Gå till huvudinnehållet
Floddelfin i Bangladesh

Floddelfiner

Floddelfiner, även kända som sötvattensdelfiner, är en speciell grupp av delfiner som trivs i sötvattenmiljöer som floder och insjöar. De är skickliga simmare och har utvecklat anpassningar som gör det möjligt för dem att leva i dessa specifika livsmiljöer. Floddelfiner har specifika drag som särskiljer dem från de havslevande delfinerna. Floddelfinerna är ofta mindre än de marinlevande delfinerna, och de har kortare nosar. Denna anpassning hjälper dem att navigera i trånga flodmiljöer som också dessutom ofta är dåligt ljussatta.

Världens floddelfiner

Idag finns sex arter av delfiner och tumlare som lever helt eller delvis i sötvatten. Samtliga är ganska små, och är anpassade till ett liv i grumligt flodvatten med väl utvecklad ekolokalisation, samtidigt som flera arter har begränsad syn eller är i princip helt blinda. Föroreningar, dammbyggen, sjöfart och bifångst har trängt undan sötvattendelfinerna. Samtliga sex arter är starkt eller akut hotade. Yangtzedelfinen, även känd som Baijin, betraktas sedan 2006 som utdöd. Det är viktigare än någonsin att vi gör det vi kan för att rädda floddelfinerna, inte bara för deras extraordinära uppenbarelse, men också för att deras hälsa är en stark indikator på hur miljön i floderna är. Miljontals människor är beroende av de stora floderna i Asien och Sydamerika samt att de är otroligt viktiga för den biologiska mångfalden.

Hot mot floddelfiner

De främsta hoten mot floddelfiner kommer från ett ohållbart och ofta illegalt fiske, en explosionsartad tillväxt av vattenkraftsdammar och annan infrastruktur, samt föroreningar och gifter från exempelvis jordbruk och gruvindustri. Delfinerna fastnar som bifångst i fiskenät och drunknar, deras livsmiljöer fragmenteras av dammarna och föroreningarna påverkar inte bara delfinerna, utan allt liv i och omkring vattendragen.
Floddelfiner står inför en mängd hot som påverkar deras överlevnad, inklusive habitatförstöring, överfiske, föroreningar och kollisioner med båtar. Dessutom kan olaglig fångst och handel utgöra allvarliga hot för dessa djur.

För att bevara floddelfinpopulationerna krävs en samordnad insats på både lokal och global nivå. Vi behöver säkerställa att floddelfinernas naturliga livsmiljöer skyddas genom att skapa bevarandeområden och reservat. Vi behöver också säkerställa tillgång till föda för floddelfinerna genom att införa hållbarhetsprinciper för att säkerställa att överfiske inte hotar floddelfinernas födokällor. Även åtgärder för att minska förorening och avfall i floder är avgörande för att bevara floddelfinernas hälsa och överlevnad.

VAD GÖR WWF?

WWF har i decennier stöttat arbetet med att skydda och öka kunskapen om indusdelfinen och leder inventering av delfinerna i flodsystemet sedan 2001.

 • Kartlägger delfinernas förflyttningar med satellitsändare.
 • Förhindrar att delfiner drunknar i grunda kanaler och fisknät genom pingers, sändare som skickar ut ljudsignaler och varnar delfinerna.
 • Arbetar för att minska föroreningarna i floden genom samarbete med myndigheter, industrier och jordbrukare.
 • Leder det globala skyddsprogrammet ”River Dolphin Rivers Initiative” i 13 länder i Asien och Sydamerika. Fokus ligger på att skydda delfinernas livsmiljöer, införa säkra fiskemetoder och hitta alternativ till utbyggnad av dammar och annan infrastruktur, som att satsa på solenergi.
 • Amazondelfin

  Amazonfloddelfin (Inia geoffrensis): Denna art återfinns i flodsystemen i Sydamerika, inklusive Amazonfloden.
  Amazondelfinen finns i Amazonasbäckenet, Orinoco, and Tocantins-Araguaia i 6 länder i Sydamerika. I deltan, mindre vattendrag och översvämmade skogar, liksom i större floder. Den blir upp till 2,8 meter, 180 kilo.
  Det är oklart hur många individer som finns, sannolikt tiotusentals, vilket gör dess status starkt hotad.

  Ganges floddelfin © François Xavier Pelletier WWF

  Gangesdelfin (Platanista gangetica)
  Denna delfinart finns i Ganges, Brahmaputra, Meghna samt Sangu-Karnaphuli flodsystem i Bangladesh, Indien och Nepal. Kan simma på sidan för att ta sig in i grunda deltan och kanaler.
  Gangesdelfinen blir uUpp till 2,6 meter med en vikt på upp till 90 kilo.
  Populationen är Cirka 5 000. Gangesdelfinen är därmed klassad som starkt hotad.

  Yangtzedelfin © Justin Jin _ WWF-US

  Yangtzetumlare (Neophocaena asiaeorientalis asiaeorientalis)
  Det finns bara drygt 1000 individer kvar i ett fåtal områden i Yangtzefloden, Kina.
  Yangtzetumlaren blir upp till 2 meter med en vikt på 100 kilo.
  I och med de få antalet individer som finns kvar är Yangtzetumlarn klassad som akut hotad.

  Indusdelfin

  Indusdelfin (Platanista minor)
  Indusdelfinen lever i tre isolerade populationer i en 690 km lång sträcka av Indusfloden, separerade av flera fördämningar. Några få individer finns också isolerade i Bea-floden i Indien.
  Den blir upp till 2,5 meter lång och 70–110 kilo tung.
  Det finns cirka 2 000 individer och indusdelfinen klassas där med som starkt hotad.

  Irrawaddydelfin, Thailand

  Irrawaddydelfin (Orcaella brevirostris)
  Irrawaddydelfinen finns i mindre områden i Irrawaddyfloden, Myanmar, Mahakamfloden, Indonesien, Mekongfloden, Kambodja.
  Den blir 1,8–2,75 meter och väger 90–200 kilo.
  De flodlevande irrawaddydelfinerna är färre än 250, i tre separata populationer (i tre länder/floder).
  Irrawaddydelfinen klasssas som akut hotad.

  Tucuxi (c) Jessica Melo IDSM

  Tucuxi (Sotalia fluviatilis)
  Tucuxidelfinen lever i Amazonasbäckenet i fyra länder,
  mestadels i större floder.
  Den blir omkring 1,5 meter lång med en vikt på 50 kilo.
  Det totala antalet är okänt, men den klassas som starkt hotad.

  Dela gärna:

  Senast ändrad 20/02/24

  Stäng sök

  Har du frågor?

  Besök Frågor och svar om du har några frågor.

  För press

  Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

  Telefon pressjour: 08-54657500
  E-mail: press@wwf.se