Gå till huvudinnehållet
Skolbarn räcker upp handen

Skolutveckling

Hur ska dagens ungdomar rustas för att anta morgondagens globala miljöutmaningar? För att elever ska lämna skolan med god handlingskraft att vara delaktiga i en mer hållbar utveckling behövs ett helhetsgrepp kring skolan kring lärande för hållbar utveckling.

Ta del av erfarenheter från våra modellskolor som vill göra elever och personal delaktiga och arbeta med en rad olika utvecklingsområden. Det kan handla om hur undervisningen ska bedrivas, hur deltagarinflytandet kan se ut, hur skolans resursanvändning, byggnader och närmiljö kan förändras samt hur man samverkar med omgivande samhälle.

Flicka med Mnemosynefjäril (Parnassius mnemosyne)

Skola på hållbar väg

Ta del av erfarenheter från våra skolor som vill göra alla elever och all personal delaktiga och arbeta med en rad olika utvecklingsområden.

Ladda ner

Gärdsgård genom jordbrukslandskap

Framtidsstigar

Framtidsstigar är en guide för skolor som tillsammans med det omgivande samhället vill utveckla arbetet med lärande för hållbar utveckling. Materialet består av sex teman och tre verktyg.

Läs mer

Harsyra (Oxalis acetosella)

Education for Change

Education for Change vill nå arbetslag som fortbildar sig tillsammans med studiecirkel som metod och blivande lärare.

Läs mer

Lärande på hållbar väg

Lärande på hållbar väg

Lärande på hållbar väg är en skrift för lärare och studeranden. Syftet med skriften är att ge WWFs syn på utbildningens roll för att nå ett hållbart samhälle.

Ladda ner

Dela gärna:

Senast ändrad 11/01/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se