WWF.se_OPC_startheader

Så här går det till att delta

Så här går det till att delta!

Alla svenska kommuner är välkomna att delta i One Planet City Challenge. WWF anser att svenska städer har stora möjligheter att agera förebilder internationellt för en hållbar stadsutveckling. Låt din kommun inspirera världen!

Att anta utmaningen

Städer som vill delta i One Planet City Challenge rapporterar sina klimatmål, utsläpp och åtgärder på en internationellt erkänd klimatdataplattform. Nästa omgång av utmaningen lanseras under våren 2021 och sidan kommer då att uppdateras med mer information.  Här får du veta mer om hur det går till att delta i utmaningen, hur du anmäler din kommun, vad din kommun får ut av deltagandet och hur tidslinjen brukar se ut. Här finns också svar på de vanligaste frågorna.

WWF City Challenge testimonial

Christiana Figueres, former Executive Secretary of the UNFCCC

Christiana Figueres, UNFCCC, om Earth Hour City Challenge
WWF City Challenge testimonial

Christiana Figueres, former Executive Secretary of the UNFCCC

One Planet City Challenge

OPCC-video_2019_med_text

One Planet City Challenge

Unga röster om klimatet

Ungdomar delar med sig av tankar och känslor kring framtiden och egna förslag på vad deras stad kan göra för att ställa om.

Målad vägg i Peru

Unga röster om klimatet

Ungdomar delar med sig av tankar och känslor kring framtiden och egna förslag på vad deras stad kan göra för att ställa om.

Välkommen till One Planet City Challenge 2019-20

Sista datum för deltagande i utmaningen 2019-20 är passerad.

One Planet City Challenge är världens största och längst pågående utmaning i sitt slag. Mer än 400 städer från fem världsdelar har deltagit i utmaningen som nu är inne på sin sjätte omgång. I denna omgången ges  utmaningen i 38 länder vars befolkning motsvarar mer än hälften av jordens invånare. Med WWFs City Challenge vill vi:

 • Mobilisera kommuner att leverera på Parisavtalet.
 • Nå målet att 100 städer och kommuner visar upp starka modeller för en klimatsäker framtid med max 1,5 graders uppvärmning.
 • Skapa en global kommunal agenda för 1,5 grader.

Städer som vill delta i One Planet City Challenge rapporterar sina klimatmål, utsläpp och åtgärder på en internationellt erkänd klimatdataplattform. Detta står för transparens, jämförbarhet och trovärdighet i rapporteringen av klimatdata på nationell och lokal nivå.

 

Vad innebär det att vara med?

 • Med OPCC:s nya metodik som verifierats av internationella experter, har vi integrerat data från FNs klimatpanel IPCC:s specialrapport om 1,5 graders uppvärmning.
 • Kommuner som deltar rapporterar utsläpp, mål och åtaganden på en global, standardiserad rapporteringsplattform som även omfattar andra internationella initiativ.
 • Deltagarnas data jämförs med de utsläppsminskningar som krävs för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.
 • WWF guidar också kommunerna till de åtgärder som gör störst skillnad för att hålla utsläppen i linje med 1,5 grader.
 • Vinner gör de som bidrar till utveckling av best practice och jobbar strategiskt med sina omställnings- och anpassningsplaner.
 • OPCC drivs i samarbete med stadsnätverk som Global Covenant of Mayors for Climate & EnergyICLEI (Local Governments for Sustainability), C40 Cities och CDP (tidigare Carbon Disclosure Project).

 

Genom att delta i OPCC får din kommun fördelar

 • Placera din kommun på världskartan av lokalsamhällen som jobbar för att hålla global uppvärmning i linje med 1,5 grader.
 • Ta emot feedback från experter, tillsammans med råd om hur ni kan anpassa er ännu bättre efter 1,5-gradersmålet.
 • Strukturera och stärk arbetet genom att rapportera på globalt erkända plattformar, och få kontakt med investerare som vill investera i urbana lösningar i linje med 1,5 grader.
 • Delta i ett exklusivt pilotnätverk kring konsumtionsbaserad klimatpåverkan
 • Erbjud engagerade kommuninvånare transparens – och låt dem veta att ni anstränger er för att stärka arbetet genom rapportering.
 • Få erkännande för kommunens hållbarhetsarbete både lokalt och internationellt.
 • Bidra till efterfrågan på att agera för klimatet baserat på vetenskap.

