Gå till huvudinnehållet
Sjöhäst, Indonesien

hotade marina arter

Havens djur behöver hjälp

Under ytan kämpar havens fantastiska djur mot svåra hot som tjuvfiske, spöknät och oljeborrning. Här är några exempel på hotade arter som WWF arbetar för att bevara.

Säg NEJ till ål på tallriken!

Ål

Den europeiska ålen (Anguilla anguilla) är akut hotad i Sverige liksom i hela Europa. Internationella havsforskningsrådets rapporter visar ännu inga tecken på återhämtning av ålbeståndet. Ålen har minskat drastiskt de senaste 30 åren och bara cirka 1-5 procent finns kvar jämfört med i slutet av 1970-talet.

Innan en ål blir könsmogen tar det 10-15 år och färden till leken i Sargassohavet rymmer många faror, likaså ålynglens färd till Europa. Det är viktigt för ålen och andra vandrande arter att kraftbolagen tar bort vandringshinder från våra vattendrag, vilket även ingår i den förvaltningsplan som Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för.

Det övergripande hotet mot ålen idag är fortfarande fisket och där försöker man nu införa striktare åtgärder med längre fiskestopp. Handeln med ål är reglerad genom CITES-konventionen för skydd av hotade djur och växter. Export- och importtillstånd krävs för att sälja europeisk ål till och från EU. Trots detta sker fortfarande en hel del illegal export ut ur EU.

Läs mer om ålen här

Östersjötorsken behöver hjälp

Torsk

Torsken (Gadus morhua) håller till i kalla nordliga vatten och ner till 600 meters djup. De stora oceaniska bestånden är vandringsfiskar som rör sig hundratals kilometer mellan lekplatserna och födosöksområdena. Torskbestånden i Kattegatt, Skagerrak och stora delar av Nordsjön är fortfarande hotade och fisket är kraftigt begränsat. I Östersjön har torskbeståndens situation växlat kraftigt under de senaste åren och har därför en mindre säker utveckling då torsken har ”stannat” i sin tillväxt och blir könsmogen tidigare.

Idag är torsken generellt liten och smal med väldigt liten mängd större torsk vilket är bekymmersamt för torskens fortsatta utveckling i Östersjön. Minimimåttet för fiske av torsk har länge varit 38 cm men minskades till 35 cm på grund av beståndssammansättningen, något som flera aktörer ifrågasätter. En långsiktigt hållbar förvaltning med lägre fisketryck är nödvändigt för att Östersjötorsken ska kunna återhämta sig. Dessutom behövs bra saltvatteninflöde och god syrehalt i vattenmassan för lyckad reproduktion och tillväxt av ung torsk.

Läs mer om torsken här

Tumlare

Tumlare

Tumlaren (Phocoena phocoena) är en av de minsta valarna. I svenska vatten finns tumlare främst på västkusten men även i Östersjön finns cirka 500 djur – som är klassade som akut hotade. Tumlare lever ensamma eller i mindre flockar och är mycket skygga – och är därmed svåra att få syn på. Det största hotet mot tumlare är att de fastnar i fiskeredskap. De är ju däggdjur och måste upp till ytan för att andas, så när de fastnar i nät så drunknar de.

Dessutom kan de påverkas negativt av vissa miljögifter, men kunskaperna om detta är fortfarande otillräckliga. WWF har finansierat mycket forskning kring tumlare i svenska vatten, vilket har bidragit till framtagandet av en åtgärdsplan för tumlare.

Läs mer om tumlare här

Blåfenad tonfisk

Blåfenad tonfisk

Den blåfenade tonfisken (Thunnus thynnus) är en av de fiskarter som är utrotningshotad på grund av konsumtionsfisket. Den är mycket eftertraktad på den japanska marknaden där dess feta, röda kött används till gourmetsushi och sashimi. En stor blåfenad tonfisk av hög kvalitet kan ge 30 000 dollar vid kajen och upp till 150 000 dollar på fiskmarknaden i Tokyo. Priset gör det ekonomiskt lönsamt att jaga även små grupper av blåfenad tonfisk. Fisket är intensivt och den reproduktiva delen av populationen har minskat med mer än 90 procent sedan 1975.

Tonfiskar blir 1-3 meter långa och blåfenad tonfisk är den största arten. En tre meter lång tonfisk väger över 500 kg. Tonfiskar finns i norra Atlanten och norra Stilla Havet, och vandrar långa sträckor. Tidigare vandrade blåfenad tonfisk från Medelhavet upp till svenska vatten och nu verkar det som att den kommer tillbaka efter 50 år av frånvaro. Om detta beror på klimatförändringar eller om beståndet ökat är fortfarande osäkert. Fisket på tonfisk brukade vara omfattande på den svenska västkusten och i Östersjön var tonfisk en vanlig bifångst i annat fiske.

Seahorse

Sjöhästar

Sjöhästar (Hippocampus sp.) fiskas för användning i traditionella kinesiska mediciner och för försäljning till akvarier. Den traditionella medicinen står för den största handeln, uppskattningsvis tiotals miljoner sjöhästar varje år. Trots att sjöhästar inte är särskilt lämpade för akvarier (de dör oftast efter kort tid på grund av stress och sjukdomar) säljs hundratusentals på akvariemarknaden varje år. Handeln med havsfiskar till akvarier är på många håll i världen dåligt reglerad. Den svenska lagstiftningen är till exempel mycket svag, och skyddet för marina arter i internationella konventioner är också dåligt. En mindre mängd sjöhästar säljs också som souvenirer eller prydnader efter att man har torkat dem.

Bild app Fiskguiden

Välj rätt fisk med Fiskguiden

Bidra till ett mer hållbart fiske och vattenbruk (fiskodling) genom att göra medvetna val när du köper fisk och skaldjur.

Läs här

Lila korallrev, Indonesien

Hotade marina ekosystem

Omfattande miljöförstöring och exploatering av våra hav leder inte bara till att enskilda arter riskerar att utrotas. Det kan också få allvarliga ekologiska konsekvenser.

Läs här

Green sea turtle

BLI marinfadder

  • En tredjedel av alla korallrev har redan försvunnit
  • 90% av världens fiskebestånd – nu fiskade till sin gräns
  • Om 30 år kan haven innehålla mer plast än fisk
Det enda vi inte får göra, är inget. BLI FADDER!
Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som Marinfadder blir du månadsgivare och bidrar regelbundet via autogiro till WWFs arbete för att skydda haven från hot. Bli Marinfadder idag!

Välj fadderpremie

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 26/03/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se