Gå till huvudinnehållet
svedjenäva-skog-WW287994

Skogskompassen

WWF om Socialdemokraternas svar

Socialdemokraterna stödjer två av WWFs sju skogspolitiska krav men ger i sina kommentarer en del reservationer.

Partiet förklarar sig redo att stärka resurserna för att nå de politiskt antagna målen för skogsskydd. S hänvisar till genomförda anslagshöjningar under innevarande mandatperiod, och tillägger att man är fast besluten att klara riksdagens åtagande om 20 procent skyddad mark och nå upp till Nagoya-avtalet.

Socialdemokraterna stödjer även kravet på att stimulera hyggesfritt skogsbruk med hjälp av riktade styrmedel, något regeringen redan gett Skogsstyrelsen i uppdrag.

Ett stort frågetecken är den omsvängning som partiet gjort efter WWFs publicering av enkäten kring synen på Sveaskogs ägardirektiv. Första svaret var ett ja till översyn, under förutsättning att det fanns riksdagsmajoritet, men i ett nytt svar som inkom efter (!) publiceringen från S vill de inte se en översyn av ägardirektivet hos Sveaskog. Tråkigt anser WWF som såg positivt på S första svar i enkäten.

Frågetecknen gäller även synen på intensiva brukningsmetoder, där partiet kommenterar att gödsling och att använda främmande trädslag kan bli nödvändigt för att klara klimatutmaningen, och därför vara tillåtet. WWFs ståndpunkt är att klimat och biologisk mångfald aldrig får ställas emot varandra, utan det ena är en förutsättning för det andra.

Partiets motivering till att man inte stödjer WWFs krav på en ny skogspolitik, är att man menar att en ny översyn skulle leda till större konflikter kring skogen, något man vill undvika.
Av skogskompassens svar är det tydligt att S är nöjda med dagens politik och inte ser något behov av en översyn. Helhetsintrycket är att S är lite splittrade, man ser behovet av mer åtgärder för biologisk mångfald men samtidigt vill inte fullt ut väga in mer miljöintressen i sin politik.

Det här kan Socialdemokraterna utveckla i sin skogspolitik:
Hjälp WWF att lyfta skogsfrågan och ge skogen en röst i valet. Om du funderar på att rösta på Socialdemokraterna – uppmuntra partiet att utveckla sin skogspolitik ytterligare. Förslagsvis genom att:

Skärpa till sin politik kring intensiva brukningsmetoder i skogen och sätta tydligare restriktioner för att minska risken för biologisk mångfald

Överväga att införa en ny skogspolitik som uppvärderar skogens roll som tillhandahållare av ekosystemtjänster (utöver biomassa)

Ställa sig bakom att ändra ägardirektiven för Sveaskog som ursprungligen uppgavs i enkäten.

Kontakt:
www.socialdemokraterna.se/vart-parti/kontakt/

Klimat- och miljöpolitisk talesperson: Åsa Westlund
asa.westlund@riksdagen.se

Tjäder (Tetrao urogallus)

Styrkor och svagheter i partiernas skogspolitik

WWF kommenterar partiernas svar i Skogskompassen 2018.

Skogskompassen_2_faximil_WWF_570px

Skogskompassen ger svar

Alla riksdagspartier har deltagit i enkäten. Se partiernas svar i Klimatkompassen 2018.

LADDA NED

Fjällräv

BLI NATURFADDER

Hjälp oss skydda hotade arter och rädda svensk natur genom att:
  • Skydda minst 30 % av svensk natur till år 2030
  • Arbeta för ett hållbart skogs- och jordbruk
  • Återskapa naturtyper
Låt naturen fortsätta ge oss unika upplevelser – Bli fadder!
Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete för vår svenska natur.

Välj fadderpremie

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 28/07/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se