Gå till huvudinnehållet
WWF.se_OPC_startheader

Så här går det till att delta

Välkommen till WWFs One Planet City Challenge! Här får du veta mer om hur du anmäler din kommun, vad din kommun får ut av deltagandet och hur tidslinjen ser ut. Här finns också svar på de vanligaste frågorna. Ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer. Kika även på WWFs Digitala kommunfrukostar där vi presenterar aktuella ämnen.

Anmälan till One Planet City Challenge 2023-24 är nu stängd. 

Still from opcc video_2023

One Planet City Challenge

Målad vägg i Peru

Unga röster om klimatet

Nu är One Planet City Challenge 2023-24 igång!

One Planet City Challenge är en internationell utmaning för att inspirera världens städer och kommuner till klimatledarskap. Över 700 städer från nära 70 länder har hittills deltagit i utmaningen som är världens största i sitt slag. Med WWFs City Challenge vill vi:

 • Mobilisera städer från hela världen att bidra till Parisavtalets globala klimatmål. WWF vill se städer som visar upp starka modeller för en klimatsäker framtid som kan inspirera världen. Detta bidrar också till en kritisk massa av städer som påverkar den globala klimatagendan!
 • Skapa en global kommunal agenda för 1,5 grader. Hur ska kommuner positivt och transformativt leverera på 1,5 graders målet?
 • Erbjuda svenska kommuner en möjlighet att delta på en internationell arena, få feedback och guidning och ta del av WWFs erbjudanden knutna till utmaningen.
 • Öka antalet städer som rapporterar sina klimatmål, utsläpp och åtgärder på en erkänd klimatdataplattform. Detta står för transparens, jämförbarhet och trovärdighet i rapporteringen av klimatdata.

Vilka fördelar har din kommun av att delta?

 • Placera din kommun på världskartan av lokalsamhällen som jobbar för att hålla global uppvärmning i linje med 1,5 gradersmålet. Bli en del av ett internationellt nätverk av städer som går före i klimatfrågan.
 • Strukturera och stärk arbetet med klimat och hållbarhet genom att rapportera på en erkänd rapporteringsplattform. Erbjud engagerade kommuninvånare och aktörer transparens genom klimatrapportering.
 • Bidra till efterfrågan på att agera för klimatet baserat på vetenskap.
 • Ta emot feedback från experter, tillsammans med råd om hur ni kan anpassa er ännu bättre efter 1,5-gradersmålet.
 • Ta del av kunskapsutbyten och utveckla ditt nätverk både i Sverige och internationellt. Bidra till att hundratals städer världen över delar erfarenheter inom klimatarbete.
 • Chans att utmärka sig som finalist och vinnare. Din kommun får chansen att synas och få erkännande för ert klimat- och hållbarhetsarbete. Öka det mediala intresset och medborgerliga stödet för kommunens klimatambitioner.
 • Deltagandet är kostnadsfritt. Det som krävs är er egen investering av tid och engagemang för att genomföra klimatrapportering och ta del av WWFs erbjudanden.
 • Sist men inte minst: Utmaningen handlar inte om att vinna utan om att tillsammans flytta fram positionerna för klimatarbetet och inspirera och sporra varandra!

 

Kostnadsfritt stöd till deltagare!

Björn Sigurdsson, konsult på Ekovation

Vi erbjuder rådgivning och teknisk support lett av Björn Sigurdson, senior konsult och  klimatstrateg. Björn Sigurdson är välkänd i Klimatsverige och har varit drivande i bland annat Uppsalas framgångsrika arbete med flerfaldiga titlar som Årets klimatstad. Björn bidrar med strategisk rådgivning för att stärka nyttan av ert deltagande och bistår med teknisk support. Målet är att tillsammans med er utveckla och stärka kompetens och strategi i ert klimatarbete

Min kommun vill delta – hur gör vi?

