Gå till huvudinnehållet
Isbjörn

Hjälp oss kämpa för ett levande Arktis

Bli Isbjörnsfadder!

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

 

Som Isbjörnsfadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till vårt arbete för klimatet, isbjörnarna och de andra invånarna i Arktis.

Bli fadder – hjälp oss kämpa för ett levande Arktis!

 

 

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

  • Klimatet och biologisk mångfald hänger samman
  • Just nu värms Arktis upp snabbast av alla platser på jorden
  • Arter som isbjörn och valross är beroende av isen, och hotas när livsmiljöerna smälter
  • Hjälp oss bromsa klimatförändringarna och skydda hotade arter!
BLI isbjörnsFADDER
Glacier, Greenland, Aug 2011

Ingen annanstans på jorden är klimatförändringarna så tydliga som i Arktis

Här går uppvärmningen snabbast. Sommarisens yta har nästan halverats sedan 1978 och volymen har minskat med ofattbara 75%. Flera arter, däribland isbjörn och valross, är beroende av isen och hotas när deras livsmiljöer försvinner.

Bli Isbjörnsfadder

Valrossar Foto - Norbert Rosing/National Geographic Stock/WWF-Kanada

Klimatet och biologisk mångfald hänger samman

När havsisarna smälter bort under sommaren trängs valrossarna ihop på land i enorma flockar, och många ungar kläms till döds. Med mindre is ökar även den storskaliga jakten på naturresurser. För att undvika katastrofala effekter måste vi skydda Arktis nu! En frisk natur med ett rikt djurliv kan även skydda oss mot många av klimatförändringarnas konsekvenser. Som Isbjörnsfadder hjälper du oss i vårt arbete för isbjörnarna, valrossarna och andra hotade arter, och gör så vi kan fortsätta kämpa för att bromsa den globala uppvärmningen.

Bli Isbjörnsfadder

Hoten

Ilulissat, Grönland

Exploatering och ökad trafik

När havsisen drar sig tillbaka öppnar sig ishavet för sjöfart och exploatering av olja, gas, mineraler och fiske. Det är viktigt att detta regleras så att vi inte råkar ut för katastrofala oljeutsläpp och utfiskade hav. Den ökade båttrafiken medför att valar och sälar störs av höga ljudvolymer under vattnet.

Isbjörn som simmar vid isflak

Klimatförändringar

På ingen annan plats på jorden är klimatförändringarna så tydliga som i Arktis. Flera arter är helt beroende av isen för sin överlevnad. Vi arbetar hårt för att ta reda på så mycket information som möjligt om hur vi på bästa sätt kan rikta våra insatser till ett Arktis som är i snabb förändring.

Fiskebåt vid Ilulissat, Grönland

Havsförsurning

Basen för allt levande i Arktis kommer att förändras drastiskt när artsammansättningen av växt- och djurplankton blir annorlunda, när vattentemperaturen ökar och havsisen försvinner. Den kemiska strukturen kommer också att ändras, när ishaven försuras i snabb takt. Detta kan medföra att många djur som är beroende av kalk för för sin tillväxt av ben (som fiskar), eller för att bygga skal (som musslor) kommer att få det svårare.

polarbear_tour

Fler möten med människor

När de arktiska havsisarna smälter fastnar allt fler isbjörnar på land och när de letar efter mat söker de sig till små samhällen, väderstationer och militäranläggningar. Det ökar risken för farliga möten mellan människor och isbjörnar, där isbjörnen riskerar att skjutas. Därför arbetar vi med att förhindra att dessa möten uppstår, se isbjörnspatrullen nedan.

Vad gör WWF

Isbjörn och valrossar

Vinnare och förlorare i Arktis

Isbjörnen delar sin livsmiljö med djur som vikare och fjällrävar och lever i Arktis på packisen nära kuster och öar vid sidan av ursprungsbefolkningen, det urfolk som WWF också stöttar i deras kamp för att leva i ett Arktis som förändras. I det framtida Arktis finns det både vinnare och förlorare. Exempel på arter som redan ökar i antal är torsk, blåval och späckhuggare. Just späckhuggaren har börjat ta över som toppredator istället för isbjörnen i områden där sommarisen har smält bort. Bland de arter som kan nämnas som förlorare finns isbjörn, vikare och grönlandssäl. De är alla beroende av havsisen för att jaga, vila eller föda sina ungar på.

Isbjörnspatrullen

Isbjörnspatruller

WWF har bildat isbjörnspatruller i flera länder som har vilda isbjörnar. Deras syfte är att minska konflikten mellan människor och isbjörnar. När läget är akut kör patrullen bort björnarna från samhällena, men den största delen av arbetet är förebyggande. Genom att lägga ut stora matdepåer av självdöda valrossar en bit utanför byarna kommer färre isbjörnar fram till husen för att leta efter matrester bland soporna. Patrullen samlar också in vetenskapliga data, besöker skolor och för diskussioner med de lokala myndigheterna.

