WWF.se_OPC_startheader

Så här går det till att delta

Välkommen till WWFs One Planet City Challenge! Här får du veta mer om hur du anmäler din kommun, vad din kommun får ut av deltagandet och hur tidslinjen ser ut. Här finns också svar på de vanligaste frågorna. Missa inte WWFs Digitala kommunfrukostar som berättar mer om vårt arbete. Vi har nu presenterat WWFs tematiska erbjudande om Mat inom planetens gränser samt haft fokus på klimatrapporteringen. Kontakta oss gärna om detta låter intressant!

WWF City Challenge testimonial

Christiana Figueres, former Executive Secretary of the UNFCCC

Christiana Figueres, UNFCCC, om Earth Hour City Challenge
WWF City Challenge testimonial

Christiana Figueres, former Executive Secretary of the UNFCCC

One Planet City Challenge

opcc-film_2021_still

One Planet City Challenge

Unga röster om klimatet

Ungdomar delar med sig av tankar och känslor kring framtiden och egna förslag på vad deras stad kan göra för att ställa om.

Målad vägg i Peru

Unga röster om klimatet

Ungdomar delar med sig av tankar och känslor kring framtiden och egna förslag på vad deras stad kan göra för att ställa om.

One Planet City Challenge 2021-22 är i full gång!

One Planet City Challenge är en internationell utmaning för att inspirera världens städer och kommuner till klimatledarskap. Nästan 600 städer från fem världsdelar har hittills deltagit i utmaningen som nu är inne på sin sjunde omgång. Med WWFs City Challenge vill vi:

 • Mobilisera städer från hela världen att bidra till Parisavtalets globala klimatmål. WWF vill se städer som visar upp starka modeller för en klimatsäker framtid som kan inspirera världen. Detta bidrar också till en kritisk massa av städer som påverkar den globala klimatagendan!
 • Skapa en global kommunal agenda för 1,5 grader. Hur ska kommuner positivt och transformativt leverera på 1,5 graders målet?
 • Erbjuda svenska kommuner en möjlighet att ta del av en internationell arena, få feedback och guidning och ta del av WWFs erbjudanden knutna till utmaningen.
 • Öka antalet städer som rapporterar sina klimatmål, utsläpp och åtgärder på en erkänd klimatdataplattform. Detta står för transparens, jämförbarhet och trovärdighet i rapporteringen av klimatdata.

Vilka fördelar har din kommun av att delta?

 • Placera din kommun på världskartan av lokalsamhällen som jobbar för att hålla global uppvärmning i linje med 1,5 grader. Bli en del av ett internationellt nätverk av städer som går före i klimatfrågan.
 • Strukturera och stärk arbetet med klimat och hållbarhet genom att rapportera på en erkänd rapporteringsplattform. Erbjud engagerade kommuninvånare och aktörer transparens genom klimatrapportering.
 • Bidra till efterfrågan på att agera för klimatet baserat på vetenskap.
 • Ta emot feedback från experter, tillsammans med råd om hur ni kan anpassa er ännu bättre efter 1,5-gradersmålet.
 • Ta del av kunskapsutbyten och utveckla ditt nätverk både i Sverige och internationellt. Bidra till att hundratals städer världen över delar erfarenheter inom klimatarbete.
 • Ta del av WWFs erbjudanden där vi särskilt lyfter temat Mat inom planetens gränser. Ingår gör även rådgivning i att involvera ungdomar via den pedagogiska modellen Vår stad 2030.
 • Chans att utmärka sig som finalist och vinnare. Din kommun får chansen att synas och få erkännande för ert klimat- och hållbarhetsarbete. Öka det mediala intresset och medborgerliga stödet för kommunens klimatambitioner.
 • Deltagandet är kostnadsfritt. Det som krävs är er egen investering av tid och engagemang för att genomföra klimatrapportering och ta del av WWFs erbjudanden.
 • Sist men inte minst: Utmaningen handlar inte om att vinna utan om att tillsammans flytta fram positionerna för klimatarbetet och inspirera och sporra varandra!

Nyhet i årets omgång!

Björn Sigurdsson, konsult på Ekovation

Vi erbjuder rådgivning och teknisk support till svenska deltagare ledd av Björn Sigurdson, konsult och erfaren klimatstrateg. Björn Sigurdson är välkänd i Klimatsverige och har varit drivande i Uppsalas framgångsrika arbete med flerfaldiga titlar som Årets klimatstad. Björn kan bidra med strategisk rådgivning för att stödja ert deltagande och er inrapportering. Målet är att tillsammans med er utveckla och stärka kompetens och strategi i ert klimatarbete. Se den Digitala kommunfrukosten som presenterar den tekniska supporten

Min kommun vill delta – hur gör vi?

