Gå till huvudinnehållet

Hjälp oss bevara

vår svenska natur

Bli Naturfadder!

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete.

Välj fadderpremie

OBS! Beställ senast 9/12 för utskick av premie innan jul.

Fyll i uppgifter

Faktureringsadress

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Som Naturfadder bidrar du till WWFs arbete i Sverige för att bland annat:

  • Skydda minst 30 % av svensk natur till år 2030
  • Sveriges regering ska driva på för en ny EU-lag för att återskapa den biologiska mångfalden och klimatet
  • Arbeta för ett hållbart skogs- och jordbruk
  • Rädda hotade arter och bevara vår biologiska mångfald
  • Sätta press på beslutsfattare och politiker för skärpta lagar och bättre skydd

Samtidigt stödjer duj vårt arbete för en levande planet och för ett ansvarsfullt nyttjande av våra resurser även på andra håll. OBS! Eventuell premie skickas ut efter första autogiroinbetalningen är gjord.

BLI naturFADDER

Humla

Vår natur står inför allvarliga hot, som ohållbart skogsbruk, övergödning och förlust av arter.

WWF arbetar i Sverige för att rädda hotade arter, öka naturskydd och bevara vår biologiska mångfald. Vi vill se våra skogar, våra fjäll, våra naturbetesmarker, våra havsområden och alla våra strömmande vatten bli friska livsmiljöer för en rikedom av djur och växter. Nu behöver vi din hjälp för att kunna övertyga våra politiker att agera, och för att kunna fortsätta bedriva naturvårdsprojekt med goda resultat.

Bli Naturfadder

sjo-vid-svensk-skog-.jpg

Vi har alltid behövt naturen, nu behöver naturen oss!

  • En tiondel av Sveriges arter är hotade
  • Ca 1/4 av Sveriges humlearter är rödlistade
  • Av Sveriges 15 skogstyper har 14 otillfredsställande eller dålig bevarandestatus
  • Ca 50 % av Sveriges rödlistade arter är beroende av skog

Bli Naturfadder

Som naturfadder får du

Boken "Sveriges Nationalparker"

Boken ”Sveriges Nationalparker”

Den fina boken ”Sveriges Nationalparker” i behändigt format.

WWF-Magasin-tidningar-3-2021

WWF Magasin

Tidningen WWF Magasin fyra gånger per år, spännande läsning illustrerad med vackra naturfoton.

instagram-wwfstoltfadder

WWFs Instagramkonto

Tillgång till WWFs Instagramkonto för faddrar där vi delar härliga bilder, filmer och du får möjlighet att följa oss i vårt viktiga arbete.

Fjällräv

Ge bort ett fadderskap

Den perfekta presenten till den som har allt – ge bort ett fadderskap för att rädda utrotningshotade djur! Ge bort en gåva som gör skillnad!

Läs mer

Hoten

Morgonljus i sydsvensk lövskog

Otillräckligt skogsskydd

Nästan 2000 arter i de svenska skogarna är i dag hotade, framför allt på grund av minskningen av naturskogen med sina gamla träd, lövträd och död ved. I dag finns bara små rester kvar av den artrika och vackra naturskogen.

Rödräv (Vulpes vulpes)

Förorening

Kemikalier, industriutsläpp, avfall och förbränning av kol, gas och olja är bara några av de källor till föroreningar som förgiftar vår miljö, på land och till havs.

Rödmurarbi (Osmia bicornis)

Klimatförändring

Tvärtemot vad många tror är Sverige sämre än många andra länder på att skydda vår värdefulla natur och vårt fantastiska djurliv. Med dagens takt når Sverige inte upp till de nationella och internationella miljömålen.

Grönslick (Cladophora glomerata) i svenska skärgården

Övergödning

Östersjön övergöds, missköts och de döda havsbottnarna är större än någonsin. Utbredningen av syrefria bottnar i Östersjön har tredubblats under 2000-talet och ligger nu på en nivå som aldrig tidigare dokumenterats.

