Gå till huvudinnehållet

Frågor och svar om Fiskguiden

Frågor och svar om Fiskguiden

Undrar du något om det du läser i Fiskguiden hittar du kanske svaret här, och gör du det inte ta gärna kontakt med oss i vårt frågeforum.

Fiskguiden är WWFs konsumentguide för mer hållbara och miljövänliga köp av fisk och skaldjur. Guiden i Sverige har getts ut sedan 2002. I år omfattar den närmre 95 av de fisk- och skaldjursarter som vanligen finns på den svenska marknaden. 

WWF bedömer de vildfångade arterna efter tre kriterier: – hur bestånden mår – om kontrollen och förvaltningen är effektiv – och fiskets påverkan på ekosystemet där bland annat fiskeredskapen och bifångstmängder räknas in.  

För odlade arter tittar vi också på var fodret kommer ifrån och miljöpåverkan från odlingen liksom anställdas sociala och etiska rättigheter. Fisk och skaldjur får efter utvärdering av odlingen sedan grönt, gult eller rött ljus – som trafikljusen.  

En art kan ha flera olika färger beroende på var och hur den är fiskad eller odlad.  

Fiskguiden innehåller ingen klimatgranskning, men sill, skarpsill och makrill är miljösmarta val, enligt WWF. De lever i stim och fångas med redskap som snörpvad och flyttrål. Fördelarna med fångstmetoderna är låg bränsleförbrukning för båtarna, fisken fångas på ganska kort tid, bifångsterna är små och bottenkontakten liten. Odlade musslor (som fångar kväve och minskar övergödning) är också klimatsmarta.

WWFs matkalkylator ger tips om hur du kan äta klimatsmart. Där kan du se vilka utsläpp olika livsmedel ger, bland annat de vanligaste matfiskarna, och komponera en måltid som ryms inom de planetära gränserna.

Välj fisk och skaldjur som har grönt ljus i Fiskguiden, och sprid gärna guiden till vänner och bekanta. Upptäcker du restauranger eller butiker som säljer fisk med rött ljus, säg gärna till och fråga varför de har dessa arter i sin butik. Ju fler som påtalar att de vill se fler hållbara fiskar i handeln, desto större sannolikhet att företaget ändrar sig. 
 
Ta reda på hur fisken fångats eller odlats. Fisk fiskas på många olika sätt, bland annat med trål, garn, långrev och bur. Olika fiskemetoder har olika påverkan på miljön. Bottentrål påverkar bottenlevande arter och livsmiljöer eftersom redskapet släpas längs havsbotten. Fiske med garn och långrev kan skada sjöfåglar och marina däggdjur som kan fastna på krokarna eller i garnen och drunkna. Fisk som har odlats i slutna system på land har mindre påverkan på den omgivande miljön, men kräver mer energi än havsbaserade kassodlingar. Undersök om anläggningen är klimatcertifierad, eller hur deras energianvändning ser ut.

