Gå till huvudinnehållet

WWFs internationella stadsutmaning vässar kommunernas klimatarbete

I stadsutmaningen One Planet City Challenge satsar WWF Sverige i år extra på att hjälpa kommuner att ställa om till hållbar mobilitet. Inspirationen kommer från belgiska Gent, som på kort tid – och med enkla medel – lyckats kraftigt förbättra situationen för gång- och cykeltrafikanter.


Foto: Micheile Henderson / Unsplash

 

Hållbar kommun är en mötesplats för aktörer inom kommunernas omställning. På konferensen den 3 oktober berättade WWFs representanter och Malmö stad, som deltar i One Planet City Challenge, om hur WWF och kommunerna jobbar tillsammans just nu.

Att bygga en stad för människor

I en videohälsning berättade Gents borgmästare Filip Watteeuw om stadens arbete med cirkulationsplaner. De har delat in staden i sex olika områden, mellan vilka genomfartstrafik med bil förbjuds. Åtgärderna har ökat andelen cykelresor i staden med 60 procent, kollektivtrafikåkandet har ökat med 12 procent och olyckorna i trafiken har minskat med 35 procent.

– Städer och beslutsfattare måste vara modiga. De måste göra val åt staden som medför en stad för människor, inte för bilar. Det går inte att förändra mobilitetssystemet utan att göra något åt bilarnas position i samhället, sa Filip Watteeuw.

Malmö planerar bilfritt superkvarter

Under året har elva av de 23 svenska kommuner som deltar i One Planet City Challenge haft regelbundna träffar om hur de kan inspireras av Gent. En av deltagarna är Malmö stad, som nu skissar på att göra den levande och folkrika stadsdelen Möllevången till ett bilfritt ”superkvarter” om nio kvarter där biltrafiken samlas på var tredje gata. Inom superkvarteret kommer bara behörig trafik få röra sig och ingen genomfart är möjlig.

– I fredags var politiken ute och berättade var den första regleringen med enkelriktad gata ska ske, så det går framåt, berättade Olof Rabe, utvecklingssamordnare kopplat till offentlig miljö.

Malmö har också utifrån kommunens grönstrukturplan utvärderat om det skulle gå att stänga av gator centralt i Malmö och sedan bygga ut genomfartsbegränsningar allt eftersom.

– Enligt de simuleringar vi gjort är det inte helt otänkbart att göra detta rent trafikalt. Men vårt fokus måste först vara att beskriva varför vi vill göra detta. Vad vill vi med innerstaden? Det borde styra, sa Olof Rabe.

Dialog är nyckelfråga

Björn Sigurdson, Sustainable Advantage AB, senior rådgivare till WWFs stadsprogram berättade att transporter ofta är en av de tyngsta utsläppsposterna i kommunerna. Att hjälpa kommuner att minska utsläppen är därför viktigt.

– Diskussionerna i gruppen har visat att superkvarter och cirkulationsplaner sprider sig som idé och tankemöjlighet, sa han.

 

Müge Apaydin Jönsson, sakkunnig inom klimatpolicy, hållbar energi och stadsutveckling på WWF.
Omställning av gatumiljöer kan skapa protester. Därför är medborgardialoger med stadens invånare mycket viktiga, påpekade Müge Apaydin Jönsson, sakkunnig inom klimatpolicy, hållbar energi och stadsutveckling på WWF.

Men bara för att vissa är missnöjda betyder inte det att inte många samtidigt är positiva till en åtgärd.

– Bilister hörs ofta mer än den tysta majoriteten som är för gång och cykelvägar. Det gör att man lätt tror att hela staden är emot förändringarna, men så är det inte. Men det är en utmaning att ändra dessa mönster, man gör det inte över en natt, sa hon.

 

One Planet City Challenge 2023

23 kommuner från Sverige deltar, totalt i hela världen deltar över 340 städer och kommuner. WWF har haft ett tydligt fokus på att få med fler kommuner och därmed deltar i år även flera mindre kommuner med mindre resurser. En glädjande utveckling är att många fler kommuner i den här omgången har mål för klimatanpassning. En tredjedel av kommunerna rapporterar tio eller fler åtgärder för klimatet. Många av åtgärderna har märkts med beräknad utsläppsminskning. För att få genomslag för klimatåtgärder är det viktigt att beräkna potentiella utsläppsminskningar. Flera globala och svenska supportwebbinarier har därför haft som tema metoder för detta.

Läs mer: wwf.se/opcc

WWFs globala stadsprogram: panda.org/cities

Dela gärna:

Senast ändrad 20/12/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se