Gå till huvudinnehållet
svedjenäva-skog-WW287994

Skogskompassen

WWF om Vänsterpartiets svar

Vänsterpartiet stödjer sex av sju av WWFs skogspolitiska krav. Tillsammans med Miljöpartiet är V ensamma om att ställa sig bakom WWF:s krav på att överföra skogsvårdslagstiftningen till miljöbalken.

Partiet stödjer även införandet av sanktionsmöjligheter vid miljörelaterade brott mot skogsvårdslagen. När det gäller att ändra ägardirektiven för statliga Sveaskog, motiverar partiet sitt ja-svar med att det är ytterst angeläget att allt statligt ägande av skog ska ha hållbart brukande som främsta mål, inte avkastning och vinstmål. Vänsterpartiet anser också att anslaget till skydd av skog bör höjas ytterligare

Det är bara kravet på att införa ett omedelbart stopp för intensiva brukningsmetoder som V inte stödjer reservationslöst. Partiet svarar nej, och förklarar att man stödjer själva grundtanken, men inte ett omedelbart stopp. Istället vill V införa tydligare reglering av intensiva metoder som dikning, främmande trädslag och stubbrytning genom förändrad lagstiftning, så fort som möjligt.

Vänsterpartiet formulerar tydligt att en skogspolitik för ett långsiktigt hållbart skogsbruk måste värna den biologiska mångfalden och ekosystemet. När det gäller produktionsintresset är det produktionen som måste anpassa sig till naturens gräns, anser partiet.

Så här kan Vänsterpartiet utveckla sin skogspolitik:
Hjälp WWF att lyfta skogsfrågan och ge skogen en röst i valet. Om du funderar på att rösta på Vänsterpartiet – uppmuntra partiet att utveckla sin skogspolitik ytterligare. Förslagsvis genom att:

Lyfta skogsfrågor mer i valrörelsen

Driva på för att agera politiskt när det gäller alla de konkreta förslag partiet stödjer

Sätta en tydligare tidsplan för när man vill införa tydligare reglering för intensiva metoder.

Kontakt:
www.vansterpartiet.se/kontakt/

Miljöpolitisk talesperson: Jens Holm
jens.holm@riksdagen.se

Tjäder (Tetrao urogallus)

Styrkor och svagheter i partiernas skogspolitik

WWF kommenterar partiernas svar i Skogskompassen 2018.

Skogskompassen_2_faximil_WWF_570px

Skogskompassen ger svar

Alla riksdagspartier har deltagit i enkäten. Se partiernas svar i Klimatkompassen 2018.

LADDA NED

Fjällräv

BLI NATURFADDER

Hjälp oss skydda hotade arter och rädda svensk natur genom att:
  • Skydda minst 30 % av svensk natur till år 2030
  • Arbeta för ett hållbart skogs- och jordbruk
  • Återskapa naturtyper
Låt naturen fortsätta ge oss unika upplevelser – Bli fadder!
Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete för vår svenska natur.

Välj fadderpremie

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 28/07/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se