Europeisk ål (Anguilla anguilla)

europeisk ål

Den europeiska ålen (Anguilla anguilla) är en fascinerande art. Men tyvärr är den akut hotad – jämfört med 1950 finns bara cirka 1–5 procent av beståndet kvar. Ålens komplicerade livscykel och långa resor över stora delar av världen gör den extra utsatt. Idag hindras ålen i sina vandringsvägar på grund av fördämningar och vattenkraftverk. Att den också haft en given plats på svenskarnas matbord, särskilt i Sydsverige där åltraditionen är stark, har lett till en stor efterfrågan, och med det kommer överfiske och även tjuvfiske. Nu måste vi hjälpas åt för att rädda den här unika arten, och första steget börjar med din egen tallrik.

Vetenskapligt namn

Europeisk ål (Anguilla anguilla)

Okänt antal
Bevarandestatus (IUCN)
 • LC
 • NT
 • VU
 • EN
 • CR
 • EW
 • EX
 • DD

Fascinerande fisk med storslagna resvanor

Den europeiska ålen (Anguilla anguilla) är långsmal och ser nästan ut som en orm, trots att det är en fisk. Den har en helt unik livscykel – förut trodde man faktiskt att ålens olika levnadsstadier var flera olika arter.

Vi börjar långt borta från Sverige, ungefär 700 mil bort, ute i Sargassohavet. Här kläcks ålarna hundratals meter ner i djupet, och larverna börjar strax sin färd österut med hjälp av Golfströmmen. När de närmar sig den europeiska kusten har larverna vuxit till sig och kallas för glasålar, då de nästan är helt genomskinliga. Forskarna vet inte riktigt hur lång tid det tar för ålarna att färdas hela den här långa sträckan, men det tar troligtvis mellan 1 till 3 år.

När ålarna kommer närmare kusten och vattnet blir varmare, blir de mer gulaktiga i färgen. Det har gett upphov till deras nästa namn, gulål. Gulålarna kan stanna vid kusten, eller vandra vidare in i älvar och åar till olika insjöar. Här mognar de, färgen blir brunaktig, och efter cirka 10 till 25 år senare när de närmar sig könsmognad, byter de skepnad igen och kallas för blankål, silverål eller vandringsål. I det här stadiet startar de sedan sin vandring tillbaka ut till havs och hela vägen bort till Sargassohavet. Här leker de och lägger sina ägg. Troligtvis dör de därefter, eftersom att man inte ser dessa vuxna ålar igen.

Ålar äter det mesta som kan hittas på botten, och är endast aktiva på natten. När de startat sin färd tillbaka till Sargassohavet igen sägs det dock att de endast lever på sina egna fettreserver då matsmältningsorganen tillbakabildas. Ålar som inte gör resan ut till havs igen blir i regel äldre och en normal livslängd på en europeisk ål tros vara uppåt 85 år, om den blir instängd av en eller annan anledning.

Ålens resvanor

Kunskapen om delar av ålarnas liv är teoretiska, då forskarna aldrig observerat vare sig lek eller ålägg i naturen. Det är en av anledningarna till att de ”odlade” ålarna i själva verket är vildfångade glasålar som göds upp i så kallade odlingar.

Säg NEJ till ål på tallriken!

Vi kämpar för att skapa fria vandringsvägen för ålen, och du kan bidra genom att hålla ålen borta från matbordet.

02:29
Säg NEJ till ål på tallriken!

Vi kämpar för att skapa fria vandringsvägen för ålen, och du kan bidra genom att hålla ålen borta från matbordet.

Ålarna möter många hot

Eftersom ålen har en så komplicerad livscykel, så är den utsatt på flera plan. Bara att färdas den långa sträckan från Sargassohavet till Europa och Nordafrika för med sig en hel del faror.

Trots att ålfiske har varit förbjudet i Sverige i över 10 år så fortsätter beståndet att minska. Det beror främst på ett långvarigt omfattande överfiske och brist på införandet av den gemensamma förvaltningen av detta enda bestånd.

