiga arbete.

Fjällräv

Ge bort ett fadderskap

Den perfekta presenten till den som har allt – ge bort ett fadderskap för att rädda utrotningshotade djur! Ge bort en gåva som gör skillnad!

Läs mer

Hoten

Morgonljus i sydsvensk lövskog
Otillräckligt skogsskydd

Nästan 2000 arter i de svenska skogarna är i dag hotade, framför allt på grund av minskningen av naturskogen med sina gamla träd, lövträd och död ved. I dag finns bara små rester kvar av den artrika och vackra naturskogen.

Rödräv (Vulpes vulpes)
Förorening

Kemikalier, industriutsläpp, avfall och förbränning av kol, gas och olja är bara några av de källor till föroreningar som förgiftar vår miljö, på land och till havs.

Rödmurarbi (Osmia bicornis)
Klimatförändring

Tvärtemot vad många tror är Sverige sämre än många andra länder på att skydda vår värdefulla natur och vårt fantastiska djurliv. Med dagens takt når Sverige inte upp till de nationella och internationella miljömålen.

Grönslick (Cladophora glomerata) i svenska skärgården
Övergödning

Östersjön övergöds, missköts och de döda havsbottnarna är större än någonsin. Utbredningen av syrefria bottnar i Östersjön har tredubblats under 2000-talet och ligger nu på en nivå som aldrig tidigare dokumenterats.

Artrika skogar och levande skogsvatten

Det moderna skogsbruket missgynnar mängder av arter, små såväl som stora. WWF har ett mångårigt samarbete med skogsindustrin i Sverige för att skogsägarna ska prioritera ett mer ansvarsfullt skogsbruk och därmed minska de negativa effekterna av modernt skogsbruk.

Utter
Artrika skogar och levande skogsvatten

Det moderna skogsbruket missgynnar mängder av arter, små såväl som stora. WWF har ett mångårigt samarbete med skogsindustrin i Sverige för att skogsägarna ska prioritera ett mer ansvarsfullt skogsbruk och därmed minska de negativa effekterna av modernt skogsbruk.

Naturbete och jordbruk

Jordbrukslandskapet har genomgått stora förändringar under 1900-talet. Från småskaliga lantbruk med naturbetesmarker har jordbruket omvandlats till storskaliga företag med få grödor och brukningsformer.

Kviga i höstlikt älvlandskap
Naturbete och jordbruk

Jordbrukslandskapet har genomgått stora förändringar under 1900-talet. Från småskaliga lantbruk med naturbetesmarker har jordbruket omvandlats till storskaliga företag med få grödor och brukningsformer.

Utter
Kviga i höstlikt älvlandskap

Vad gör WWF

Fiskebebyggelse vid havet

Våra svenska pärlor

Sverige är fantastiskt! WWF vill att den svenska naturen – skogar, fjäll, ängs- och hagmarker, sjöar, vattendrag och hav -får ökat skydd. Som fadder hjälper du oss att bevara och skydda vår svenska natur, så att vi kan fortsätta att njuta av dess fantastiska mångfald.

Harsyra (Oxalis acetosella)

Stöd till naturvårdsprojekt

För att hejda förlusten av den biologiska mångfalden har WWF i många år delat ut bidrag till olika naturvårdsprojekt i Sverige. Bidragen gick till projekt som handlar om allt från hållbara vattenlandskap i skogen, till att stödja svensk ekoturism.

Fjällräv

Fjällrävsprojekt

WWF startade redan 1971 ett projekt för att rädda fjällrävarna och sedan dess har antalet fjällrävar i Sverige mer än fördubblats. I dag finns det uppskattningsvis 120 fullvuxna fjällrävar i vinterstam i den svenska fjällkedjan, mot cirka 40 under bottenåren 1998–2000.

Inventering i Björns skärgård

Björns skärgård

Björns skärgård ligger i den nordostligaste delen av Uppland och består av sex-sju större öar och en mängd mindre. Björns skärgård ingår i WWFs landskapsprojekt för en Levande skärgård som vi genomför i samarbete med Upplandsstiftelsen och Skärgårdsstiftelsen.

Vi måste jobba med naturvård från olika vinklar. Det är allt för vanligt med investeringar som ger stora negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden och ett ökat fotavtryck. Att ta fram tydliga riktlinjer för att undvika det är ett nödvändigt steg i naturvårdsarbetet.

Håkan Wirtén Generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF

Så används din gåva

50%

Går till skydd av svensk natur

30%

Går till WWFs naturvårdsarbete

10%

Går till WWFs klimatarbete

10%

Går till insamling & administration

Förutom de pengar som går direkt till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna går en del medel till att särskilt skydda elefant och noshörning. Tack för ditt stöd för en levande planet!

Vanliga frågor

Hur blir jag månadsgivare / fadder?

Tack för att du vill stödja vårt arbete! Du kan välja mellan nio olika fadderskap. Just regelbundenheten i din gåva har stor betydelse. Den bidrar till ett starkare WWF som kan fortsätta arbeta på bred front. Här hittar du all info om hur du anmäler dig.

Vad innebär det att bli fadder hos Världsnaturfonden WWF?

Regelbundenheten i din gåva som fadder har stor betydelse. Den bidrar till att vi får bättre framförhållning och kan sätta in våra hjälpinsatser med större kraft. Som fadder blir du en symbolisk fadder för till exempel tigern. Då får du en möjlighet att under lång tid följa WWFs arbete för tigern och skydda andra utrotningshotade arter. Ditt stöd används direkt till att stoppa tjuvjakt, påverka beslutsfattare och sprida information. Läs mer om våra olika fadderskap.

Är det någon uppsägningstid eller bindningstid?

Nej, vi har ingen bindningstid, och ingen uppsägningstid för våra fadderskap med autogiro. Du kan när som helst avsluta ditt månadsgivande genom att kontakta vår givarservice eller din bank.

Hur ger jag ett fadderskap i present?

Vad roligt att du funderar på att ge ett fadderskap som present! Det brukar vara en uppskattad present. Och ditt bidrag varje månad är värdefullt, för att vi ska kunna arbeta långsiktigt, för biologisk mångfald och hållbarhet. Här hittar du mer information för att ge bort ett fadderskap.

Hur ändrar jag mitt månadsbelopp?

Du kan närsomhelst ändra ditt månadsbelopp här eller kontakta vår givarservice.

Fler sätt att stödja

Kolibri
WWFs givarservice

Vi besvarar dina frågor om fadderskap, medlemskap och gåvor

Ring oss på 08-624 74 14
Öppet vardagar 08.00-18.00
givarservice@wwf.se

Vindelfjällens naturreservat i höstfärger

Hjälp oss bevara
vår svenska natur!

Bli Naturfadder

Senast ändrad: 2019-02-12

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se