Isbjörn

Forskning

WWF stödjer även forskning kring isbjörn och deras livsmiljöer. Dessutom kartläggs vildrenars kalvningsområden samt vandringskorridorer i relation till hur det sammanlagda framtida nyttjandet från olika industriella verksamheter kommer att påverka vildren. En viktig del i det arktiska arbetet är att ta fram nya sätt för att förvalta en värld som är i kraftig förändring, exempelvis genom ekosystembaserad förvaltning.

Walrus (Odobenus rosmarus)

Politiskt arbete

WWF arbetar på bred politisk front och tillsammans med olika samhällsaktörer för att bromsa den globala uppvärmningen och få alla att höja blicken för att nå målen. Vi samarbetar även med många olika företag för att få dem att verka för en hållbar utveckling och för ett bättre klimat.

Isbjörn

Se vår film om hur Arktis och dess invånare påverkas när isarna smälter. Basen för allt levande i Arktis kommer att förändras drastiskt när artsammansättningen av växt- och djurplankton blir annorlunda när vattentemperaturen ökar och havsisen försvinner.

Isbjörn (Ursus maritimus)

Se Rhys Gerholdt från WWF i USA på plats i Arktis, då han berättar om situationen och om hur du kan hjälpa till som Isbjörnsfadder.

Jag har fyrtio års erfarenhet av Arktis och jag inser att det Arktis som jag såg som tonåring, kommer att försvinna. Klimatförändringarna är så snabba i denna kalla region att det har medfört ett hett politiskt intresse. Men det är knappast kört för Arktis, det finns fortfarande möjlighet att minska vår påverkan. Jag är en sann optimist och Världsnaturfonden WWFs arbete är en betydelsefull insats för att rädda både djur och växter i Arktis. Ett av de bästa sätten att stödja och rädda Arktis är genom att bli Isbjörnsfadder.

Tom Arnbom Arktisexpert Världsnaturfonden WWF

Vanliga frågor

Hur används mina pengar?

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. Max 15 % används till administration och insamling som är en förutsättning för att pengarna ska nå ut till projekt på ett effektivt och säkert sätt.  Vill du läsa mer om hur pengarna används kan du göra det här. Tack för ditt stöd för en levande planet!

Så här används dina pengar:

 85 %

 Naturvård

 15 %  

 Insamling & administration 

Vad får jag som Isbjörnsfadder?

  • WWF Magasin – som Isbjörnsfadder får du tidningen WWF Magasin digitalt fyra gånger per år, spännande läsning om vårt arbete illustrerad med vackra naturfoton.
  • Polarrapporten – (e-nyhetsbrev) flera gånger per år med rapportering från WWFs projektledare i fält om konkreta naturvårdsresultat

Är det någon uppsägningstid eller bindningstid?

Nej, vi har ingen bindningstid, och ingen uppsägningstid för våra fadderskap med autogiro. Du kan när som helst avsluta ditt månadsgivande genom att kontakta vår Givarservice eller din bank. Tänk på att det kan ta upp till 5 bank dagar innan autogirot avslutas hos BGC.

Du kan även ändra ditt månadsbelopp här eller kontakta vår Givarservice:

Ring oss på 08-624 74 14
Öppet vardagar 08.00-18.00
givarservice@wwf.se

Hur ger jag ett fadderskap i present?

Vad roligt att du funderar på att ge ett fadderskap som present! Det brukar vara en uppskattad present. Och ditt bidrag varje månad är värdefullt, för att vi ska kunna arbeta långsiktigt, för biologisk mångfald och hållbarhet. Här hittar du mer information för att ge bort ett fadderskap.

Vad innebär det att bli fadder?

Som fadder får du en möjlighet att under lång tid följa WWFs arbete för att skydda djur och natur. Ditt stöd används direkt till att bland annat stoppa tjuvjakt, påverka beslutsfattare och sprida information. Regelbundenheten i din gåva som fadder har stor betydelse. Den bidrar till att vi får bättre framförhållning och kan sätta in våra hjälpinsatser med större kraft.

Viktig information att ta del av

WWFS GIVARSERVICE

Vi besvarar dina frågor om fadderskap, medlemskap och gåvor

Ring oss på 08-624 74 14
Öppet vardagar 08.00-18.00
givarservice@wwf.se

Isbjörn på isflak

Isbjörnens rike krymper

Bli Isbjörnsfadder Läs mer om isbjörnen

Senast ändrad 27/06/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se