 • Berätta det för oss! Skicka oss ett mail på opcc@wwf.se eller till din kontakt på WWF.
 • För att kvalificera sig som deltagare, rapporterar kommunen in relevanta data på en standardiserad rapporteringsplattform ledd av CDP och ICLEI. Detta sker genom registrering och rapportering via ett Cities questionnaire. Plattformen öppnas i början på april 2023. WWF erbjuder vägledning och support.
 • Sista dag för registrering och inrapportering är 31 augusti 2023. Uppdateringar av inrapporteringen kan  göras under hösten 2023 för att skapa goda förutsättningar för komplett rapportering. Viss flexibilitet för sen anmälan finns. Se tidsplan!

Att rapportera

 • Alla deltagare rapporterar sina klimatmål, utsläpp och åtgärder på den internationella plattformen CDP ICLEI Track. Detta står för transparens, jämförbarhet och trovärdighet i rapporteringen av klimatdata. Inrapporteringen kräver viss arbetsinsats, särskilt för nya deltagare, men kan samtidigt ses som en investering. Deltagare som varit med tidigare bygger vidare på tidigare inrapporterad data.
 • Genom One Planet City Challenge rapporterar ni till en plattform som omfattar de största globala initiativen. Rapporteringen sker via CDP, som samarbetar med ICLEI.  De rapporteringsplattformar som erkänts av Global Covenant of Mayors (GCOM), inkl EU Covenant of Mayors, är anpassade till varandra. Det räcker att rapportera enligt minimikraven för GCOM för att kvalificera sig till One Planet City Challenge.
 • Sista dag för registrering och inrapportering till OPCC 2023-24 är 31 augusti 2023. Vill ni även få CDPs bedömning är deadline 25 juli 2023. Uppdateringar kan göras under hösten för att skapa goda förutsättningar för komplett rapportering. Plattformen stänger i början på december 2023. WWF ger alla deltagare som rapporterat in senast augusti preliminär feedback, som kan bilda underlag för tilläggsrapportering. I början på 2024 får alla deltagare slutlig feedback. Se exempel här.
 • Instruktioner på engelska: På WWFs internationella webbplats samlar vi webinarier och instruktioner. Där finns t ex Updated Assessment framework och Frequently asked questions. På CDPs webbplats finns ytterligare guidning. Det går bra att ha mejlkontakt med CDP för tekniska frågor om rapporteringsplattformen.
 • Strategisk rådgivning och teknisk support på svenska leds av Björn Sigurdson, konsult och senior klimatstrateg. Supporten sker via epost, telefon och digitala möten. Välkomna att kontakta Björn för frågor om supporten.
Bra att veta!
 • Precis som tidigare bygger en framgångsrik rapportering på att ni visar upp en god helhet inom klimatarbetet. WWF betonar behovet av en övergripande, ambitiös och holistisk plan för klimatomställningen. Målet är att städer levererar på planer som bidrar till att uppfylla det globala klimatavtalet i linje med 1,5 graders global uppvärmning.
 • Ta del av instruktioner, webinarier och teknisk support för att på bästa möjliga sätt rapportera in ert klimatarbete och därmed få relevant bedömning och feedback.
 • Har ni mål och arbete inom konsumtionsbaserad klimatpåverkan så rapportera detta. Rapportera även sådant som sker i samverkan med aktörer, t.ex. om ni har ett samarbete med ett proaktivt energi- eller bostadsbolag.
 • Sätt en ambitionsnivå för er medverkan och samla tidigt in så mycket relevant data som möjligt utifrån utmaningens kriterier och era målsättningar. Har ni deltagit i utmaningen tidigare så titta på den feedback  din kommun fått av WWF efter tidigare omgångar.
 • Tidsåtgången för rapporteringen beror på flera faktorer, såsom er egen ambitionsnivå i klimatarbetet och för deltagandet, hur mycket data ni har samlat sedan tidigare och er rapporteringsvana.

Fördelar med att delta

Chans att utmärka sig som finalist och vinnare

 • Chans att bli Årets klimatstad i Sverige. Den nationella vinnaren går vidare till final om att bli global vinnare av One Planet City Challenge. Nytt för i år är även en Global All Stars Award.
 • Finalister och vinnare uppmärksammas i press, sociala medier och på event. Globala vinnare hedras vid internationell prisceremoni.