 • Regnbåge (Oncorhynchus mykiss) odlad i kassar i svenska insjöar går från gult ljus till grönt på grund av foderförbättringar med bland annat högre spårbarhet och transparens med avseende på ingredienser och en lägre foderkoefficient (dvs går åt mindre foder än tidigare att producera 1 kg fisk).
 • Strömming/Sill (Clupea harengus) fiskad med garn i Bottenhavet och Bottenviken går från gult till grönt. Ett mer solitt dataunderlag med avseende på beståndsstatus finns nu på plats. Både gränsvärden och referensvärden är införda. Fisket bedöms har låg påverkan på både bottenhabitat och känsliga och hotade arter.
 • Röding (Salvelinus spp) odlad i dammar, Europa (tidigare gul). Ökad spårbarhet och högre fodereffektivitet.
 • Siklöja, C.albula, fiskad i Vättern går från gult till grönt ljus. Trafikljusförändring beror på förbättrad förvaltning, förbättrad beståndsstatus och lägre fisketryck.
 • Blåmussla (Mytilus edulis) från Tyskland, odlad (tidigare gult ljus). Minskad negativ ekosystempåverkan. Nativ art, så påverkan pga rymningar anses vara minimal. Förvaltningen bedöms vara delvis effektiv och det förekommer inga konflikter med lokalbefolkning.
 • Kammussla (Pecten maximus) (tidigare gul). Handplockade. Nordöstra Atlanten (Frankrike, Irland, Storbritannien). Trafikljusförändring beror på förbättrad beståndsstatus.
 • Skarpsill (Sprattus sprattus) fiskad i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön går från grönt till gult ljus då beståndet har minskat drastiskt i storlek. Både lekbiomassa och fiskeridödligheten ligger på fel sida om respektive gränsvärden.
 • Åttaarmad bläckfisk (Octopus vulgaris) fiskad med handlina och spö i Östcentrala Atlanten av Mauritanien & Senegal går från grönt till gult ljus. Detta beror på en ineffektiv förvaltning med saknad av kontroll. Beståndet anses vara fiskat till sin gräns.
 • Lax (Salmo salar), fiskad med långrev i Östersjön går från gult till rött ljus på grund av ineffektiv förvaltning och svaga bestånd. Påverkan på det överfiskade östra beståndet av Östersjötorsk kan ej uteslutas.
 • Öring (Salmo trutta), Östersjön (bur) går från gult till rött ljus. Osäkert underlag med avseende på beståndsstatus. Förekomst av ungfisk och andra arter (icke-målart) i fångsten.
 • Liten hälleflundra, Blåkveite (Reinhardtius hippoglossioides) fiskad i nordvästra atlanten, Grönländsk ekonomisk zon, med långrev går från gult ljus till rött på grund av för högt satta kvoter (ligger ej i linje med de vetenskapliga råden). Databrist gällande påverkan på känsliga och hotade arter.
 • Flundra, Skrubbskädda (Platichthys flesus) fiskad i Arkonahavet och Bornholmshavet med garn och trål går från gult till rött ljus på grund av negativ påverkan på Östersjötorsk och tumlare, samt problematik med bifångst och utkast.
 • Tilapia (Oreochromis niloticus) odlad i Brasilien går från gult till rött på grund av hög antibiotikaanvändning, rymningar samt negativ på verkan på miljön i och med utsläpp från odlingarna. Svag lagstiftning och förvaltning.

Illustrationerna är från Scandinavian fishing yearbook, och WWF äger inte rättigheterna för att dela dessa vidare.

Guiden hjälper både privatpersoner och andra aktörer att välja miljövänliga och hållbara sjömatsprodukter som kommer från hållbart förvaltade fisken eller från ansvarfulla miljöanpassade vattenbruk.  

Många fiskbestånd mår dåligt och överfisket är ett stort hot. Globalt är idag cirka 94 procent av alla kommersiella fiskbestånd överfiskade eller fiskade till sin gräns.    

Klimatförändringar, förstörelse av livsmiljöer och försurning sätter också stark press på livet i haven. Ju fler medvetna konsumenter som aktivt väljer hållbara val, desto större blir påverkan på politiker och marknaden. Många följer Fiskguidens råd sedan många år.

Av de 89 arterna i guiden har 75 arter alternativ på grönt ljus (84%), 59 på gult ljus (66%), 79 på rött ljus (89%). 47 stycken har grönt ljus, dvs 53% även utan certifiering. 

Ja. Arbetet med Fiskguiden och utvärderingen av fisk- och skaldjur (sjömat) görs i samarbete mellan många WWF-kontor. Fiskguider finns numera i 28 länder. 

Att en art får rött ljus i Fiskguiden är inte samma sak som att den är officiellt rödlistad av SLU Artdatabanken. Rödlistan är en bedömning över arters risk att dö ut i Sverige. WWFs röda ljus Fiskguiden är en ögonblicksbild från verkligheten baserad på hur bestånden mår, förvaltningens effektivitet och hur fisket eller odlingen påverkar ekosystemet (uttag, redskap och bifångster).