Min kommun vill delta – hur gör vi?

 • Berätta det för oss! Skicka oss ett mail på opcc@wwf.se eller till din kontakt på WWF.
 • För att kvalificera sig som deltagare, rapporterar kommunen in relevanta data på en global standardiserad rapporteringsplattform (klicka vidare till Cities questionnaire). WWF erbjuder vägledning och suppport.
 • Registreringen öppen. Deadline för inrapportering är den 10 juli, med möjlighet till kompletteringar fram till den 31 december Kontakta oss för att få veta mer.
 • Vi går igenom kommunernas inrapporterade data och rankar dem. Vi utser upp till 3 finalister per land.
 • Finalister erbjuds att delta i vår globala kampanj We Love Cities 2020, som är ett sätt att engagera medborgarna i stadens utveckling.
 • En internationell jury bestående av urbana hållbarhetsexperter väljer nationella vinnare: de med de mest ambitiösa och inspirerande åtagandena, baserat på inrapporterad data. Ett hederspris delas även ut för framsynt arbete med konsumtionsbaserad klimatpåverkan.
 • Juryn väljer en global vinnare av One Planet City Challenge 2020. Vinnarna hyllas vid en global prisceremoni 2020.
 • Alla deltagande städer får feedback från globala experter för att klara kraftiga utsläppsminskningar i linje med 1,5-gradersmålet.

WWF rekommenderar

Vi rekommenderar att  noggrant ta del av instruktioner och support inför inrapporteringen. Vi vet av erfarenhet att framgångsrikt deltagande bygger på att ni påbörjar arbetet i god tid.

Årets tema

Städer ställer om för 1,5 grader

Den röda tråden i WWFs stadsutmaning är städer och kommuner som uppfyller Parisavtalets mål om max 1,5 graders global uppvärmning. Genom One Planet City Challenge erbjuder vi ett internationellt verktyg som anpassas till varje svensk kommun. Helt utan kostnad. Som ytterligare morot erbjuder vi oss att komma ut till ett medborgarforum och presentera resultaten. Detta kan vara er neutrala plattform som tar er från en vetenskapligt baserad problembild till konkreta lösningsbilder.

Nätverk Konsumtionspiloterna

Utsläppen måste halveras till 2030 utifrån dagens utsläppsnivåer. Då måste alla i kommunen hjälpas åt, och även utsläppen från invånarnas konsumtion måste halveras. Därför bjuder WWF in intresserade svenska kommuner till en särskild konsumtionspilot; ett nätverk där kommuner kan djupdyka i att mäta, sätta mål och vidta åtgärder som är kopplade till en hållbar konsumtion. Detta arbete kommer vi därefter ta vidare till den internationella arenan. Kontakta oss för att få veta mer.