Sätt din kommun på klimatkartan

 • Rapportera transparent på en internationellt erkänd dataplattform.
 • Skapa överblick och struktur på ert klimatarbete.
 • Bli en del av ett internationellt nätverk av städer som går före i klimatfrågan.
 • Ingå bland aktörer som driver efterfrågan på att agera för klimatet baserat på vetenskap.

Support och feedback

 • Kostnadsfri teknisk support med klimatstrategisk kompetensutveckling.
 • Expertledd feedback till alla deltagare tillsammans med råd om hur ni kan anpassa er ännu bättre efter 1,5-gradersmålet.

Kommunicera och mobilisera stöd

 • Öka det mediala intresset och medborgerliga stödet för kommunens arbete inom klimat och hållbar utveckling.
 • Möjlighet till utrymme i WWFs kommunikationsmaterial.
 • Finalister erbjuds att vara med i WWFs globala sociala mediekampanj We Love Cities.

Kunskapsutbyte och inspiration

 • Ta del av kunskapsutbyten och bidra till att hundratals städer världen över delar erfarenheter och lösningar.
 • Utveckla ditt nätverk av kontakter, både i Sverige och internationellt.

Ta del av WWFs erbjudanden

 • I denna omgången uppmärksammar vi temat klimatpolicy ur ett lokalt perspektiv. Vi erbjuder ett forum för att höja kunskap och  handlingskompetens om aktuella frågor kring mobilitet och klimatpolicy med lokalt fokus.
 • Deltagande är kostnadsfritt. Det som krävs är er egen investering av tid och engagemang för att genomföra klimatrapportering och ta del av WWFs erbjudanden.

 

Årets tema

Den röda tråden i WWFs stadsutmaning är städer och kommuner som uppfyller Parisavtalets mål om en klimatsäker framtid och 1,5 graders global uppvärmning. One Planet City Challenge erbjuder ett internationellt verktyg som tas ned till den lokala nivån. Genom deltagandet får din kommun expertledd bedömning och feedback. I Sverige fortsätter vi satsningen på klimatstrategiskt stöd till svenska kommuner som deltar, lett av Björn Sigurdson, senior klimatstrateg med mångårig erfarenhet av internationell klimatrapportering och kommunalt klimatstrategiskt arbete. Vi kommer även att lyfta in policyfrågor kring mobilitet och höja kunskapen tillsammans kring  aktuella frågor inom klimatpolicy med lokalt fokus.

Så här går utvärderingen till

 • Deltagare bedöms på ba­sis av sin rapportering på klimatdataplattformen. Här finner du de övergripande kriterier som bedömningen tar hänsyn till. Bedömningen bygger på ett forskningsbaserat utvärderingsramverk som innebär att WWF analyserar hur väl städerna presterar i förhållande till vad som krävs för ett rättvist bidrag till Parisavtalets 1,5 graders mål. Metoden är erkänd av Science-Based Targets nätverket (SBTN) för att hjälpa städer att sätta vetenskapligt baserade klimatmål i linje med 1.5 °C.
 • Alla inrapporterade åtaganden och åtgärder sätts i relation till stadens resurser och mandat att agera. Bedömningen tar således hänsyn till den lokala kontexten, såsom kommunens storlek och resurser.
 • Ett oberoende internationellt konsultföretag säkrar kvaliteten i utvärderingsprocessen. Först görs en kvantitativ screening av samtliga deltagare och utifrån den väljer WWF ut upp till 3 finalister per land. En internationell jury av experter gör sedan sin granskning och väljer i enlighet med WWFs utvärderingskriterier en nationell vinnare  för varje deltagande land. De nationella vinnarna går vidare till internationell final och juryn utser slutligen globala vinnare. Juryn presenteras här.
Vilka utmärkelser finns i One Planet City Challenge?
 • Årets klimatstad i Sverige – nationell utmärkelse
 • Globala vinnare – Nationella vinnare går till internationell final
 • All Stars Global Award 2024 – Nyhet!

