Gå till huvudinnehållet
svedjenäva-skog-WW287994

Skogskompassen

WWF om Moderaternas svar

Moderaterna svarar att de stöttar två av WWFs sju krav för att uppnå biologisk mångfald i skogen, nämligen att utveckla en ny skogspolitik som utgår från ekosystemens gränser och att införa sanktionsmöjligheter vid miljörelaterade brott mot Skogsvårdslagen. Det framkommer en delvis annan motivering till dessa svar än hos de andra partierna.

M återkommer i flera kommentarer till äganderätten, som enligt partiet är viktig för att slå vakt om mångfalden och nå hållbarhet. M ser frivilliga åtgärder bland markägare som ett nyckelinstrument för att värna mångfaldsvärdena i skogen. Man vill gärna uppmuntra sådana initiativ, ”fortsätta stärka incitamentsstrukturen”, som man uttrycker det. Detta är motivet till att man svarar ja till en översyn av skogspolitiken.

Däremot har partiet inga konkreta förslag på hur man ska ändra nuvarande lagstiftning när det gäller miljörelaterade brott, utan menar att det redan finns sanktionsmöjligheter i nuvarande lagstiftning. Svaret är otydligt då M å ena sidan anser att sanktioner är viktigt men å den andra sidan inte adresserar att lagen inte tillämpas helt gällande sanktioner.

När M svarar att man vill fortsätta använda metoder som gödsling, dikning och stubbrytning, motiverar man det med att det är nödvändigt för att vi ska ha skogar som växer och kunna byta ut fossila produkter mot förnybara, för att klara klimatutmaningen.

M säger nej till WWFs krav på att skärpa ägardirektiven för statliga Sveaskog och svarar i sin kommenter att Sverige redan är föregångare i att visa miljöhänsyn i skogsbruket och har ett ”skogsbruk i världsklass”.

Partiets svar och kommentarer visar att produktion ställs högre än miljömålet, istället för att båda målen skulle vara lika viktiga så som lagen är utformad i dag.

Så här kan Moderaterna utveckla sin skogspolitik:
Hjälp WWF att lyfta skogsfrågan och ge skogen en röst i valet. Om du funderar på att rösta på Moderaterna – uppmuntra partiet att utveckla sin skogspolitik ytterligare. Förslagsvis genom att:

Vara öppna för att utveckla konkreta styrmedel när det kommer till att stärka den biologiska mångfalden i skogen

Förtydliga på vilket sätt de vill se fungerande sanktioner i skogsvårdslagen och vara öppna för att ändra nuvarande lagstiftning

Ta hårdare tag mot intensiva skogsbruksmetoder som gödsling, dikning, främmande trädslag och stubbrytning.

Kontakt:
www.moderaterna.se/kontakt

Miljö- och jordbrukspolitisk talesperson: Maria Malmer Stenergard
maria.malmer.stenergard@riksdagen.se

Tjäder (Tetrao urogallus)

Styrkor och svagheter i partiernas skogspolitik

WWF kommenterar partiernas svar i Skogskompassen 2018.

Skogskompassen_2_faximil_WWF_570px

Skogskompassen ger svar

Alla riksdagspartier har deltagit i enkäten. Se partiernas svar i Klimatkompassen 2018.

LADDA NED

Fjällräv

BLI NATURFADDER

Hjälp oss skydda hotade arter och rädda svensk natur genom att:
  • Skydda minst 30 % av svensk natur till år 2030
  • Arbeta för ett hållbart skogs- och jordbruk
  • Återskapa naturtyper
Låt naturen fortsätta ge oss unika upplevelser – Bli fadder!
Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete för vår svenska natur.

Välj fadderpremie

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 04/07/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se