Gå till huvudinnehållet
Europeisk ål (Anguilla anguilla)

Europeisk ål

En art som möter många hot

Tillstånd i världen

  • CR

Akut hotad (Critically Endangered)

En art är Akut hotad när bästa tillgängliga data indikerar att den uppfyller något av kriterierna A–E för Akut hotad och att den därmed bedöms löpa extremt hög risk att dö ut i vilt tillstånd.

Okänt antal

Källa: IUCN

🖤

Vill du stödja?

Bli Östersjöfadder nu!

Bli Östersjöfadder

  • Vetenskapligt namn

    Europeisk ål (Anguilla anguilla)

Den europeiska ålen (Anguilla anguilla) är en fascinerande art. Men tyvärr är den akut hotad – jämfört med 1950 finns bara cirka 1–5 procent av beståndet kvar. Ålens komplicerade livscykel och långa resor över stora delar av världen gör den extra utsatt. Nu måste vi hjälpas åt för att rädda den här unika arten, och första steget börjar med din egen tallrik.

Fascinerande fisk med storslagna resvanor

Den europeiska ålen (Anguilla anguilla) är långsmal och ser nästan ut som en orm, trots att det är en fisk. Den har en helt unik livscykel – förut trodde man faktiskt att ålens olika levnadsstadier var flera olika arter.

Vi börjar långt borta från Sverige, ungefär 700 mil bort, ute i Sargassohavet. Här kläcks ålarna hundratals meter ner i djupet, och larverna börjar strax sin färd österut med hjälp av Golfströmmen. När de närmar sig den europeiska kusten har larverna vuxit till sig och kallas för glasålar, då de nästan är helt genomskinliga. Forskarna vet inte riktigt hur lång tid det tar för ålarna att färdas hela den här långa sträckan, men det tar troligtvis mellan 1 till 3 år.

När ålarna kommer närmare kusten och vattnet blir varmare, blir de mer gulaktiga i färgen. Det har gett upphov till deras nästa namn, gulål. Gulålarna kan stanna vid kusten, eller vandra vidare in i älvar och åar till olika insjöar. Här mognar de, färgen blir brunaktig, och efter cirka 10 till 25 år senare när de närmar sig könsmognad, byter de skepnad igen och kallas för blankål, silverål eller vandringsål. I det här stadiet startar de sedan sin vandring tillbaka ut till havs och hela vägen bort till Sargassohavet. Här leker de och lägger sina ägg. Troligtvis dör de därefter, eftersom att man inte ser dessa vuxna ålar igen.

Ålar äter det mesta som kan hittas på botten, och är endast aktiva på natten. När de startat sin färd tillbaka till Sargassohavet igen sägs det dock att de endast lever på sina egna fettreserver då matsmältningsorganen tillbakabildas. Ålar som inte gör resan ut till havs igen blir i regel äldre och en normal livslängd på en europeisk ål tros vara uppåt 85 år, om den blir instängd av en eller annan anledning.

Ålens resvanor

Kunskapen om delar av ålarnas liv är teoretiska, då forskarna aldrig observerat vare sig lek eller ålägg i naturen. Det är en av anledningarna till att de ”odlade” ålarna i själva verket är vildfångade glasålar som göds upp i så kallade odlingar.

Bli fadder

Säg NEJ till ål på tallriken!

Vi kämpar för att skapa fria vandringsvägen för ålen, och du kan bidra genom att hålla ålen borta från matbordet.

Ålarna möter många hot

Eftersom ålen har en så komplicerad livscykel, så är den utsatt på flera plan. Bara att färdas den långa sträckan från Sargassohavet till Europa och Nordafrika för med sig en hel del faror.

Den 1 maj 2022 fanns det totalt 201 giltiga tillstånd, varav 151 ålfisketillstånd för fiske i havet.

Från och med januari 2023 så är det förbjudet att fiska ål i Östersjön under sex månader per år. Stoppet gäller även för Medelhavet. Det är en regel som alla EU-medlemsländer måste följa. Men varje land bestämmer när man vill lägga stoppet, dock finns det vissa perioder som måste ingå. Enligt EU:s bestämmelser ska medlemsländerna säkra att förbudsperioden införs då vandringen av ål är som störst.
Sverige har valt att lägga stoppet mellan 1 oktober 2023 och 31 mars 2024, då det gör minst nytta. Det sker nämligen inget ålfiske mellan januari och mars i svenska vatten. WWF vill att stoppet istället läggs under juli-december under ålens lekvandring.

