Gå till huvudinnehållet

Living Planet Report 2020

Living Planet Report 2020

Trenden går åt fel håll och pressen på naturresurserna ökar. Kurvan över världens populationer av ryggradsdjur visar på en genomsnittlig minskning på hela 68 procent för de undersökta bestånden av fåglar, fiskar, däggdjur, grod- och kräldjur mellan 1970 och 2016.

Förlust av livsmiljöer genom storskalig markomvandling och överexploatering är de viktigaste orsakerna till att den biologiska mångfalden minskar. Handel med vilda djur bidrar också till att sjukdomar som covid-19 sprids från djur till människor. Det vi ser är troligen bara toppen på ett isberg. Living Planet Index visar nämligen bara läget för ryggradsdjuren som endast utgör 3 procent av allt djurliv. Resten vet vi mycket lite om, det handlar om exempelvis ryggradslösa djur som musslor, sniglar, maskar och insekter. Många har en enorm betydelse för ekosystemens funktioner och tjänster. Utan dem kan vi inte leva. Precis som med klimatet håller vi på att såga av den gren vi sitter på.

Det växande konsumtionstrycket har bidragit till ökat klimathot och förstörd natur. Vi har omvandlat mark och skövlat skog som förstört arters livsmiljöer. Vi har också också under lång tid fiskat ut haven och jagat för mycket. Dessutom släpper vi ut enorma mängder växthusgaser och fraktar främmande arter kors och tvärs över världen. Coronapandemin är en allvarlig signal om att naturliga barriärer mellan människan och naturen bryts vid exploatering i jakten på naturresurser. Smittämnen som virus och bakterier riskerar att spridas från djur till människa, inte minst via djurmarknader. Effekterna av pandemin på vår hälsa, ekonomi och natur kan ännu ingen överblicka. Men resultatet kan bli ännu mer ödesdigert om vi inte agerar klokt. Det finns nu ett fönster på glänt för att ställa om vårt sätt att leva.

Konsumtionstrycket är hårt. Skogsmark omvandlas till betesmarker för tamboskap eller till jordbruksmark och plantager. Bilden är från Brasilien och visar mark före och efter omvandling.

Cerrrado före och efter omvandling

Living Planet report – svensk sammanfattning

WWF lyfter även tillståndet för naturen och mångfalden i Sverige – och presenterar kraven till svenska politiker att agera globalt och på hemmaplan.

Den svenska sammanfattningen kan läsas här

Hur funkar Living Planet Report?

Hur forskarna kommit fram till resultatet i Living Planet Report och varför använder de sig av just den metoden? WWFs naturvårdsexpert Olle Forshed svarar på de vanligaste frågorna om vetenskapen i WWFs största forskningsrapport om läget för världens biologiska mångfald.

Se även: WWF-seminarium om jordens biologiska mångfald och Living Planet Report 2020

Obs! Om undertexterna inte startar automatiskt på filmen, klicka på CC-symbolen i nedre högra hörnet i bild.

Moderator: Charlotte Permell, chefredaktör WWF Magasin

Mångfalden av liv på jorden minskar drastiskt och forskningen pekar på att vi kan vara på väg mot det sjätte massutdöendet på planeten. Samtidigt ökar trycket på våra naturresurser både på land, i sötvatten och i havet.

WWFs Living Planet Report publiceras vartannat år , i år den 10 september, och tar tempen på den biologiska mångfalden och det ekologiska fotavtrycket. Världsmedborgaren lever idag som om vi hade 1,6 jordklot till vårt förfogande. Årets nyhet är ett globalt index med nya siffror som visar läget för världens ryggradsdjur – Living Planet Index 2020. Det har tagits fram av Zoological Society of London (ZSL)i samarbete med WWF.

Deltar gör: Håkan Wirtén, fd generalsekreterare WWF, Louise Carlsson, naturvårdsexpert WWF, Erika Sundell, ansvarig företagssamarbeten WWF, Cecilia Strömblad Brännsten, Environmental Sustainability Manager H&M Group, Torbjörn Ebenhard, forskningsledare Centrum för biologisk mångfald SLU, Åsa Fahlman, veterinär och docent i viltmedicin , Andris Salo, från Kenyah-dajak  folket ,FoMMA, Indonesien och Luca Berardi, WWF Sweden Youth.

