Gå till huvudinnehållet

Övergödning och algblomning

Stöd vårt arbete för att rädda Östersjön!

BLI FADDER   GE EN GÅVA TILL WWFs INSAMLING

Övergödningen är en av de största utmaningarna för Östersjön idag. Algblomning, syrebrist och bottendöd är några av de problem som övergödningen bidrar till.

Hela Östersjön har idag problem med övergödning, och Egentliga Östersjön, Finska viken och Rigabukten är allvarligt drabbade. Övergödning uppstår när ett överskott av växtnäringsämnena kväve och fosfor kommer ut i havet.
Det är de 90 miljoner människor som bor inom avrinningsområdet som påverkar Östersjön med växtnäringsämnen – som slutligen hamnar i havet. Utsläppen kommer från jordbruk, reningsverk, enskilda avlopp, trafik och industrier. Utsläppen från land har minskat på senare år, men måste sjunka ytterligare för att stoppa algblomningar, syrebrist och bottendöd.

En dödlig kedjereaktion

Växtnäringen som rinner ut i Östersjön bidrar med nästan en miljon ton kväve och cirka 30 000 ton fosfor per år. Det är mer än dubbelt så mycket utsläpp som för 100 år sedan. Mängderna varierar från år till år, då det är beroende av nederbörden. Trots att växtnäringsläckaget har minskat, och är nu nere på samma nivå som den var på 1950-talet, är de fortfarande alldeles för höga för vad vårt vackra hav klarar av.

Jordbruket står idag för den största delen av växtnäringstillförseln från land, men också transporter, utsläpp från reningsverk och enskilda avlopp samt industrin är medskyldiga. Resultatet av den ökade tillförseln av kväve och fosfor blir att havets känsliga ekosystem förändras. Många växt-och djurarter kan inte anpassa sig till de snabba förändringarna och drabbas hårt eller går under. Ett fåtal anpassningsbara arter tar då över och får extra skjuts av de näringsämnen som tillförs. Resultatet är att den biologiska produktionen skenar. Ett exempel på detta är den onaturligt kraftiga algblomningen.

Torsken är viktig för Östersjön ekosystem

Det här är en förenklad illustration av hur mängden torsk och alger hänger ihop i Östersjön. Som du kan se har det ett starkt samband. Överfiske kan leda till att vissa fiskarter minskar kraftigt, men också till allvarliga förändringar i hela det ekologiska systemet.

 

Östersjöfadder

  • Östersjön är ett av världens mest förorenade hav
  • Döda bottnar lika stora som en yta 1,5 gånger så stor som Danmark
  • Som fadder hjälper du oss stoppa överfisket och övergödningen!
Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

 

Som Östersjöfadder bidrar du månadsvis via autogiro regelbundet till WWFs arbete för ett friskt och levande Östersjön.

 

 

Fyll i uppgifter

Faktureringsadress

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

algblomning-Germund-Sellgren-WWF-Sweden

Algblomningen har startat: ”Alla har ett ansvar”

– Vid tecken på algblomning ska man undvika att bada och även försöka hålla sina husdjur borta från vattnet, säger Inger Näslund. Om man råkar svälja vatten med blågröna alger kan det orsaka magsjuka eller ökad risk för infektion i öppna sår.

Läs hela pressmeddelandet här

Vad är algblomning?

Växtplankton i närbild

Algblomning är en fullt naturlig process, och havets ekosystem är beroende av att det finns algblomning. Däremot kan blomningarna få en giftig och förorenande effekt i områden som påverkats av övergödningen. Då ökar mängden växtplankton snabbt och kraftigt i ett och samma område. Du kan se det på sommaren som en gröngul soppa eller en blågrön trådig massa nära vattenytan.

Stort som 1,5 gånger Danmark

När sedan algerna dör sjunker de ner till bottnen och bryts ner. Denna process förbrukar i sin tur syre, och när syret förbrukats drivs nedbrytningen vidare av bakterier som producerar giftigt svavelväte. Det tar död på havets botten och djupvattnet, och allt liv som behöver syret för att överleva måste flytta eller gå under. Sammanlagt är ett område cirka 1,5 gånger så stort som hela Danmark helt eller delvis drabbat.

mie4aksdqe49dukqtvnc

Vill du bada i ett friskt och levande Östersjön?

Då behöver vi alla hjälpas åt. Swisha 20 kronor (motsvarande en glass!) till vår insamling för att hjälpa Östersjön och stoppa den giftgröna sörjan!