Att rapportera

Instruktioner

 •  Vi erbjuder globala webinarier som presenterar utmaningen och guidar inrapporteringen. Ta del av webinarier här.
 • Det räcker att rapportera enligt minimikraven för Global Covenant of Mayors för att analysen ska kunna göras.
 • Genom WWFs One Planet City Challenge rapporterar ni till en klimatdataplattform som omfattar de största globala initivativen. Rapporteringen sker via CDP, som samarbetar med ICLEI.  Även rapporteringen till EU Covenant of Mayors kommer att harmonieras inom kort. Alla plattformar som erkänts av Global Covenant of Mayors ska anpassas till varandra. Data som rapporteras till CDP och WWFs utmaning förs därmed enkelt över till de andra initiativen samtidigt som ni tar del av WWFs stöd och erbjudanden.
 • Onlinerapporteringen är öppen. Gå till CDPs ingång för rapportering här. Deadline för inrapportering är den 10 juli samt med möjlighet till kompletteringar fram till den 31 december.
 • Är du deltagare för första gången och ny på CDPs plattform: skicka ett mejl till cities@cdp.net (engelska) för att få aktiveringslänk till ert log in. Därefter kan ni påbörja inrapporteringen.
 • Har din kommun deltagit tidigare och gjort en inrapportering på Carbonn Climate Registry (cCR)? Då kommer ni att få en aktiveringslänk till CDP automatiskt. Ni rekommenderas också att kontakta ICLEI för att få den senaste versionen av er data.
 • Vi erbjuder support för inrapporteringen: 1. Webinarier med guidning, 2. Teknisk support via cities@cdp.net och carbonn@iclei.org (engelska). 3. Handledning på svenska via David Wästljung på Energikontoret Mälardalen, 4. FAQ på svenska med svar på vanliga frågor. 5. CDPs Instruktionsvideo om inrapporteringen.
 • Juli-december 2019: ni kan kontaktas för att lämna kompletterande information och ni kan även uppdatera er inrapportering.

 

Vad händer sedan?

 • Finalisterna erbjuds att engagera allmänheten genom WWFs kampanj We Love Cities. Finalisterna kan här få stöd av kommuninvånarna för att ta krafttag för klimatet. Städerna får också medborgarförslag för att ytterligare snabba upp omställningen. En global vinnare av We Love Cities koras. Denna utnämning är oberoende av OPCC och påverkar inte juryns bedömning.
 • Utmaningen avgörs 2020.  Juryn utser nationella vinnare, och slutligen en global vinnare, genom att jämföra städerna. Städer och kommuner med liknande förutsättningar jämförs med varandra. Syftet är att villkor och omställning ska vara rättvisa.
 • Alla deltagare får feedback och del av utmaningens erbjudanden. I Sverige är nätverket Konsumtionspiloterna vår särskilda satsning, men ni kan också del av internationella erbjudanden bl.a. råd för att nå 1,5 grader inom området energi i byggnader, genom webinarier och verktygslådor.
 • På gång: Science-Based Targets (SBT) för städer! Vi diskuterar med Science Based Targets initiative (SBTi) om hur man kan ta fram vetenskapligt baserade mål för städer, där deltagande städer erbjuds vara med från början.

Så här går utvärderingen till

Utvärderingsprocessen

Ett internationellt konsultföretag kommer att säkra kvaliteten i hela utvärderingsprocessen. Konsultbolaget gör först en kvantitativ screening av samtliga deltagare och utifrån den väljer konsultbolaget tillsammans med WWF ut upp till 3 finalister per land. En internationell jury av experter utnämner i enlighet med WWFs utvärderingskriterier en nationell vinnare  för varje deltagande land. De nationella vinnarna går vidare till internationell final och under 2020 utnämns en global vinnare. Finalister och vinnare uppmärksammas kommunikativt nationellt och internationellt. Juryn presenteras på panda.org/citychallenge

Kriterier i fokus för utvärderingen

Här finner du de övergripande kriterier som bedömningen tar hänsyn till i genomgången av den inrapporterade datan. Mål och åtgärder som rör hållbar konsumtion kommer också att uppmärksammas för svenska kommuner. Ta kontakt med Johan Söderblom för att veta mer om temat konsumtionsbaserad klimatpåverkan i årets omgång.