Diskutera och dela gärna rapporten i sociala medier med hashtagen #LivingPlanetReport

Start-04.30 – Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF, ger bakgrunden till Living Planet Report på temat ”Stoppa utrotningen av världens vilda arter”.
https://www.youtube.com/watch?v=kf-bvla6GrU&t=34s

04.30-24:00 – Louise Carlsson, naturvårdsexpert WWF, presenterar Living Planet Report 2020 och trenden för biologisk mångfald.
https://www.youtube.com/watch?v=kf-bvla6GrU&t=296s

24:00-28:10 – Torbjörn Ebenhard, forskningsledare Centrum för biologisk mångfald, SLU – vad händer på de globala mötena kring biologisk mångfald och hur mäts mångfalden?
https://www.youtube.com/watch?v=kf-bvla6GrU&t=1439s

28:10-32.50 – Åsa Fahlman, veterinär och docent i viltmedicin berättar om artarbete & flytt av hotade sumatranoshörningar  på Kalimantan (Borneo) i Indonesien.
https://www.youtube.com/watch?v=kf-bvla6GrU&t=1694s

32:50-41:50 – Erika Sundell, biträdande avdelningschef & ansvarig WWFs företagssamarbeten – hur kan företag jobba för att gynna den biologisk mångfalden?
https://www.youtube.com/watch?v=kf-bvla6GrU&t=1965s

41:50-49:50 – Cecilia Strömblad Brännsten, Environmental Sustainability Manager H&M Group, pratar om företagets nya plan för biologisk mångfald.
https://www.youtube.com/watch?v=kf-bvla6GrU&t=2511s

49:50- 54:30 – Andris Salo, från Kenyah-dajak folket, FoMMA, Kalimantan, om skyddet av de viktiga skogarna på ön.
https://www.youtube.com/watch?v=kf-bvla6GrU&t=2986s

54:30-55:40 – Luca Berardi WWF Sweden Youth, pratar om hur LPR- rapporten kan nå unga.
https://www.youtube.com/watch?v=kf-bvla6GrU&t=3267s

55:40- 61 – Håkan Wirtén sammanfattar dagen i samtal med Charlotte Permell
https://www.youtube.com/watch?v=kf-bvla6GrU&t=3341s

 

Living Planet Index 2020


  – Årets Living Planet Report är en skrämmande läsning. Trenden går käpprätt åt fel håll och pressen på naturresurserna ökar. Kurvan över världens populationer av ryggradsdjur visar på en genomsnittlig minskning på hela 68 procent för de undersökta bestånden av fåglar, fiskar, däggdjur, grod- och kräldjur mellan 1970 och 2016. Den största negativa påverkan är förlust av livsmiljöer, som avskogning och storskalig markomvandling för jordbruk. Även handel med vilda djur bidrar säger Håkan Wirtén, fd generalsekreterare, WWF. Living Planet Index 2020 omfattar 20 811 populationer av 4 392 olika arter. Källa: WWF/ZSL (2020).–
Klicka på bilden för större version

WWF lanserar Living Planet Report 2020

WWFs Living Planet Report 2020 granskar tillståndet på planeten.

BLI planetFADDER

  • Stoppa tjuvjakt och illegal handel av utrotningshotade arter
  • Minska avskogningen och förhindra illegal avverkning
  • Bekämpa överfiske och minska buller och nedskräpning i haven
  • Skapa fler och bättre skyddade områden för att skydda utsatta arter
Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som Planetfadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till arbetet för att bevara den biologiska mångfalden och kämpa mot klimatförändringarna.

Bli Planetfadder – hjälp oss kämpa för en levande planet.

Fyll i uppgifter

Faktureringsadress

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Det ekologiska fotavtrycket

Det ekologiska fotavtrycket per person är ett samspel mellan storleken på befolkningen och konsumtionsnivåer inom ett land. Utsläppen av koldioxid står för mer än hälften av fotavtrycket. Ju mörkare röd färg, desto större är fotavtrycket. Källa: Global Footprint Network (2020). 
Klicka på bilden för större version.

Pressmeddelande om Living Planet Report 2020

Populationerna av vilda ryggradsdjur har i snitt gått ned med 68 procent

How is our planet doing? WWF Sweden releases Living Planet Report 2020 webinar. English subtitles.

Voice for the Planet

Världens ledare måste fatta en rad beslut om naturen för att rädda jorden och människorna för framtiden. Vi måste begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och skydda åtminstone 30 procent av vår natur och våra arter.

Vi är första generationen som vet om att vi förstör vår planet. Och vi kan vara den sista som kan göra något åt det.

AGERA NU

Dela gärna:

Senast ändrad 17/05/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se