Ett stort hot mot ålen är annars vandringshinder i vattendrag. Varje år så dör tiotusentals ålar, cirka 90 ton i vattenkraftverken, genom att de kläms eller hackas ihjäl i turbinerna.

WWF arbetar för att skapa fria vandringsvägar i hela Europa, och att stoppa ålkonsumtionen. Hjälp till du också, ät inte upp det sista av den här unika och fantastiska arten!

Utbrett tjuvfiske av ål

De senaste åren har HaV:s fiskerikontrollanter tagit upp över tusen illegala ålryssjor. Ålen är akut hotad och får bara fiskas av dem som har tillstånd.

Den mesta ålen man kan köpa i Sverige är laglig, men om den säljs från tillfälliga kanaler, som en baklucka på en bil på landet, kan den vara tjuvfiskad. Oavsett vilket: ät inte ål! WWF vill att ålfisket stoppas helt, och att myndigheterna får tillräckliga resurser för att stävja tjuvfisket.

2 av 3 sålde ål inför julen 2018

Trots kampanjer och rödlistning säljs utrotningshotad ål i 2 av 3 fiskbutiker i Sverige inför jul, visar en anonym rundringning som WWF har gjort. Samtidigt är det allt färre restauranger som serverar ål på julbordet. Undersökningen visade också att 6 procent av dem som svarade hade ätit ål det senaste året.

Svag ökning hos livsmedelskedjorna

WWFs blogg om ål: omfattande tjuvfiske

Tjuvfisket av den akut hotade ålen är tyvärr omfattande i Sverige, något som naturligtvis inte kan accepteras. Ett positivt besked är att Havs- och vattenmyndigheten under 2018 fick tillstånd att övervaka ålfisket med en kameraförsedd drönare som är en mer resurseffektiv kontroll.

Läs hela vår experts blogginlägg

WWF kräver stopp för ålfisket

Den europeiska ålen är en akut hotad art som skulle gynnas av ett totalstopp av allt ålfiske inom hela EU tillsammans med tydlig implementering av bevarandeåtgärder för ål i hela dess utbredningsområde och livscykel. WWF yrkar fortsatt på ett totalt ålfiskeförbud.

WWFs remissvar om ålfisket

Fakta om ålar

Är ålar fridlysta?

Ja och nej. Ålen är inte fredad i svenska vatten, men det råder fiskeförbud. Sedan 2007 är det förbjudet att fiska ål i havet och i större delen av svenska sötvatten. Om man har en yrkesfiskelicens så finns det vissa undantag från detta generella förbud, som i sin tur är åtfölj av fiskeregler och fiskebegränsningar.

Regler för ålfiske – Fiske och handel – Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)

Ål är klassad som akut hotade enligt Artdatbanken och IUCN.

Hur förökar sig ålar?

Ålen leker (förökar) sig i Sargassohavet. Se gärna info på vår hemsida och i WWFs lilla kortfilm om ål.

Vad äter ålar?

Ålen är en nattaktiv allätare och äter det mesta som de hittar på botten. Tex små kräftdjur, fiskar, bläckfiskar, musslor och sniglar.

Är ålar farliga?

Nej, ålar är inte farliga. Man kan däremot få en elektrisk stöt av en ål som kan göra ont, men inte är skadligt för oss människor.

Bild app Fiskguiden

Välj rätt fisk!

Du som konsument kan bidra till ett mer hållbart fiske genom att göra ett medvetet val när du äter fisk och skaldjur.

Fiskguiden
Ladda ner mobilappen

Pholela River, Sydafrika

Strömmande vatten

Naturligt strömmande vatten är idag ganska ovanligt i Sverige. Det beror till stor del på att vi byggt dammar och andra hinder i våra vattendrag – många gånger för vattenkraftsändamål.

Läs mer

Svensk skärgård

Östersjöfadder

  • Östersjön är ett av världens mest förorenade hav
  • Döda bottnar lika stora som en yta 1,5 gånger så stor som Danmark
  • Som fadder hjälper du oss stoppa överfisket och övergödningen!
Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

 

Som Östersjöfadder bidrar du månadsvis via autogiro regelbundet till WWFs arbete för ett friskt och levande Östersjön.

 

 

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 11/06/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se