 • Berätta det för oss! Skicka oss ett mail på opcc@wwf.se eller till din kontakt på WWF.
 • För att kvalificera sig som deltagare, rapporterar kommunen in relevanta data på en global standardiserad rapporteringsplattform ledd av CDP och ICLEI. Detta sker genom registrering och rapportering via ett Cities questionnaire (öppnas 6 april). WWF erbjuder vägledning och suppport.
 • Sista dag för registrering och inrapportering är 31 augusti. Uppdateringar av inrapporteringen kan  göras under hösten för att skapa goda förutsättningar för komplett rapportering. Viss flexibilitet för sen anmälan finns. Se tidsplan!

Årets tema

Den röda tråden i WWFs stadsutmaning är städer och kommuner som uppfyller Parisavtalets mål om en klimatsäker framtid och 1,5 graders global uppvärmning. One Planet City Challenge erbjuder ett internationellt verktyg som tas ned till den lokala nivån. Genom deltagandet får din kommun expertledd bedömning och feedback. I årets omgång gör vi en särskild satsning på temat Mat inom planetens gränser för att stödja klimatarbetet i era verksamheter och tillsammans med medborgare. Under våren presenteras ett skräddarsytt erbjudande till deltagande svenska kommuner. Ingår gör även rådgivning i att involvera ungdomar via den väl beprövade pedagogiska modellen Vår stad 2030.  Temat påverkar inte bedömningen i tävlingsdelen utan syftar till att samverka med svenska kommuner på området hållbar mat och delaktighet.

Att rapportera

 • Alla deltagare rapporterar sina klimatmål, utsläpp och åtgärder på den internationella plattformen CDP ICLEI Unified Reporting system. Detta står för transparens, jämförbarhet och trovärdighet i rapporteringen av klimatdata. Inrapporteringen kräver viss arbetsinsats, särskilt för nya deltagare, men kan samtidigt ses som en investering. Deltagare som varit med tidigare bygger vidare på tidigare inrapporterad data.
 • Genom One Planet City Challenge rapporterar ni till en plattform som omfattar de största globala initivativen. Rapporteringen sker via CDP, som samarbetar med ICLEI.  De rapporteringsplattformar som erkänts av Global Covenant of Mayors (GCOM), inkl EU Covenant of Mayors, är anpassade till varandra. Det räcker att rapportera enligt minimikraven för GCOM för att kvalificera sig till One Planet City Challenge.
 • Sista dag för registrering och inrapportering är 31 augusti. WWF rekommenderar att ni gör er inrapportering till den 29 juli för att på så sätt ta del även av CDPs scoringsystem. Uppdateringar kan göras för att skapa goda förutsättningar för komplett rapportering. 10 december då plattformen stänger. För GCOM-medlemmar är deadline 1 november. WWF ger alla deltagare som rapporterat in senast 31 augusti preliminär feedback, som kan bilda underlag för tilläggsrapportering. I början på 2022 får alla deltagare slutlig feedback. Se exempel här.
 • Kan man göra sen anmälan? Kommuner som gör inrapportering senare än 31 augusti  får grundläggande feedbackrapport och kvalificerar sig som deltagare inkl tävlingsmomentet, men får inte fullständig del av WWFs bedömningsprocess och feedbacksystem. Från september påbörjas en allmän valideringsprocess av städernas data, varför sent inskickad rapportering kan resultera i att underlaget för bedömning och feedback inte får bästa möjliga kvalitet. WWF rekommenderar därför att skicka in rapporteringen senast 31 augusti, och vid intresse istället göra tilläggsrapportering. Städer som rapporterar sent tar del av utmaningens aktiviteter och erbjudanden från och med anmälan.
 • Instruktioner på engelska: På WWFs internationella hemsida samlar vi webinarier och instruktioner. Där finns t ex Updated Assessment framework 2021 och Frequently asked questions 2021-22. På CDPs webbplats finns ytterligare guidning. Här finns Instruktionsvideo om inrapporteringen (2019). Det går bra att ha mejlkontakt med CDP för tekniska frågor om rapporteringsplattformen.
 • Strategisk rådgivning och teknisk support på svenska leds av Björn Sigurdson, konsult och senior klimatstrateg. Här presenteras den tekniska supporten på WWFs Digitala kommunfrukost den 16/4. Här kan du ladda ned  Björns presentation. Supporten sker via epost, telefon och digitala möten (tidsmässiga begränsningar). Från förra omgången finns även en FAQ på svenska som fortfarande gäller i stort. Välkomna att kontakta Björn för frågor om rapporteringen!
Bra att veta!
 • Precis som tidigare bygger en framgångsrik rapportering på att ni visar upp en god helhet inom klimatarbetet. WWF betonar behovet av en övergripande, ambitiös och holistisk plan för klimatomställningen. Målet är att städer levererar på planer som bidrar till att uppfylla det globala klimatavtalet i linje med 1,5 graders global uppvärmning.
 • Ta del av instruktioner, webinarier och teknisk support för att på bästa möjliga sätt rapportera in ert klimatarbete och därmed få relevant bedömning och feedback.
 • Har ni mål och arbete inom konsumtionsbaserad klimatpåverkan så rapportera detta. Rapportera även sådant som sker i samverkan med aktörer, t.ex. om ni har ett samarbete med ett proaktivt energi- eller bostadsbolag.
 • Sätt en ambitionsnivå för er medverkan och samla tidigt in så mycket relevant data som möjligt utifrån utmaningens kriterier och era målsättningar. Har ni deltagit i utmaningen tidigare så titta på den feedback  din kommun fått av WWF efter tidigare omgångar.
 • Tidsåtgången för rapporteringen beror på flera faktorer, såsom er egen ambitionsnivå i klimatarbetet och för deltagandet, hur mycket data ni har samlat sedan tidigare och er rapporteringsvana.

