Köttguiden

Om köttguiden

Varför behövs en köttguide?

Det livsmedel som i allra störst utsträckning påverkar miljön är köttet. Att äta mer vegetariskt, och välja bra kött när du väl äter det, är alltså något av det viktigaste du kan göra för planeten. Köttguiden från WWF gör det lätt att välja rätt!

Kött kräver mycket resurser och är sammantaget det livsmedel med högst klimatgasutsläpp. Köttkonsumtionen står för cirka hälften av de totala utsläppen från maten vi äter i Sverige. Stora mängder mark i Sydamerika omvandlas till sojaodling för foder till kor, grisar och kycklingar.

Därför är det viktigt att begränsa mängden kött i kosten – och när vi väl äter kött bör vi välja bättre kött. Det valet kan vara svårt eftersom olika typer av kött påverkar miljön på olika sätt. Köttguiden syftar till att underlätta hållbara val av kött. Målet är att ge konsumenter och dem som arbetar med livsmedel vägledning mellan olika typer av kött och alternativ till kött. Ett annat viktigt syfte med Köttguiden är att stimulera till en ökad diskussion och en ökad medvetenhet kring köttets miljöpåverkan.

Köttguiden behöver engagemang

Det är viktigt att engagera de som berörs av Köttguiden i utvecklingsarbetet. Vi vill att Köttguiden ska användas av konsumenter, livsmedelsbutiker, kockar, kostchefer, besöksnäringen och många fler. Kunskapen behöver höjas hos alla dessa om hur kött påverkar miljö och djurvälfärd. Fler behöver välja bort kött som får rött ljus, och styra mot gröna alternativ och mindre men bättre kött i maten.

Vi har etablerat ett användarforum där vi bjudit in representanter för konsumenter, handeln, kockar och personal som arbetar med kost och måltid. Användarforum är ett rådgivande organ till arbetet med Köttguiden, dock inte beslutande. Vi lanserar också ett branschforum, där representanter för producenter av kött samlas för återkoppling och dialog om Köttguiden. Vi på Världsnaturfonden WWF fattar alla avgörande beslut om Köttguiden men vi vill hålla en dialog om Köttguiden med viktiga aktörer genom dessa två kanaler.

Köttguidens kriterier för bedömning

Klimat

Klimatavtryck mindre än 4 kilo klimatgaser per kilo produkt.

Klimatavtryck mellan 4 och 14 kilo klimat­gaser per kilo produkt.

Klimatavtryck större än 14 kilo klimatgaser per kilo produkt.

Biologiskt mångfald

Bete av naturbetesmarker eller ekologiskt bete eller produkter som kan produceras på mindre än 5 kvadratmeter jordbruksmark per kilo produkt och använder ingen eller certifierad soja som foder.

Använder ingen eller certifierad soja som foder eller ekologisk produktion.

Använder soja som saknar certifiering.

Kemiska bekämpningsmedel

Ingen användning av kemiska bekämpningsmedel.

Liten användning av kemiska bekämpningsmedel i foderodlingen, mindre än 1,5 g aktiv substans per kilo produkt.

Hög användning av kemiska bekämpningsmedel i foderodlingen, mer än 1,5 g aktiv substans per kilo produkt.

Djurvälfärd

Frihet från smärta. God stallmiljö och skötsel samt bete/utevistelse.

Frihet från smärta.
God stallmiljö och skötsel eller bete/utevistelse.
Alla övriga

Antibiotika

Antibiotika får inte användas i tillväxtbefrämjande syfte. Antibiotika får endast användas efter ordination av veterinär. Utförlig dokumentation ska finnas. När antibiotika återkommande används ska utredning genomföras av veterinär och ett åtgärdsprogram tillämpas.

