Gå till huvudinnehållet
svedjenäva-skog-WW287994

SKogskompassen

Skogskompassen 2018

Enkäten Skogskompassen är ett initiativ från Världsnaturfonden WWF. Syftet är att få upp skogsfrågorna på den politiska agendan och göra information om partiernas politik tillgänglig för väljare inför valet.

I enkäten ställde vi sex frågor till alla riksdagspartier om några av de politiska områdena som den svenska skogspolitiken berör – till exempel om skogsvårdslagstiftningen, Sveaskogs ägardirektiv och de statliga avsättningarna till formellt skydd av skog .

Enkäten skickades ut till partierna och vi fick in svaren mellan 9 och 25 maj 2018. Vi följde upp inskickade enkätsvar och redde ut eventuella otydligheter vid de tillfällen det krävdes. I denna pdf kan du se våra frågor och alla partiers svar och kommentarer.

Skogskompassen_2_faximil_WWF_570px

Skogskompassen ger svar

Alla riksdagspartier har deltagit i enkäten. Se partiernas svar i Skogskompassen 2018.

LADDA NED HÄR

Tjäder (Tetrao urogallus)

Styrkor och svagheter i partiernas skogspolitik

WWF kommenterar partiernas svar i Skogskompassen 2018.

WWFs utgångspunkter för Skogskompassen

Skogen är en förnybar resurs som är nödvändig för att vi ska klara omställningen till ett grönt och fossilfritt samhälle. Ett levande skogsbruk gör det möjligt att bo och verka på landsbygden.

Men vi ser idag ett ökat tryck på den svenska skogen. Trots kunskapen om skogens betydelse för biologisk mångfald och för en rad ekosystemtjänster går utvecklingen mot ett alltmer intensivt skogsbruk. Kvarvarande naturskogar avverkas och metoder som gödsling, dikning, stubbrytning och främmande trädslag utarmar skogen som levande ekosystem.

Kort sagt klarar inte dagens produktionsinriktade och avreglerade skogspolitik att hantera de komplexa miljöutmaningar vi står inför.

Världsnaturfonden WWF vill att den svenska skogspolitiken reformeras från grunden. Då måste nästa regering:

Tillsätta en utredning för att se över lagstiftning, styrmedel och slå fast en skogspolitik där förvaltningen av skogen genomförs inom naturens gränser.

Föra över skogsvårdslagen till miljöbalken. Införa en ny lagstiftning som på ett bättre sätt fördelar ansvaret för att nå de politiska målen, och skapa möjligheter till sanktioner
för den som bryter mot lagen.

Införa ett omedelbart moratorium för den pågående intensifieringen av skogsbruket. Intensiva metoder som gödsling, främmande trädslag, dikning, stubbrytning och klonskogsbruk ska inte få användas innan det finns en politik för den svenska skogen som utgår från ekosystemens gränser.

Ändra ägardirektiven för Sveaskog så att statens skogar brukas som föredöme. Dels genom att inte avverka objekt med höga naturvärden,dels genom att nyttja skogen utifrån ett ekosystembaserat skogsbruk.

Öka resurserna till det formella skyddet så att minst 4 miljarder avsätts per år.

Ostersjokompassen2018_faximil_WWF_570px

Östersjökompassen

Hur står de olika partierna i några av de politiska områdena som rör Östersjön – övergödningen, fiskeripolitiken och marina skyddade områden?

LÄS HÄR

Klimatkompassen faximil 18-9765_klimatkompassen_180820-(1)-1

Klimatkompassen

Vad är styrkorna och svagheterna i riksdagspartiernas klimatpolitik? WWF kommenterar partiernas svar i Klimatkompassen 2018.

LÄS HÄR

Fjällräv

BLI NATURFADDER

Hjälp oss skydda hotade arter och rädda svensk natur genom att:
  • Skydda minst 30 % av svensk natur till år 2030
  • Arbeta för ett hållbart skogs- och jordbruk
  • Återskapa naturtyper
Låt naturen fortsätta ge oss unika upplevelser – Bli fadder!
Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete för vår svenska natur.

Välj fadderpremie

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 04/07/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se