Vilka utmärkelser finns i One Planet City Challenge?
 • Årets klimatstad i Sverige – nationell utmärkelse
 • Global vinnare – Nationella vinnare går till internationell final
 • Nytt! Special mention Hållbar konsumtion – Globalt hederspris
Tips
 • Precis som tidigare bygger en framgångsrik rapportering på att ni visar upp en god helhet inom klimatarbetet. WWF betonar behovet av en övergripande, ambitiös och holistisk plan för klimatomställning och hållbar stadsutveckling. Målet är att städer levererar på planer som bidrar till att uppfylla det globala klimatavtalet om max 1,5 graders global uppvärmning. Rapportera även sådant som sker i samverkan med aktörer, t.ex. om ni har ett samarbete med ett proaktivt energi- eller bostadsbolag
 • Har ni mål och arbete inom konsumtionsbaserad klimatpåverkan så rapportera detta! Temat ingår i en pilotsatsning i Sverige på att lyfta konsumtionens klimatpåverkan. Ett globalt hederspris kommer att delas ut till en svensk kommun med framsynt och inspirerande arbete på detta tema.
 • Alla inrapporterade åtaganden och åtgärder sätts i relation till stadens resurser och mandat att agera.  Bedömningen tar således hänsyn till den lokala kontexten, såsom kommunens storlek och resurser.
 • Sätt en ambitionsnivå för er medverkan och samla tidigt in så mycket relevant data som möjligt utifrån tema, kritierier och era målsättningar. Ett tips till er som är nya är att titta på vad andra kommuner och städer i världen har rapporterat så får ni en fingervisning. All tidigare inrapporterad data finns att läsa på carbonn.org/entities.
 • För er som medverkat  tidigare går det bra att överföra datan från cCR till CDP. Ta kontakt med oss om detta är aktuellt! Ett annat tips är att titta på den feedback som din kommun fick av WWF efter tidigare omgångar.
 • Tidsåtgången för rapporteringen beror på flera faktorer, såsom er egen ambitionsnivå i klimatarbetet  och för deltagandet i OPCC, hur mycket data ni har samlat sedan tidigare och din rapporteringsvana.

Fördelar med att delta

Chans att utmärka sig som finalist och vinnare – nationellt och globalt

 • Chans att bli Årets klimatstad 2020 i Sverige. Den nationella vinnaren går vidare till final om att bli global vinnare av One Planet City Challenge. Vi delar även ut ett hederspris till en svensk kommun för framsynt arbete med konsumtionsbaserad klimatpåverkan.
 • Finalister och vinnare uppmärksammas i press och sociala medier.
 • Vinnare hedras och uppmärksammas vid en global prisceremoni 2020.

Sätt din kommun på klimatkartan

 • Rapportera transparent och trovärdigt på en internationellt erkänd plattform. Genom WWFs utmaning rapporterar ni till en plattform som omfattar samtliga stora internationella initiativ (CDP, ICLEI och EU Borgmästaravtalet).
 • Skapa överblick och struktur på ert klimatarbete.
 • Bli en del av ett internationellt nätverk av städer som går före i klimatfrågan.
 • Bidra till att hundratals städer världen över delar erfarenheter och lärande inom klimatarbete globalt.

Support och feedback

 • Webinarier och support som stöd under inrapporteringen.
 • Feedback till alla deltagare.

Kommunicera och mobilisera stöd

 • Öka det mediala intresset och medborgerliga stödet för kommunens arbete inom klimat och hållbar stadsutveckling.
 • Vi erbjuder oss att delta i ett medborgarforum där kommunens resultat från utmaningen presenteras och diskuteras tillsammans med kommunens invånare, som ett sätt att driva på omställningen.
 • Genom nätverket Konsumtionspiloterna kan kommunen gå i täten för att engaera medborgare och verksamheter i hållbar konsumtion.
 • Få rådgivning i att involvera ungdomar via den pedagogiska modellen Vår stad 2030.
 • Möjlighet till utrymme i WWFs marknadsförings- och kommunikationsmaterial.

Ta del av kunskapsutbyte och inspiration

 • Möjligheter till kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte mellan kommuner.
 • Årets klimatstad 2020 listas på WWFs internationella plattform City Solutions.

Tidsplan

2019

Anmälan och inrapportering för deltagare.
Alla deltagare ges möjlighet att ta del av utmaningens erbjudanden.

