skog-ryssland-WW177708-2400x1200px

Skog i VÄRLDEN

Hela 90 procent av livet på land ryms i våra skogar. Skogar upprätthåller balansen i atmosfären, påverkar klimatet, renar luften vi andas och medverkar i vattnets kretslopp. Uppskattningsvis hälften av jordens ursprungliga skogar har försvunnit och det mesta har skett under de senaste 50 åren. Hoten mot skogarna kommer från många håll. Skog huggs ner för ved att elda med,  för mer odlingsbar mark eller för bebyggelse. Skogsbolagen är ständigt på jakt efter värdefulla timmerstockar.

illegal virkeshandel Indonesien – toppbild-2400x1200px

Illegal virkeshandel

lllegal avverkning och virkeshandel är en mångmiljardindustri och de miljömässiga och samhällsekonomiska konsekvenserna är enorma.

Läs här

skogsomvandling-toppbild-WW212702-2400x1200px

Skogsomvandling

Under de senaste tjugo åren har mer än 300 miljoner hektar tropikskog – en yta större än Indien – omvandlats till annan markanvändning.

Läs här

klimat-skogsbrand-WW167140-2400x1200px

Skogar och klimatförändringar

Den pågående skövlingen av världens skogar har stor klimatpåverkan. Samtidigt påverkas världens skogar negativt av klimatförändringarna

Läs här

fsc-skogscertifiering-toppbild-WW254449-2400x1200px

Skogscertifiering

WWF anser att frivillig skogscertifiering är ett av flera viktiga redskap för utvecklingen mot ett uthålligt skogsbruk i världen och skyddandet av skogens djur och växter.

WWF och andra miljö-organisationer stödjer idag endast skogscertifieringssystemet Forest Stewardship Council (FSC) i Sverige och internationellt. FSC utgår från samarbete mellan ekonomiska, ekologiska och sociala intressen, som strävar mot samma mål – ansvarsfullt brukande av världens skogar.

Läs här

skog-monokultur-Colombia-WW292188-2400x1200px

Vad är biobränsle?

De biobränslen som idag är aktuella till våra bilar är biogas, etanol eller biodiesel, Biodiesel får man genom förestring av växtoljor. Ur ett klimathänseende är de grödor att föredra som producerar mest med minst insats –här anses sockerrör idag som en av de mest effektiva grödorna.

I ett globalt perspektiv tillverkas en del biodiesel av soja. Även oljepalmen kan ge hög avkastning av växtolja för biodiesel. Utmaningen med odlingen ligger oftast i var och hur man odlar.

Läs här

regnskog-toppbild-pixabay-2400x1200px

WWFs skogsvision

1. Inför en ny skogpolitik som är ekosystembaserad
2. Inför intensifieringsmoratorium
3. Skydda minst 20% av skogen
4. Stärk miljöhänsynen i skogsbruket
5. Skapa förutsättningar för naturliga ekologiska processer
6. Tydligare lagstiftning om användning av främmande arter i skogsbruket
7. Kartlägg och värdera skogens ekosystemtjänster
8. Öka andelen hyggesfritt skogsbruk
9. Stärk vattenhänsynen
10. Sektorsintegrerad styrning på landskapsnivå

MER OM VÅR SKOGSVISION

Kontakt

Linda_B_talespersoner_1024x655
Olle Forshed
Per_L_talespersoner_1024x655

Per Larsson

Expert Skog och handel med träprodukter

08-624 74 24

070-9611752

per.larsson@wwf.se

Mer om mig

Dela gärna:

Senast ändrad 26/09/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se