Skogselefanter i Centralafrikanska republiken

Living Planet Report

Living Planet report 2018: Populationerna av vilda ryggradsdjur har i snitt minskat med 60 procent på 44 år!

WWFs Living Planet Report 2018 som granskar tillståndet på planeten visar att bestånden av vilda ryggradsdjur som kartlagts i drygt 16 000 populationer har minskat med 60 procent sedan 1970. Om utvecklingen fortsätter i samma takt riskerar två tredjedelar av världens bestånd av däggdjur, fiskar, fåglar, groddjur och kräldjur att vara borta om några få år.

Living Planet Index 2018

Living Planet Index omfattar 16 704 populationer av 4005 olika arter. Bestånden av fåglar, däggdjur, amfibier, reptiler och fiskar av de undersökta populationerna har minskat genomsnittligt med 60 procent mellan 1970 – 2014. Forskare på London Zoological Society står för kartläggningen av populationerna.

Vilka är de största hoten mot naturen?

I en stor studie 2016 publicerad i tidskriften Nature undersökte forskare de största hoten mot naturen och den biologiska mångfalden. I projektet tittade man på nästan 8700 hotade (eller nära hotade) arter på Internationella naturvårdsunionens IUCN, rödlista..

De största hoten är förlust av livsmiljöer och överexploatering. Jakt, överfiske och skogsavverkning hotar tre av fyra rödlistade arter. Enbart jordbrukets utbredning hotar över 60 procent av arterna. Flera av hoten samverkar och påverkar arter under olika delar av livet och på olika platser inom utbredningsområdet.

Invasiva arter som sprids via handel och fartygstrafik liksom föroreningar, dammar, bränder och gruvbrytning är andra hot. Klimatförändringar får en allt större roll och har nu en effekt på ekosystem-,art- och genetisk nivå.

Hoten mot naturen och drivkrafterna bakom

Den globala konsumtionen innebär att vi lever som om vi hade 1,7 planeter – och i Sverige som om vi hade fyra jordklot.

Forskarnätverket Global Footprint Network lever genomsnittsmänniskan som om vi hade 1,7 jordklot – och svenskarna som om vi hade tillgång till cirka 4 jordklot. Länder med störst fotavtryck är bl a Qatar, Luxemburg, Förenade Arabemiraten, Mongoliet, Kuwait, USA och Kanada samt Danmark. Sverige ligger på 14:e plats.

Ländernas ekologiska fotavtryck från konsumtion

Överbelastningen av ekosystemen leder till allt från avskogning och torka till vattenbrist, förlust av biologisk mångfald och ökad koldioxidhalt i atmosfären. För att minska fotavtrycket behöver vi ställa om till en fossilfri ekonomi, halvera matsvinnet, kraftigt minska köttkonsumtionen och konsumera mer hållbart. Allt detta går att genomföra, om viljan finns.

Frågor och svar om Living Planet Report 2018

WWF lanserar Living Planet Report 2018

WWFs Living Planet Report 2018 granskar tillståndet på planeten.

Elefant (Loxodonta africana)
WWF lanserar Living Planet Report 2018

WWFs Living Planet Report 2018 granskar tillståndet på planeten.

Pressmeddelande om Living Planet Report 2018

Idag lanserar WWF Living Planet Report 2018 som granskar tillståndet på planeten. Den visar att bestånden av vilda ryggradsdjur har minskat med 60 procent sedan 1970. Om utvecklingen fortsätter i samma takt riskerar två tredjedelar av världens bestånd av däggdjur, fiskar, fåglar, groddjur och kräldjur att vara borta om några få år. Trycket på naturresurserna ökar konstant. Den globala konsumtionen innebär att vi lever som om vi hade 1,7 planeter – och i Sverige som om vi hade fyra jordklot.

Pressmeddelande och pressmaterial

Se TV-sändning Living Planet Report

13:45 – 15:05  Hur mår jorden?
WWFs nya rapport om tillståndet för vår planet presenteras. Den visar att den biologiska mångfalden minskar dramatiskt och att trycket på naturresurserna ökar.

Se WWFs Living Planet sändning här
Afrikansk elefant

Bli WWF-fadder

Stoppa handeln med elfenben

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete.

Premie

Faktureringsadress

Sverige

Signera ditt autogiro

Ha tålamod, din bank kontaktas.

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Senast ändrad 05/04/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se