Gå till huvudinnehållet
svedjenäva-skog-WW287994

Skogskompassen

WWF om Sverigedemokraternas svar

Sverigedemokraterna säger nej till samtliga av WWFs skogspolitiska krav.

SD svarar att man inte är emot det jämställda produktions- och miljömålet i svensk skogspolitik. Partiet menar att dagens skogspolitik redan fungerar bra och tycker inte att det krävs några skärpningar av regelverken. Partiet ser i motsats till WWF positivt på en intensifiering av brukningsmetoder, t.ex. stubbrytning, gödling och introduktion av främmande trädslag, men ser också positiva värden i att viss skog åtnjuter skydd. Anslagen till skydd av skog vill dock SD – som enda parti – tills vidare sänka.

I en kommentar skriver SD att man kan prova alternativa sätt att bruka skogen, men att det inte ska bekostas av staten i stor skala. Trots att SD inte ställer sig bakom WWF-kravet att ändra ägardirektiven för statliga Sveaskog, öppnar partiet ändå upp för möjligheten att delta i diskussioner kring Sveaskogs ägardirektiv.

Av skogskompassens svar att döma är det tydligt att Sverigedemokraterna inte prioriterar åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden i skogen, utan fokuserar på andra frågor när det kommer till svensk skogspolitik

Så här kan Sverigedemokraterna utveckla sin skogspolitik:
Se betydelsen av stärkt biologisk mångfald för en konkurrenskraftig svensk skogspolitik ge skogen en röst i valet. Om du funderar på att rösta på Sverigedemokraterna – uppmuntra partiet att utveckla sin skogspolitik ytterligare. Förslagsvis genom att:

Vara öppna för att utveckla konkreta styrmedel när det kommer till att stärka den biologiska mångfalden i skogen

Höj anslagen till skydd av skog – istället för att sänka dem

Uppvärdera skogens roll som mer än producent av biomassa i sin politik.

Kontakt:
www.sd.se/kontakt/

Landsbygdspolitisk talesperson: Runar Filper
runar.filper@riksdagen.se

Tjäder (Tetrao urogallus)

Styrkor och svagheter i partiernas skogspolitik

WWF kommenterar partiernas svar i Skogskompassen 2018.

Skogskompassen_2_faximil_WWF_570px

Skogskompassen ger svar

Alla riksdagspartier har deltagit i enkäten. Se partiernas svar i Klimatkompassen 2018.

LADDA NED

Fjällräv

BLI NATURFADDER

Hjälp oss skydda hotade arter och rädda svensk natur genom att:
  • Skydda minst 30 % av svensk natur till år 2030
  • Arbeta för ett hållbart skogs- och jordbruk
  • Återskapa naturtyper
Låt naturen fortsätta ge oss unika upplevelser – Bli fadder!
Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete för vår svenska natur.

Välj fadderpremie

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 28/07/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se