Det är nämligen direkt hälsofarligt att bada i och kan vara giftig för både människor och djur. Värst drabbade är barn och hundar, som riskerar att få i sig vatten när de badar.

Ge en gåva till insamlingen!

algblomning-pivi-r-1.jpg

Vi behöver alla hjälpas åt att stoppa den giftgröna sörjan

Kraftiga algblomningar har blivit något av ett tecken på att den svenska sommaren startat och att vattnet är varmt. Ett tecken som inte borde finnas – då det egentligen pekar på ett hav som är ur balans.  Den explosionsartade förökningen av alger beror på utsläpp av näringsämnen från framför allt våra avlopp och jordbruksmarker. Resultatet blir döda bottnar. Östersjön är ett av världens mest förorenade hav och läget är väldigt allvarligt. Ditt stöd behövs!

Ge en gåva till insamlingen!

Hur kan vi minska algblomningen?

Det finns flera saker som vi själva kan göra för att hjälpa Östersjön, bland annat att ha ordentliga system för enskilda avlopp, att tömma toan på båten i hamn och att äta mindre men bättre kött (använd dig gärna av WWFs Köttguide). För att få en långsiktig och hållbar förändring krävs även hårdare tag på politisk nivå. 

WWF vill att:

  • Sverige fortsätter göra nationella, kraftfulla insatser för att minska övergödningen, samtidigt som man verkar för åtgärder både regionalt och inom EU.
  • Näringsdepartementet och Jordbruksverket blir aktiva pådrivande krafter i arbetet för Östersjöns miljö och att Landsbygdsprogrammet tillförs 500 miljoner kronor extra för att bekämpa övergödningen.
  • Det sker en kraftfull satsning på restaurering av våtmarker, sjöar och vattendrag i odlingslandskapet med syfte att minska näringsläckaget från jordbruket.

Det behövs starkare miljökrav på jordbrukspolitiken

Det finns ungefär 34 miljoner hektar jordbruksmark inom Östersjöns avrinningsområde. Jordbruket är idag den främsta landbaserade orsaken till näringsläckage som leder till övergödning.

Att skylla på den enskilda jordbrukaren är dock orättvist. Många gårdar kan naturligtvis göra mer för att minska näringsläckagen, men de flesta jordbrukare arbetar inom ramarna för ett gammalmodigt och omodernt bidragssystem, EUs gemensamma jordbrukspolitik.

Grunderna för den nuvarande jordbrukspolitiken skapades 1957 i en tid och en värld som såg helt annorlunda ut än idag. Sedan de baltiska staterna och Polen blev medlemmar i EU har en snabb intensifiering skett. Stödet till jordbruket, inom ramen för EUs gemensamma jordbrukspolitik, är med sina cirka 40 procent en av EUs största budgetposter. Idag går största delen av denna till produktionsstöd, något som inte är hållbart och som skapar en mängd problem. Om denna föråldrade politik får fortsätta – utan tillräckligt starka miljökrav – finns det stor risk att det fördröjer den nödvändiga förändringen mot en mer hållbar jordbruksproduktion.

Traktor med såmaskin i solnedgången

Jordbrukslandskapet och vårt arbete

Det svenska jordbruket är kopplat till övergödning av vattendrag, och bidrar då med näring som ökar på algblomningen. WWF arbetar för ett hållbart jordbruk och för en levande Östersjö.

Läs här

Baltic_Farmer_shutterstock_1037560165

Årets Östersjöbonde

WWF välkomnar enskilda jordbrukare, familjejordbruk eller jordbruksorganisationer, ekologiska eller konventionella, som gjort åtgärder för att minska näringsläckaget från sin jordbruksmark. Målet är att öka medvetenheten om goda initiativ för ett hållbart lantbruk runt Östersjön, och att god miljöpraxis inom jordbrukssektorn ska spridas.

Läs här

Anneli Pompe

Podden Under ytan

I poddserien Under ytan möter du bland annat äventyraren Annelie Pompe, som dykt över hela världen men fortsätter att hålla de svenska haven närmast hjärtat.

Lyssna här

Sopor på strand, Grekland

Var med och rädda haven!

Vi har förorenat och fyllt haven med skräp. Vi människor är problemet, men vi är också lösningen. Läs och dela gärna WWFs enkla tips hur du kan hjälpa haven.

Läs här

Läs mer om övergödning, algblomning och vad WWF gör

Dela gärna:

Senast ändrad 24/11/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se