Fiskeförbudet var ett stort steg i rätt riktning. Men eftersom vi svenskar fortfarande vill ha ålen på tallriken så fortsätter fisket ändå. Trots kampanjer och rödlistning säljer 9 av 10 fiskbutiker den utrotningshotade ålen, visar WWFs rundringning från 2016. Idag finns det 210 yrkesfiskare som har specialtillstånd, och de mättar inte hela marknaden, vilket skapar tillfällen för tjuvfiske att ta vid.

Andra hot mot ålen är klimatförändringar, nedskräpning i havet, miljögifter som lagras i ålens fett, samt vandringshinder i vattendrag. När ålar passerar vattenkraftverk på väg nedströms dör omkring 30 procent i varje kraftverk genom att de kläms eller hackas ihjäl i turbinerna.

WWF arbetar för att skapa fria vandringsvägar i hela Europa, och att stoppa ålkonsumtionen. Hjälp till du också, ät inte upp det sista av den här unika och fantastiska arten!

Utbrett tjuvfiske av ål

Det pågår ett omfattande tjuvfiske av ål. År 2017 beslagtog myndigheterna 360 olagliga ålfiskeredskap i svenska vatten – det är nästan ett per dag!
Men mörkertalet är stort, då Kustbevakningen och Havs- och vattenmyndigheten inte har möjlighet att ständigt finkamma alla vatten. Ryssjorna märks inte ut med något flöte utan ligger väl dolda under vattnet och fångar hela tiden ål.

Den mesta ålen man kan köpa i Sverige är laglig, men om den säljs från tillfälliga kanaler, som en baklucka på en bil på landet, kan den vara tjuvfiskad. Oavsett vem som säljer ålen: tänk efter och välj något annat! WWF vill att ålfisket stoppas helt, och att myndigheterna får tillräckliga resurser för att stävja tjuvfisket.

2 av 3 sålde ål inför julen 2018

Trots kampanjer och rödlistning säljs utrotningshotad ål i 2 av 3 fiskbutiker i Sverige inför jul, visar en anonym rundringning som WWF har gjort. Samtidigt är det allt färre restauranger som serverar ål på julbordet. Undersökningen visade också att 6 procent av dem som svarade hade ätit ål det senaste året.

Svag ökning hos livsmedelskedjorna

Var tredje ledande politiker i södra Sverige tackar ja till ål

De flesta kommuner i Blekinge, Skåne och Halland serverar inte ål. Ett fåtal av dem har inköpsregler och policies som säger nej till ål, men det höga priset är det viktigaste hindret. Var tredje ordförande i kommunstyrelsen som svarade på Världsnaturfondens fråga uppger att de själva äter ål.

Läs hela pressmeddelandet

Miljöorganisationer kräver stopp av ålfisket i EU

Trots ålens akuta läge pågår ett omfattande fiske på arten i Europa och det svenska fisket placerar oss på en femteplats bland de länder som tar upp mest ål i EU. WWF och flera andra miljöorganisationer vill att detta stoppas och att allt yrkes- och fritidsfiske på ål förbjuds till dess att arten återhämtat sig.

Öppet brev till regeringen
Medium_WW211689_fiskguiden_abborre_blå

Välj rätt fisk!

Du som konsument kan bidra till ett mer hållbart fiske genom att göra ett medvetet val när du äter fisk och skaldjur.

Fiskguiden Ladda ner mobilappen

Pholela River, Sydafrika

Strömmande vatten

Naturligt strömmande vatten är idag ganska ovanligt i Sverige. Det beror till stor del på att vi byggt dammar och andra hinder i våra vattendrag – många gånger för vattenkraftsändamål.

Läs mer

Svensk skärgård
 • Steg 1
 • Steg 2
 • Steg 3

Östersjöfadder

Tillbaka Steg 1 / 3

Månadsbelopp

Som fadder bidrar du månadsvis via autogiro regelbundet till WWFs arbete.

Premie

Faktureringsadress

Sverige

Signera ditt autogiro

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se tills vidare om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.