Antibiotika får inte användas i tillväxtbefrämjande syfte. Antibiotika får endast användas efter ordination av veterinär. Utförlig dokumen­tation ska finnas

Alla övriga

Uppmaning till företag

Använd Köttguidens kriterier för inköp

Företag som köper in kött, ost eller ägg kan använda Köttguidens kriterier för att ställa krav på sina inköp. På så sätt bidrar företagen till en hållbar utveckling på marknader som inte har kommit så långt. Världsnaturfonden WWF gör i Köttguiden bedömningar på sådant som kan verifieras, till exempel genom godkända tredjepartscertifieringar eller lagstiftning i det aktuella landet. Men företagen kan gå längre och alltså erbjuda produkter som uppfyller en högre nivå i Köttguiden än WWFs bedömning. Många företag ställer redan idag högre krav på exempelvis djurvälfärd, antibiotikaanvändningen och att sojan i fodret ska vara certifierad.

WWF vill gärna se företag använda Köttguidens kriterier på ett seriöst sätt och har därför tagit fram ett inköpsverktyg för att företag enklare ska kunna följa kriterierna. WWF ser positivt på att företag lyfter fram Köttguiden i sin marknadsföring och för att detta ska bli trovärdigt mot konsument och kunder måste företaget leva upp till sina påståenden.

Vi har satt upp några riktlinjer för företag som vill visa hur de klarar Köttguidens kriterier:

  • Företaget ska ha ett åtagande, för hela företaget eller för de produkter som påståendet gäller för, öppet tillgängligt på sin egen hemsida. Åtagandet ska visa på vilken nivå i Köttguidens kriterier som företaget kan leverera samt redogöra för hur åtagandet kontrolleras på ett trovärdigt sätt.
  • En oberoende revision av dessa påståenden ska genomföras och den ska vara publikt tillgänglig. Hör gärna av er till oss på mat@wwf.se för att diskutera den revisor ni vill använda er av.
  • Företaget kan länka till denna sida hos WWF för synlighet och trovärdighet.
  • Här laddas inköpsverktyget med Köttguidens kriterier ned. (Excel)

Forskningsprojektet bakom Köttguiden

Köttguiden har utvecklats inom ramen för det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Klimatmärkt livsmedelsbutik som fram till 2014 drivits av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet. Projektet har finansierats av FORMAS och Handelns utvecklingsråd. Skapare av projektet Köttguiden är fil Dr Elin Röös, Institutionen för energi och teknik på Sveriges Lantbruksuniversitet. Metoden beskrivs i den vetenskapliga artikeln ”Communicating LCA results to the interested consumer – the development of a criteria-based meat guide”.

Röös E, Ekelund L, Tjärnemo, H (2013) Communicating the Environmental Impact of Meat Production: Challenges in the Development of a Swedish Meat Guide. Journal of Cleaner Production. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652613007191

Trafikljus_köttguiden_1600x1200

Frågor med svar om Köttguiden

Varför ger WWF ut Köttguiden och vad betyder färgerna?

Läs svaren här

Köttguiden i Finland

WWFs satsning på konsumentguider har börjat sprida sig till grannländerna. Idag ger WWF i Finland för första gången ut en guide som granskar köttets miljöeffekter. Rådet är att äta mindre men bättre kött, undvika importkött med rött ljus och gärna äta mer vegetariskt.

Finland webbplats Lihaopas Pääkuva © Sabrina Bqain / WWF

Köttguiden i Finland

WWFs satsning på konsumentguider har börjat sprida sig till grannländerna. Idag ger WWF i Finland för första gången ut en guide som granskar köttets miljöeffekter. Rådet är att äta mindre men bättre kött, undvika importkött med rött ljus och gärna äta mer vegetariskt.

Kontakt

Hjälp till att förbättra Köttguiden

Ny forskning, ny kunskap, förändrade regelverk och en föränderlig verklighet gör att Köttguidens kriterier och bedömningar behöver utvärderas och uppdateras kontinuerligt. Mejla därför gärna tips och synpunkter till oss på mat@wwf.se

Välj medlemskap

Ett medlemskap gäller per kalenderår. Välj mellan att betala hela medlemsavgiften på en gång eller att dela upp den månadsvis via autogiro.

Fyll i dina uppgifter

Faktureringsadress

Sverige

Välj betalsätt

Ha tålamod, din bank kontaktas.

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 14/04/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se