Gå till huvudinnehållet
Panda

PRINCIPER OCH SKYDDSÅTGÄRDER

Ekosystemen och den biologiska mångfalden sätts under allt större press när konkurrensen om mark, vatten och naturresurser ökar. I och runtomkring många av världens mest värdefulla naturområden lever människor som är beroende av de ekosystem som omger dem. De drabbas om naturen förstörs och den biologiska mångfalden utarmas.

En effektiv naturvård måste kombinera skyddet av naturen med behoven hos alla de människor som lever nära naturen och är beroende av dessa resurser. Naturvården måste också väga in att människors sociala villkor påverkas av de åtgärder vi föreslår, och vi måste säkerställa att människor som berörs kan vara med och påverka.

WWF arbetar för att integrera de mänskliga och sociala dimensionerna i vårt naturvårdsarbete. Våra åtaganden gäller hela WWF-nätverket – och därmed också för oss i Sverige – men tillämpningen måste anpassas till lokala förhållanden.

WWF har antagit sociala principer och miljömässiga och sociala skyddsåtgärder Principles and Safeguards | WWF (panda.org) för att främja mänskliga rättigheter, jämställdhet och urfolkens rättigheter inom vårt arbete. Vi har också ett system för att ta emot och hantera klagomål från individer och grupper som kan missgynnas ifall vi inte lever upp till våra åtaganden.

WWFs Sociala principer

Skolungdomar vandrar

Mänskliga rättigheter

WWF respekterar och främjar mänskliga rättigheter. Medan skyddet av mänskliga rättigheter ligger hos stater som skyldighetsbärare, inser WWF att företag och organisationer, som vi själva kan spela en viktig roll för att respektera och främja mänskliga rättigheter i samband med vårt arbete. Dessa principer vägleder oss i allt vi gör.

Läs mer om WWFs principer för mänskliga rättigheter

Barn hoppar ned i vattnet, Indonesien

Jämställdhet

WWF behandlar jämställdhet som en rättighet i allt vårt arbete. Jämställdhet är en grundläggande mänsklig rättighet och en nödvändig grund för en hållbar, motståndskraftig och fredlig värld där människor lever i harmoni med naturen. Principerna om jämställdhet vägleder oss i att främja och införliva jämställdhet som en rättighet i allt vårt arbete.

Läs mer om WWFs principer om jämställdhet

Renar går över väg. Sverige

Urfolk

WWF respekterar och främjar urfolks rättigheter. Urfolk är förvaltare av mycket av planetens återstående biologiska mångfald. Att respektera och främja urfolkens rättigheter och erkänna deras kunskap och ledarskap är grunden för bevarandeinsatser. Principerna om urfolks rättigheter är kärnan i detta tillvägagångssätt och ett övergripande tema för allt vårt arbete. Internationella överenskommelser som till exempel Konventionen om biologisk mångfald och FN:s deklaration om urfolkens rättigheter, och ser dem som viktiga allierade i naturvården.

Läs mer om WWFs principer för urfolk

Environmental & Social Framework

WWFs miljömässiga och sociala skyddsåtgärder

WWFs miljömässiga och sociala skyddsåtgärder (Environmental & Social Safeguards Framework, ESSF) tillhandahåller en institutionell mekanism för att hantera miljömässiga och sociala risker i vårt fältbaserade arbete, och bidra till att leverera bättre naturvårdsresultat och välfärden för lokala samhällen på de platser där WWF verkar. De miljömässiga och sociala skyddsåtgärderna är utformat för att hantera ett brett spektrum av miljömässiga och sociala risker, med tanke på de olika utmaningarna och behoven i olika delar av världen. Viktigt är att de också bidrar till WWFs ansvar och transparens gentemot dem som kan påverkas av vårt fältbaserade arbete.

Läs mer om WWFs miljömässiga och sociala skyddsåtgärder

photo by Daria Shevtsova from Pexels

Whistleblowing och hantering av klagomål

Läs här om hur WWF tar emot och hanterar klagomål från individer och grupper som missgynnas ifall vi inte lyckas leva upp till de åtaganden vi gjort i våra sociala principer och miljömässiga och sociala skyddsåtgärder.

Läs mer

Dela gärna:

Senast ändrad 21/11/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se