Gå till huvudinnehållet

europeisk ål

BLI FADDER

Den europeiska ålen (Anguilla anguilla) är en fascinerande art. Men tyvärr är den akut hotad – jämfört med 1950 finns bara cirka 1–5 procent av beståndet kvar. Ålens komplicerade livscykel och långa resor över stora delar av världen gör den extra utsatt. Nu måste vi hjälpas åt för att rädda den här unika arten, och första steget börjar med din egen tallrik.

Vetenskapligt namn

Europeisk ål (Anguilla anguilla)

Okänt antal
Bevarandestatus (IUCN)
 • LC
 • NT
 • VU
 • EN
 • CR
 • EW
 • EX
 • DD

Fascinerande fisk med storslagna resvanor

Den europeiska ålen (Anguilla anguilla) är långsmal och ser nästan ut som en orm, trots att det är en fisk. Den har en helt unik livscykel – förut trodde man faktiskt att ålens olika levnadsstadier var flera olika arter.

Vi börjar långt borta från Sverige, ungefär 700 mil bort, ute i Sargassohavet. Här kläcks ålarna hundratals meter ner i djupet, och larverna börjar strax sin färd österut med hjälp av Golfströmmen. När de närmar sig den europeiska kusten har larverna vuxit till sig och kallas för glasålar, då de nästan är helt genomskinliga. Forskarna vet inte riktigt hur lång tid det tar för ålarna att färdas hela den här långa sträckan, men det tar troligtvis mellan 1 till 3 år.

När ålarna kommer närmare kusten och vattnet blir varmare, blir de mer gulaktiga i färgen. Det har gett upphov till deras nästa namn, gulål. Gulålarna kan stanna vid kusten, eller vandra vidare in i älvar och åar till olika insjöar. Här mognar de, färgen blir brunaktig, och efter cirka 10 till 25 år senare när de närmar sig könsmognad, byter de skepnad igen och kallas för blankål, silverål eller vandringsål. I det här stadiet startar de sedan sin vandring tillbaka ut till havs och hela vägen bort till Sargassohavet. Här leker de och lägger sina ägg. Troligtvis dör de därefter, eftersom att man inte ser dessa vuxna ålar igen.

Ålar äter det mesta som kan hittas på botten, och är endast aktiva på natten. När de startat sin färd tillbaka till Sargassohavet igen sägs det dock att de endast lever på sina egna fettreserver då matsmältningsorganen tillbakabildas. Ålar som inte gör resan ut till havs igen blir i regel äldre och en normal livslängd på en europeisk ål tros vara uppåt 85 år, om den blir instängd av en eller annan anledning.

Ålens resvanor

Kunskapen om delar av ålarnas liv är teoretiska, då forskarna aldrig observerat vare sig lek eller ålägg i naturen. Det är en av anledningarna till att de ”odlade” ålarna i själva verket är vildfångade glasålar som göds upp i så kallade odlingar.

Bli fadder

Säg NEJ till ål på tallriken!

Vi kämpar för att skapa fria vandringsvägen för ålen, och du kan bidra genom att hålla ålen borta från matbordet.

Ålarna möter många hot

Eftersom ålen har en så komplicerad livscykel, så är den utsatt på flera plan. Bara att färdas den långa sträckan från Sargassohavet till Europa och Nordafrika för med sig en hel del faror.

I Sverige råder ett gerellt ålfiskeförbud, men det finns fortfarande 210 yrkesfiskare som har specialtillstånd. De mättar inte hela marknaden, vilket skapar tillfällen för tjuvfiske att ta vid. Varje år beslagtas flera hundra olagliga fiskeredskap för ål i svenska vatten.

Sedan 2018 är det förbjudet att fiska ål i Östersjön under tre månader per år, och i år gäller stoppet även för Medelhavet. Det är en regel alla EU-medlemsländer måste följa. Men varje land bestämmer när man vill lägga stoppet och Sverige liksom de flesta andra länder har valt att lägga stoppet november-januari, då det gör minst nytta. WWF vill att stoppet istället läggs i augusti-oktober.

Ett stort hot mot ålen är annars vandringshinder i vattendrag. När ålar passerar vattenkraftverk på väg nedströms dör omkring 30 procent i varje kraftverk genom att de kläms eller hackas ihjäl i turbinerna.

WWF arbetar för att skapa fria vandringsvägar i hela Europa, och att stoppa ålkonsumtionen. Hjälp till du också, ät inte upp det sista av den här unika och fantastiska arten!

Utbrett tjuvfiske av ål

År 2017 beslagtog myndigheterna 360 olagliga ålfiskeredskap i svenska vatten – nästan ett per dag! I oktober 2018 rapporterade Havs- och vattenmyndigheten HaV, en av två myndigheter som övervakar fisket, att de redan beslagtagit betydligt fler illegala fiskeredskap än under hela 2017. Samtidigt befriade de 220 levande ålar ur burarna. Troligen är detta bara toppen av ett isberg, då ryssjorna kan vara svåra att upptäcka.

Den mesta ålen man kan köpa i Sverige är laglig, men om den säljs från tillfälliga kanaler, som en baklucka på en bil på landet, kan den vara tjuvfiskad. Oavsett vilket: ät inte ål! WWF vill att ålfisket stoppas helt, och att myndigheterna får tillräckliga resurser för att stävja tjuvfisket.

2 av 3 sålde ål inför julen 2018

Trots kampanjer och rödlistning säljs utrotningshotad ål i 2 av 3 fiskbutiker i Sverige inför jul, visar en anonym rundringning som WWF har gjort. Samtidigt är det allt färre restauranger som serverar ål på julbordet. Undersökningen visade också att 6 procent av dem som svarade hade ätit ål det senaste året.

Svag ökning hos livsmedelskedjorna

WWFs blogg om ål: omfattande tjuvfiske

Tjuvfisket av den akut hotade ålen är tyvärr omfattande i Sverige, något som naturligtvis inte kan accepteras. Ett positivt besked är att Havs- och vattenmyndigheten under 2018 fick tillstånd att övervaka ålfisket med en kameraförsedd drönare som är en mer resurseffektiv kontroll.

Läs hela vår experts blogginlägg

WWF kräver stopp för ålfisket

WWF instämmer med Havs- och Vattenmyndigheten att det tre månader långa förbudet är otillräckligt och vill därför se ett totalstopp av allt ålfiske inom hela EU tillsammans med tydliga bevarandeåtgärder för ål. Men om det bara blir tre månader bör dessa förläggas till augusti-oktober.

WWFs remissvar om ålfisket
Bild app Fiskguiden

Välj rätt fisk!

Du som konsument kan bidra till ett mer hållbart fiske genom att göra ett medvetet val när du äter fisk och skaldjur.

Fiskguiden
Ladda ner mobilappen

Pholela River, Sydafrika

Strömmande vatten

Naturligt strömmande vatten är idag ganska ovanligt i Sverige. Det beror till stor del på att vi byggt dammar och andra hinder i våra vattendrag – många gånger för vattenkraftsändamål.

Läs mer

Östersjöfadder

 • Östersjön är ett av världens mest förorenade hav
 • Döda bottnar lika stora som en yta 1,5 gånger så stor som Danmark
 • Som fadder hjälper du oss stoppa överfisket och övergödningen!
Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

 

Som Östersjöfadder bidrar du månadsvis via autogiro regelbundet till WWFs arbete för ett friskt och levande Östersjön.

 

 

Fyll i uppgifter

Faktureringsadress

Sverige

Signera autogiro

 • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 27/01/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se