Lax (Salmo salar):
Gult ljus om fiskad med bur/fällor i Östersjön, samt om odlad i öppna kassar (Norge, Skottland, Irland, Island eller Färöarna).

Rött ljus oavsett fångstmetod eller fångstområde (se undantag på gult samt oavsett produktionssystem eller produktionsland (vattenbruk) (se undantag på gult ljus).

Räka / Nordhavsräka (Pandalus borealis):
Grönt ljus om fiskad utanför Baffinön (Kanada). Gult ljus om fiskad i nordöstra Atlanten (se undantag på rött), eller om fiskad vid Kanada (se undantag grönt ljus). Rött ljus om fiskad i Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön eller vid Grönland (Nordöstra Atlanten).

Torsk (Gadus morhua, Gadus macrocephalus):
Gult ljus om fiskad med långrev, trål eller garn i Barents hav och Norska havet (Gadus morhua), eller om fiskad med handlina eller spö vid Färöarna (Gadus morhua). Om fiskad med garn längs Grönlands kust, Nordvästra Atlanten (G. morhua). Om fiskad med garn längs Grönlands kust, Nordvästra Atlanten (G. morhua), eller om trålad i Berings Hav (Gadus macrocephalus.
Rött ljus om fiskad i norra Atlanten (se undantag på gult ljus, (Gadus morhua) eller om fiskad i nordvästra Stilla Havet (Gadus macrocephalus).

Strömming/Sill (Clupea harengus):
Grönt ljus om fiskad med flyttrål eller garn i Bottenhavet och Bottenviken. Om fiskad med fällor i Östersjön (öster om Bornholm), eller med fällor eller flyttrål i Rigabukten. Fiskad med flyttrål eller ringnot i Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön eller i östra Engelska kanalen (höstlekande sill). Fiskad med flyttrål eller ringnot i Barents hav, Norska havet, Nordsjön, östra Grönland (norsk vårlekande sill). Fiskad med flyttrål Island, Färöarna. Om fiskad med ringnot i nordvästra Atlanten (USA).
Gult ljus om fiskad i Östersjön (se undantag på grönt och rött). Om fiskad med ringnot i nordvästra Atlanten (Kanada). Om fiskad med flyttrål vid Irland, nordvästra Skottland, i Keltiska havet eller i Engelska kanalen.
Rött ljus om fiskad med ringnot i nordvästra Atlanten (Kanada – västra Newfoundland). Om fiskad med flyttrål eller garn i Skagerrak, Kattegatt tom Västra Östersjön (vårlekande sill).

Alaska Pollock (Theragra chalcogramma):
Gult ljus om fiskad med snurrevad i Nordvästra Stilla havet, om fiskad med flyttrål i Nordvästra Stilla havet (Ryssland, öster om 174 breddgraden).
Rött ljus om fiskad med bottentrål i Nordvästra Stilla havet (Japans ekonomiska zon – EEZ) eller om fiskad med flyttrål i Nordvästra Stilla havet (Rysslands ekonomiska zon – EEZ; väst om 174 breddgraden).

Sej / Gråsej (Pollachius virens):
Grönt ljus om fiskad med långrev eller garn vid Island eller om fiskad med ringnot i Barents Hav eller Norska havet.

Gult ljus om trålad vid Island eller Färöarna.
Rött ljus om fiskad med bottentrål i Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön, Barents hav eller Norska havet.

Torsk

Fiskguiden

WWFs konsumentguide för mer miljövänliga köp av fisk och skaldjur. Sök på artens svenska eller vetenskapliga namn, alternativt sortera efter färgerna grönt, gult och rött.

fiskguiden.wwf.se

Östersjöfadder

 • Östersjön är ett av världens mest förorenade hav
 • Döda bottnar lika stora som en yta 1,5 gånger så stor som Danmark
 • Som fadder hjälper du oss stoppa överfisket och övergödningen!
Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

 

Som Östersjöfadder bidrar du månadsvis via autogiro regelbundet till WWFs arbete för ett friskt och levande Östersjön.

 

 

Fyll i uppgifter

Faktureringsadress

Sverige

Signera autogiro

 • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 20/05/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se