svedjenäva-skog-WW287994

Skogskompassen

WWF om Sverigedemokraternas svar

Sverigedemokraterna säger nej till samtliga av WWFs skogspolitiska krav.

SD svarar att man inte är emot det jämställda produktions- och miljömålet i svensk skogspolitik. Partiet menar att dagens skogspolitik redan fungerar bra och tycker inte att det krävs några skärpningar av regelverken. Partiet ser i motsats till WWF positivt på en intensifiering av brukningsmetoder, t.ex. stubbrytning, gödling och introduktion av främmande trädslag, men ser också positiva värden i att viss skog åtnjuter skydd. Anslagen till skydd av skog vill dock SD – som enda parti – tills vidare sänka.

I en kommentar skriver SD att man kan prova alternativa sätt att bruka skogen, men att det inte ska bekostas av staten i stor skala. Trots att SD inte ställer sig bakom WWF-kravet att ändra ägardirektiven för statliga Sveaskog, öppnar partiet ändå upp för möjligheten att delta i diskussioner kring Sveaskogs ägardirektiv.

Av skogskompassens svar att döma är det tydligt att Sverigedemokraterna inte prioriterar åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden i skogen, utan fokuserar på andra frågor när det kommer till svensk skogspolitik

Så här kan Sverigedemokraterna utveckla sin skogspolitik:
Se betydelsen av stärkt biologisk mångfald för en konkurrenskraftig svensk skogspolitik ge skogen en röst i valet. Om du funderar på att rösta på Sverigedemokraterna – uppmuntra partiet att utveckla sin skogspolitik ytterligare. Förslagsvis genom att:

Vara öppna för att utveckla konkreta styrmedel när det kommer till att stärka den biologiska mångfalden i skogen

Höj anslagen till skydd av skog – istället för att sänka dem

Uppvärdera skogens roll som mer än producent av biomassa i sin politik.

Kontakt:
www.sd.se/kontakt/

Landsbygdspolitisk talesperson: Runar Filper
runar.filper@riksdagen.se

Tjäder (Tetrao urogallus)

Styrkor och svagheter i partiernas skogspolitik

WWF kommenterar partiernas svar i Skogskompassen 2018.

Skogskompassen_2_faximil_WWF_570px

Skogskompassen ger svar

Alla riksdagspartier har deltagit i enkäten. Se partiernas svar i Klimatkompassen 2018.

Ladda ned

fjällräv-fadder-bild

Naturfadder

Hjälp oss skydda hotade arter och rädda svensk natur genom att:
  • SKYDDA minst 30 % av svensk natur till år 2030
  • Arbeta för ett HÅLLBART skogs- och jordbruk
  • ÅTERSKAPA naturtyper
Låt naturen fortsätta ge oss unika upplevelser – BLI FADDER!
Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete.

Välj fadderpremie

Fyll i uppgifter

Faktureringsadress

Sverige

Signera autogiro

Ha tålamod, din bank kontaktas.

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 17/02/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se