regnskog-Fiji-toppbild-WW133211-2400x1200px

Skogar och klimatförändringar

Avskogningen påverkar klimatet

Den pågående skövlingen av världens skogar har stor klimatpåverkan. Det kan liknas vid förbränningen av fossila bränslen (olja, kol och fossilgas). När skog huggs ner snabbare är ny skog hinner växa upp blir resultatet att mängden koldioxid i atmosfären ökar och bidrar till att öka växthuseffekten. I en orörd skog eller i en skog som brukas på ett hållbart sätt, är detta normalt inget problem, eftersom nya träd växer upp i samma takt som andra avverkas eller dör. Utsläppen av koldioxid från skogsskövling uppgår till ca 12 procent av alla växthusgaser som släpps ut i atmosfären.

… och klimatförändringarna påverkar skogarna

FNs vetenskapliga klimatpanel, IPCC, uppskattar att många av världens skogar påverkas negativt av de globala klimatförändringarna, särskilt i de nordliga barrskogarna där uppvärmningen beräknas bli störst. Andra skogstyper som också är särskilt utsatta är tropiska bergsregnskogar, kustskogar och mangroveskogar.

Effekterna av klimatförändringarna – höjda max- och medeltemperaturer, förändrade regnmönster och intensivare torrperioder påverkar dynamiken och på sikt också artsammansättningen i skogarna. Vissa djur- och växtarter gynnas, medan andra missgynnas. Även om utbredningen av vissa arter kommer att öka, så kommer jordens samlade biologiska mångfald sannolikt att minska med de miljöförändringar som följer av den ökade växthuseffekten. Till exempel så har många trädarter en lång naturlig tillväxthastighet, vilket innebär att vissa skogstyper kommer få svårt att hinna anpassa sig i takt med den globala uppvärmningen och ökad havsnivå.

 

klimat-skogsbrand-WW167140-2400x1200px

Ökad växthuseffekt – torrare klimat – fler skogsbränder

Forskning visar att klimatförändringarna bidrar till att allt fler skogsområden blir allt torrare. Det innebär på sina håll fler och intensivare skogsbränder. Större bränder riskerar att enorma mängder koldioxid frigörs.

Efter stora skogsbränder lämnas marken oskyddad, och de regn som till slut släcker bränderna bidrar ofta till att skölja bort jorden och på så sätt försvåra återväxten. I områden med tunt jordlager, vilket är fallet i många tropikskogar, blottläggs marken helt och jorden bränns sedan sönder av solen.

Dela gärna:

Senast ändrad 30/11/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se