Så här går utvärderingen till

 • Deltagare bedöms på ba­sis av sin rapportering på klimatdataplattformen. Här finner du de övergripande kriterier som bedömningen tar hänsyn till. Bedömningen bygger på ett forskningsbaserat utvärderingsramverk som innebär att WWF analyserar hur väl städerna presterar i förhållande till vad som krävs för ett rättvist bidrag till Parisavtalets 1,5 graders mål. Metoden är erkänd av Science-Based Targets nätverket (SBTN) för att hjälpa städer att sätta vetenskapligt baserade klimatmål i linje med 1.5 °C.
 • Alla inrapporterade åtaganden och åtgärder sätts i relation till stadens resurser och mandat att agera.  Bedömningen tar således hänsyn till den lokala kontexten, såsom kommunens storlek och resurser.
 • Ett oberoende internationellt konsultföretag säkrar kvaliteten i utvärderingsprocessen. Först görs en kvantitativ screening av samtliga deltagare och utifrån den väljer WWF ut upp till 3 finalister per land. En internationell jury av experter gör sedan sin granskning och väljer i enlighet med WWFs utvärderingskriterier en nationell vinnare  för varje deltagande land. De nationella vinnarna går vidare till internationell final och juryn utser slutligen globala vinnare. Även hederspriser kan delas ut för särskilda insatser. Juryn presenteras här.
Vilka utmärkelser finns i One Planet City Challenge?
 • Årets klimatstad i Sverige – nationell utmärkelse
 • Globala vinnare – Nationella vinnare går till internationell final
 • Nationella och internationella hedersutmärkelser

Fördelar med att delta

Chans att utmärka sig som finalist och vinnare

 • Chans att bli Årets klimatstad i Sverige. Den nationella vinnaren går vidare till final om att bli global vinnare av One Planet City Challenge. Hedersutmärkelser kan även delas ut för särskilda insatser.
 • Finalister och vinnare uppmärksammas i press, sociala medier och på event. Global vinnare hedras vid internationell prisceremoni.

Sätt din kommun på klimatkartan

 • Rapportera transparent på en internationellt erkänd dataplattform.
 • Skapa överblick och struktur på ert klimatarbete.
 • Bli en del av ett internationellt nätverk av städer som går före i klimatfrågan.
 • Ingå bland aktörer som driver efterfrågan på att agera för klimatet baserat på vetenskap.

Support och feedback

 • Kostnadsfria webinarier och support
 • Expertledd feedback till alla deltagare tillsammans med generella råd om hur ni kan anpassa er ännu bättre efter 1,5-gradersmålet.

Kommunicera och mobilisera stöd

 • Öka det mediala intresset och medborgerliga stödet för kommunens arbete inom klimat och hållbar utveckling.
 • Få rådgivning i att involvera ungdomar via den pedagogiska modellen Vår stad 2030.
 • Möjlighet till utrymme i WWFs kommunikationsmaterial.
 • Finalister erbjuds del i WWFs globala sociala mediekampanj We Love Cities.

Kunskapsutbyte och inspiration

 • Ta del av kunskapsutbyten och bidra till att hundratals städer världen över delar erfarenheter och lösningar.
 • Utveckla ditt nätverk av kontakter, både i Sverige och internationellt.

Ta del av WWFs erbjudanden

 • I år uppmärksammar vi kommuners möjligheter att bidra till klimatomställningen på tema Mat inom planetens gränser. Ett skräddarsytt erbjudande ges till deltagande kommuner.
 • Deltagande är kostnadsfritt. Det som krävs är er egen investering av tid och engagemang för att genomföra klimatrapportering och ta del av WWFs erbjudanden.