12 februari – 10 juli

Registrering och inrapportering pågår fram till den 10 juli, med möjligheter till förlängd deadline till den 30 september. Skicka även ett mail till opcc@wwf.se eller till din kontakt på WWF för meddela er avsikt att delta.

Mars-juli

Erbjuder vi globala webinarier samt support på svenska för att stödja inrapporteringen till utmaningen.

April

Onlinerapporteringen öppnar.  Deadline för inrapportering är den 10 juli för att ta del av utmaningens samtliga erbjudanden.

Juli-31 DECEMBER

31 december sista datum för kompletteringar i er inrapportering på klimatdataplattformen. Alla deltagare som rapporterat kan komma att bli kontaktade för att lämna kompletterande information.

 

2020

Utmaningen avgörs och alla deltagare får feedback och del av utmaningens erbjudanden

Våren 2020
 • Finalister annonseras
 • Kommunikationsaktiviteter intensifieras
 • Finalisterna erbjuds att engagera allmänheten genom WWFs kampanj We Love Cities.
 • Juryn utser nationella vinnare, och slutligen en global vinnare.
 • Årets klimatstad 2020 i Sverige och global vinnare av One Planet City Challenge 2020 presenteras uppmärksammas. Hederspris för arbete med konsumtionsbaserad klimatpåverkan.

 

2021

Ny omgång av One Planet City Challenge lanseras.

Har du frågor

Kontakta oss för att få veta mer om WWFs stadsutmaning och hur det går till att delta.

OPCC – inbjudna länder

Helsingborg kapar utsläppen från skolmat

Växjö: På trähussafari i de småländska skogarna

Vancouvers byggnader på väg mot nollutsläpp

Uppsala – vill bli klimatpositiva

PuneI Pune ritar man om staden

Lund: Att låta bilen stå i en pendlarregion

Varför delta i WWFs stadsutmaning?

 • Sätt din kommun på klimatkartan
 • Chans att utmärka sig som finalist och vinnare
 • Rapportera på en internationellt erkänd plattform
 • Skapa överblick och struktur på ert klimatarbete
 • Bli en del av ett internationellt nätverk av städer som går före
 • Ta del av support och feedback
 • Kommunicera och mobilisera stöd för ert klimatarbete
 • Öka det mediala intresset
 • Ta del av WWFs kommunikationserbjudanden och globala perspektiv
 • Kunskapsutbyte och inspiration med global utblick

Kriterier i fokus för utvärderingen

Här finner du övergripande kriterier för bedömningen i One Planet City Challenge 2019-20 när vi gör genomgången av den inrapporterade datan. Mål och åtgärder som rör hållbar konsumtion kommer också att uppmärksammas för svenska kommuner. Ta kontakt med Johan Söderblom för att veta mer om temat konsumtionsbaserad klimatpåverkan i årets omgång.

Bilar i rusningstrafik

Snabba fakta

 • Över 50 % av världens befolkning bor idag i städer
 • Städerna står för mer än 70 % av världens koldioxidutsläpp
 • Över två tredjedelar av världens befolkning beräknas bo i städer 2050.
 • Städer har en stor potential till lösningar

US_handbook_omsl_lutande
Handbok

Urban Solutions Handbook

Exempel från städer som jobbar med att minska fotavtrycket och att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Ladda ner Besök webbplats

OPCC_Candidates_Booklet_lutande
Översikt

One Planet City Challenge

Guidelines för deltagande kommuner och kriterier för bedömningen.

Ladda ner

OPCC__2019_updated-assessment-frameworkt_lutande
Rapport

One Planet City Challenge

Updated assessment framework.

Ladda ner

 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Världsnaturfondens position för hållbara städer?
Välkommen att kontakta oss.

Sabina_A_talespersoner_1024x655
Victoria_Olausson_810x800px

Victoria Olausson

Program Manager, Lead One Planet City Challenge

victoria.olausson@wwf.se

Dela gärna:

Senast ändrad 01/10/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se