Utter

Det moderna skogsbruket missgynnar mängder av arter, små såväl som stora. WWF har ett mångårigt samarbete med skogsindustrin i Sverige för att skogsägarna ska prioritera ett mer ansvarsfullt skogsbruk och därmed minska de negativa effekterna av modernt skogsbruk.

Kviga i höstlikt älvlandskap

Jordbrukslandskapet har genomgått stora förändringar under 1900-talet. Från småskaliga lantbruk med naturbetesmarker har jordbruket omvandlats till storskaliga företag med få grödor och brukningsformer.

Vad gör WWF

Fiskebebyggelse vid havet

Våra svenska pärlor

Sverige är fantastiskt! WWF vill att den svenska naturen – skogar, fjäll, ängs- och hagmarker, sjöar, vattendrag och hav -får ökat skydd. Som fadder hjälper du oss att bevara och skydda vår svenska natur, så att vi kan fortsätta att njuta av dess fantastiska mångfald.

Harsyra (Oxalis acetosella)

Stöd till naturvårdsprojekt

För att hejda förlusten av den biologiska mångfalden har WWF i många år delat ut bidrag till olika naturvårdsprojekt i Sverige. Bidragen gick till projekt som handlar om allt från hållbara vattenlandskap i skogen, till att stödja svensk ekoturism.

Fjällräv

Fjällrävsprojekt

WWF startade redan 1971 ett projekt för att rädda fjällrävarna och sedan dess har antalet fjällrävar i Sverige mer än fördubblats. I dag finns det uppskattningsvis 300 vuxna fjällrävar i Sverige och Norge.

Inventering i Björns skärgård

Björns skärgård

Björns skärgård ligger i den nordostligaste delen av Uppland och består av sex-sju större öar och en mängd mindre. Björns skärgård ingår i WWFs landskapsprojekt för en Levande skärgård som vi genomför i samarbete med Upplandsstiftelsen och Skärgårdsstiftelsen.

Så används din gåva

87%

Naturvård

13%

Insamling & administration

Den största andelen av pengarna går direkt till projekt för att skydda och bevara svensk natur. WWF avsätter också en del av medlen för att skydda andra arter, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. Max 15 % används till administration och insamling som är en förutsättning för att pengarna ska nå ut till projekt på ett effektivt och säkert sätt. Tack för ditt stöd för en levande planet!

Vanliga frågor

Tack för att du vill stödja vårt arbete! Du kan välja mellan nio olika fadderskap. Just regelbundenheten i din gåva har stor betydelse. Den bidrar till ett starkare WWF som kan fortsätta arbeta på bred front. Här hittar du all info om hur du anmäler dig.

Regelbundenheten i din gåva som fadder har stor betydelse. Den bidrar till att vi får bättre framförhållning och kan sätta in våra hjälpinsatser med större kraft. Som fadder blir du en symbolisk fadder för till exempel tigern. Då får du en möjlighet att under lång tid följa WWFs arbete för tigern och skydda andra utrotningshotade arter. Ditt stöd används direkt till att stoppa tjuvjakt, påverka beslutsfattare och sprida information. Läs mer om våra olika fadderskap.

Nej, vi har ingen bindningstid, och ingen uppsägningstid för våra fadderskap med autogiro. Du kan när som helst avsluta ditt månadsgivande genom att kontakta vår givarservice eller din bank. Tänk på att det kan ta upp till 5 bank dagar innan autogirot avslutas hos BGC.

Vad roligt att du funderar på att ge ett fadderskap som present! Det brukar vara en uppskattad present. Och ditt bidrag varje månad är värdefullt, för att vi ska kunna arbeta långsiktigt, för biologisk mångfald och hållbarhet. Här hittar du mer information för att ge bort ett fadderskap.

Du kan närsomhelst ändra ditt månadsbelopp här eller kontakta vår givarservice.

Viktig information att ta del av

WWFS GIVARSERVICE

Vi besvarar dina frågor om fadderskap, medlemskap och gåvor

Ring oss på 08-624 74 14
Öppet vardagar 08.00-18.00
givarservice@wwf.se

Hjälp oss bevara
vår svenska natur!

Bli Naturfadder

Senast ändrad 06/12/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se