 

Tidsplan

2021

Lansering, anmälan och inrapportering för deltagare.
Alla deltagare ges möjlighet att ta del av utmaningens erbjudanden.

februari – mars

Anmäl ert intresse att delta i One Planet City Challenge 2021-22. Skicka ett mail till opcc@wwf.se eller till din kontakt på WWF för meddela er avsikt att delta. Det går även bra att anmäla sig senare.

APRIl-AUGUSTI-NOVEMBER

Rapporteringsplattformen öppnar den 6 april. WWF erbjuder teknisk support från mitten av april – mitten juli med uppföljning under hösten.

Sista dag för registrering och inrapportering är 31 augusti. WWF rekommenderar att ni gör er inrapportering till den 29 juli för att på så sätt ta del även av CDPs scoringsystem. Uppdateringar kan göras under hösten för att skapa goda förutsättningar för komplett rapportering. Deadline för tilläggsrapportering är 10 december då plattformen stänger. För GCOM-medlemmar är deadline 1 november.

Viss flexibilitet finns för sen anmälan. Kommuner som gör registering och inrapportering senare än 31 augusti  får grundläggande feedbackrapport och kvalificerar sig som deltagare inkl tävlingsmomentet, men får inte fullständig del av WWFs  bedömningsprocess och feedbacksystem. Städer som rapporterar sent tar del av utmaningens aktiviteter och erbjudanden från och med anmälan. Kontakta oss för mer information.

2022

Bedömning pågår och alla deltagare får expertledd feedback och del av utmaningens erbjudanden.

Våren 2022
 • Finalister annonseras
 • Kommunikationsaktiviteter intensifieras samt arbete med utmaningens erbjudanden.
 • Finalisterna erbjuds att engagera allmänheten genom WWFs kampanj We Love Cities.
 • Juryn utser nationella vinnare och globala vinnare.
 • Årets klimatstad i Sverige och globala vinnare av One Planet City Challenge 2022 presenteras.

 

2023

Ny omgång av One Planet City Challenge lanseras.

Har du frågor

Kontakta oss för att få veta mer om WWFs stadsutmaning och hur det går till att delta.

OPCC – deltagande länder 2021

Kriterier i fokus för utvärderingen

WWFs stadsutmaning fokuserar på städers och kommuners arbete för att uppfylla Parisavtalets mål om en klimatsäker framtid med 1,5 graders global uppvärmning. Klimatarbetet bedöms ur flera perspektiv. Här finner du de övergripande kriterier som bedömningen tar hänsyn till. Bedömningen sker på ba­sis av er rapportering på klimatdataplattformen och bygger på ett forskningsbaserat utvärderingsramverk. Detta innebär att WWF analyserar hur väl städerna presterar i förhållande till vad som krävs för ett rättvist bidrag till Parisavtalets 1,5 graders mål. Metoden är erkänd av Science-Based Targets nätverket (SBTN) för att hjälpa städer att sätta vetenskapligt baserade klimatmål i linje med 1.5 °C.  Besök även WWFs internationella webbplats för att ta del av information.

Varför delta i WWFs stadsutmaning?

 • Sätt din kommun på klimatkartan
 • Chans att utmärka sig som finalist och vinnare
 • Rapportera på en internationellt erkänd plattform
 • Skapa överblick och struktur på ert klimatarbete
 • Bli en del av ett internationellt nätverk av städer som går före
 • Ta del av support och feedback
 • Kommunicera och mobilisera stöd för ert klimatarbete
 • Öka det mediala intresset
 • Ta del av WWFs kommunikationserbjudanden och globala perspektiv
 • Kunskapsutbyte och inspiration med global utblick

Snabba fakta

 • Över 50 % av världens befolkning bor idag i städer
 • Städerna står för mer än 70 % av världens koldioxidutsläpp
 • Över två tredjedelar av världens befolkning beräknas bo i städer 2050.
 • Städer har en stor potential till lösningar


Så arbetar ”Årets klimatstad” Uppsala för att nå Parisavtalet

Helsingborg kapar utsläppen från skolmat

Växjö: På trähussafari i de småländska skogarna

Vancouvers byggnader på väg mot nollutsläpp

PuneI Pune ritar man om staden

Lund: Att låta bilen stå i en pendlarregion

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Världsnaturfondens position för hållbara städer?
Välkommen att kontakta oss.

sabinaandrnfotosagas.jpg
Version 3

Johanna Grant

Projektsamordnare, One Planet City Challenge Sverige

073-7046982

johanna.grant@wwf.se

Dela gärna:

Senast ändrad 02/09/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se