Gå till huvudinnehållet
svedjenäva-skog-WW287994

Skogskompassen

WWF om Liberalernas svar

Liberalerna särskiljer sig från de andra allianspartiernas om hur de vill värna mångfalden i skogen. L stödjer fyra av WWFs sju skogspolitiska krav och önskemål, och även för övriga frågor i skogskompassen ger man svar som tydligt värnar om den biologiska mångfalden

Där övriga allianspartier samt SD i flera kommentarer tydligt värnar produktionsintresset före miljön, gör Liberalerna tvärtom och lyfter behovet av att ta hänsyn till biologisk mångfald. L betonar skogsbrukets ansvar, kombinerat med frivillighet, medan övriga allianspartier framförallt lägger tonvikt vid frivilliga åtgärder från skogsnäringen.

Liberalerna slår tydligt fast att ”de kvarvarande naturskogarna måste skyddas”, och vill att statlig skog används som inbyte för privatägd skyddsvärd skog.

L stödjer WWFs krav på att utveckla en ny skogspolitik som utgår från ekosystemens gränser, och kommenterar att mer forskning behövs kring alternativa bruknings- och avverkningsmetoder. Man stödjer också kraven på att ändra ägardirektiven för statliga Sveaskog och att avsätta tillräckliga resurser för att nå de politiskt antagna skyddsmålen för skogen, samt att med styrmedel stimulera mer av hyggesfritt skogsbruk.

Partiet stödjer inte ett omedelbart stopp för intensiva brukningsmetoder som gödsling och stubbrytning som WWF vill se. Det motiverar partiet med att ett omedelbart stopp inte är realistiskt, utan att förändringen får ske successivt.

Helt klart är att Liberalerna är ett parti på offensiven i svensk skogspolitik.

Så här kan Liberalerna utveckla sin skogspolitik:
Hjälp WWF att lyfta skogsfrågan och ge skogen en röst i valet. Om du funderar på att rösta på Liberalerna – uppmuntra partiet att utveckla sin skogspolitik ytterligare. Förslagsvis genom att:

Lyfta skogsfrågor i valrörelsen och driva på för att agera politiskt när det gäller alla de konkreta förslag partiet stödjer

Skärpa till hur de ser att lagstiftningen ska utvecklas och hur det kan ses till att den efterföljs

Sätta en tydligare tidsplan för när man vill införa tydligare reglering för intensiva metoder.

Kontakt:
www.liberalerna.se/kontakt/

Miljö-, klimat- och jordbrukspolitisk talesperson: Lars Tysklind
lars.tysklind@riksdagen.se

Tjäder (Tetrao urogallus)

Styrkor och svagheter i partiernas skogspolitik

WWF kommenterar partiernas svar i Skogskompassen 2018.

Skogskompassen_2_faximil_WWF_570px

Skogskompassen ger svar

Alla riksdagspartier har deltagit i enkäten. Se partiernas svar i Klimatkompassen 2018.

LADDA NED

Fjällräv

BLI NATURFADDER

Hjälp oss skydda hotade arter och rädda svensk natur genom att:
  • Skydda minst 30 % av svensk natur till år 2030
  • Arbeta för ett hållbart skogs- och jordbruk
  • Återskapa naturtyper
Låt naturen fortsätta ge oss unika upplevelser – Bli fadder!
Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete för vår svenska natur.

Välj fadderpremie

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 28/07/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se