Gå till huvudinnehållet
Vatten i Kerunge Khola Village

Water Stewardship

Inte bara djur och människor utan även företag är beroende av sötvatten för sin överlevnad. Men våra sötvattensekosystem är under ökat tryck. Vattenbristen är större än någonsin tidigare, och det som finns kvar blir allt smutsigare. Den globala vattenkrisen berör oss alla, inklusive den privata sektorn.

Water Stewardship handlar om att företag förstår riskerna med vattenbrist och föroreningar och vidtar åtgärder för att säkerställa att vattnet hanteras hållbart som en gemensam, offentlig resurs.

Samarbete kring gemensamma sötvattensresurser

Det räcker inte att sträva efter en effektiv vattenanvändning. Genom Water Stewardship tar man steget längre genom att den privata sektorn samarbetar med regeringar, andra företag, organisationer, lokalsamhällen för att skydda och vårda de gemensamma sötvattenresurserna. Med  Water Stewardship vill WWF omdefiniera den privata sektorns roll, för att främja bättre styrning till förmån för människor och natur.

Ett arbete i flera steg

Arbetet med Water Stewardship sker på många nivåer. Här ingår bland annat att företagen ökar sin medvetenhet och kunskap om hur de påverkar och påverkas av vattentillgången. Arbetet inbegriper även eventuella underleverantörers verksamhet.

Water Stewardship steps

Det handlar också om att samla in data och beräkna sin vattenpåverkan för att sedan kunna sätta upp en vattenstrategi, målsättningar och tydliga roller i arbetet att effektivisera sin vattenanvänding och minimera föroreningar och annan påverkan.

I efterföljande steg sker samarbete – med andra företag, samhälle, den offentliga sektorn och organisationer – för kollektiva förbättrande åtgärder i det gemensamma sötvattensområdet. Slutligen ska berörda regeringar motiveras att hantera och investera  i området på ett hållbart sätt.

Vattenriskfiltret hjälper företag att förstå var deras leverantörskedja är utsatt för olika typer av vattenrisker. Genom filtret får företagen en direkt bild av sina affärsrisker för vatten genom de kartor som tillhandahålls, företagen kan även utvärdera sina företags risker för vatten internt, genom att fylla i ett frågeformulär. Företagens integritet är helt bevarad och en mer komplett bild av ett företags vattenrisker är svår att få idag. Med detta verktyg blir det synligt att vattenrisker inte endast kan åtgärdas genom att förbättra verksamhetens vattenfotavtryck. Lokal samverkan är nyckeln om man vill lyckas i sitt vattenarbete.

riskfilter.org
Water crisis, Child sit on cracked earth near drying water.

Riskfilter för vatten och biologisk mångfald

WWFs riskfilter hjälper företag och finansiella aktörer att identifiera risker och vidta åtgärder kopplade till naturen i sina verksamheter, värdekedjor och innehav. Riskfiltret är kartbaserat och kan fritt användas av företag i alla sektorer och länder.

Här hittar du riskfiltret. 

Samarbete med H&M

Sedan 2011 har WWF och modeföretaget H&M haft ett globalt partnerskap inom vatten.

Partnerskapet har fokuserat på att skapa lösningar för en mer ansvarsfull vattenförvaltning, både för att utveckla H&M Groups eget vattenarbete och för att åtgärda miljöproblem orsakade av textilindustrin som helhet. Med arbetet vill man även inspirera andra aktörer till en mer hållbar vattenanvändning.

Mer konkret handlar arbetet om att implementera modellen för water stewardship i H&M Groups organisation och värdekedja. Under åren har partnerskapet även bedrivit projekt för att engagera leverantörer, branschkollegor,  jordbrukare och politiska beslutsfattare, globalt och i länder som Kina och Turkiet.

Idag arbetar partnerskapet, utöver vatten,  även med klimat och biologisk mångfald.

Läs mer: H&M – Världsnaturfonden WWF

Läs rapporten
Mina Gurung dricker vatten i Nepal

WWF fokuserar på viktiga avrinningsområden.

Enligt World Economic Forum är vattenbristen den största globala risken som också kan få stor påverkan på näringslivet. WWF har tagit fram en vattenguide med råd för hur svenska företag kan förstå och hantera sina vattenrisker. Med detta vill WWF öka medvetenheten om vattenrisker och underlätta kollektiva åtgärder i  viktiga avrinningsområden.

WWFs vattenguide för företag

Man hämtar färskvatten i Jakarta

Det livsviktiga vattnet
– en bristvara

Vatten är viktigt för allt liv och en förutsättning för att ekosystemen ska fungera och ge oss mat och energi.
Men vatten är en bristvara och år 2025 beräknas cirka två miljarder människor att leva med vattenbrist. Mängden sötvattenarter har minskat med 76% sedan 1970-talet på grund av mänsklig påverkan på ekosystemet.

Flod i Nepal
Rapport

No Water – No Business

Kartlägger vattenrisker i sex vattenintensiva industrier med verksamhet utomlands, en är modebranschen och fem är inom tillverkning; motorfordon, maskiner, elektroniska produkter, basmetaller och metallvaror.

Ladda ner

Dela gärna:

Senast ändrad 21/05/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se