Tidsplan

2023

Lansering, anmälan, inrapportering, strategisk rådgivning och feedback.
Alla deltagare ges möjlighet att ta del av utmaningens erbjudanden och kunskapsutbyten.

JANUARI-MARS 2023

Anmäl ert intresse att delta i One Planet City Challenge 2023-24. Skicka ett mail till opcc@wwf.se eller till din kontakt på WWF för meddela er avsikt att delta. Det går även bra att anmäla sig senare. WWF erbjuder också olika typer av kunskapsutbyten och aktiviteter.

APRIl-NOVEMBER 2023

Rapporteringsplattformen öppnar 3 april. WWF erbjuder rådgivning och teknisk support som startar från slutet av mars. Sista dag för registrering och inrapportering är 31 augusti. För deltagare som även vill ha CDP-scoring är deadline 25 juli. Uppdateringar av rapporteringen kan göras under hösten. Deadline för tilläggsrapportering är den 31 oktober. Plattformen stänger i början av december. Viss flexibilitet finns för sen anmälan.  Kontakta oss för mer information.

2024

Bedömning pågår och alla deltagare får expertledd feedback och del av utmaningens aktiviteter. Finalister och vinnare annonseras!

Våren 2024
 • Deltagare får strategisk feedback på sin klimatrapportering
 • Finalister annonseras
 • Kommunikationsaktiviteter intensifieras och WWF erbjuder olika aktiviteter.
 • Finalisterna erbjuds att engagera allmänheten genom WWFs kampanj We Love Cities.
 • Juryn utser nationella vinnare och globala vinnare.
 • Årets klimatstad i Sverige och globala vinnare av One Planet City Challenge 2024 presenteras.

 

2025

Ny omgång av One Planet City Challenge lanseras.

Kriterier i fokus för utvärderingen

WWFs stadsutmaning fokuserar på städers och kommuners arbete för att uppfylla Parisavtalets mål om en klimatsäker framtid. Klimatarbetet bedöms ur flera perspektiv som innefattar både utsläppsminskningar och anpassning. Här finner du de övergripande kriterier som bedömningen tar hänsyn till. Bedömningen sker på ba­sis av er rapportering på klimatdataplattformen och bygger på ett forskningsbaserat utvärderingsramverk. I bedömningen ingår att WWF analyserar hur väl städerna presterar i förhållande till vad som krävs för ett rättvist bidrag till Parisavtalets 1,5 graders mål. Metoden är erkänd av Science-Based Targets nätverket (SBTN) för att hjälpa städer att sätta vetenskapligt baserade klimatmål. Besök även WWFs internationella webbplats för att ta del av information.

Varför delta i WWFs stadsutmaning?

 • Sätt din kommun på klimatkartan
 • Chans att utmärka sig som finalist och vinnare
 • Rapportera på en internationellt erkänd plattform
 • Skapa överblick och struktur på ert klimatarbete
 • Bli en del av ett internationellt nätverk av städer som går före
 • Ta del av support och feedback
 • Kommunicera och mobilisera stöd för ert klimatarbete
 • Öka det mediala intresset
 • Ta del av WWFs kommunikationserbjudanden och globala perspektiv
 • Kunskapsutbyte och inspiration med global utblick

Snabba fakta

 • Över 50 % av världens befolkning bor idag i städer
 • Städerna står för mer än 70 % av världens koldioxidutsläpp
 • Över två tredjedelar av världens befolkning beräknas bo i städer 2050.
 • Städer har en stor potential till lösningar

WWFs internationella stadsutmaning vässar kommunernas klimatarbete

Lund global vinnare i WWFs stadsutmaning

Jennifer Lenhart – COP26Städers nyckelroll för klimatet


Lärdomar från USA och Mexiko


Så arbetar ”Årets klimatstad” Uppsala för att nå Parisavtalet

Helsingborg kapar utsläppen från skolmat

Växjö: På trähussafari i de småländska skogarna

Vancouvers byggnader på väg mot nollutsläpp

PuneI Pune ritar man om staden

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Världsnaturfondens position för hållbara städer?
Välkommen att kontakta oss.

Dela gärna:

Senast ändrad 09/01/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se