Gå till huvudinnehållet

Stöd djur och natur

WWF jobbar i över 100 länder med att skydda arters livsmiljöer och påverka politiker och beslutsfattare. För att uppnå resultat krävs ett långsiktigt och målmedvetet arbete. Ditt bidrag används för att skydda hotade djur på land och i hav, växter och naturområden här i Sverige och runt om i världen. Med din hjälp kan vi göra ännu mer. Stöd vårt arbete på det sätt som passar dig bäst!

Fler sätt att stödja

Vanliga frågor

Ja, du kan hitta vår gåvoshop här: https://www.wwf.se/stod/gavoshop/

WWF värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och övriga dataskyddslagar som gäller vid tillfället för behandlingen. WWF är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och vi kommer inte att sälja, hyra-eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. Du har alltid rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du har även en rätt att, i vissa fall, invända mot behandling eller få uppgifter rättade eller raderade. Du kan få mer detaljerad information om hur vi behandlar dina uppgifter genom att läsa vår integritetspolicy eller kontakta oss via mejl till info@wwf.se.

Om du väljer att bli månadsgivare/Planetfadder via Klarna godkänner du Klarnas villkor och att Klarna drar pengar varje månad, via ditt bankkonto. Du godkänner månadsgivandet i Klarnas betaltjänst. Din månadsgåva dras första gången vid anmälningstillfället, följande dragningar den 27:e i varje månad.
Klarna kommer inte att skicka påminnelsefakturor eller krav om du inte har pengar på kontot. Du kan när som helst välja att ändra eller avsluta ditt månadsgivande. Vill du ändra eller avsluta ditt månadsgivande via Klarna så kontaktar du oss på Världsnaturfonden WWF på givarservice@wwf.se

Besök Klarnas webbsida för fler frågor och svar.

Du kan sätta in valfritt belopp på plusgiro 90 1974-6 alternativt bankgiro 901-9746 eller skänka en gåva direkt via vår webbplats.

Stöd WWF

Tack för att du vill vara med och kämpa för vår planet. Den finns flera sätt att stödja vår verksamhet, från engångsgåvor till månadsgivande. Ditt bidrag används för att skydda hotade djur på land och i hav, växter och naturområden här i Sverige och runt om i världen. Du kan läsa om de olika sätten att hjälpa till via länken nedan. Har du frågor, kontakta WWFs medlemsservice som kan besvara dina frågor.

Läs mer

WWF erbjuder flera möjligheter till företagsstöd och företagssamarbeten.

Läs mer

Du kan när som helst säga upp ditt fadderskap genom att kontakta din bank eller Världsnaturfondens medlemsservice via mail: medlemsservice@wwf.se

WWF har 90-konto, vilket är en garanti för att varje gåva används på rätt sätt och Världsnaturfonden WWF redovisar varje år sin totala verksamhet i Sverige till Svensk Insamlingskontroll. Enligt Svensk Insamlingskontrolls regler ska minst 75 procent av intäkterna användas till ändamålet. År 2022 gick 94 procent av intäkterna till ändamålet. Enligt samma regler så får administration och insamlingskostnader inte överstiga 25 procent av de totala intäkterna. Endast 14 procent av WWFs intäkter 2022 gick till administration och insamling. (I de fall intäkterna har varit större än kostnaderna eller om kostnaderna varit större än intäkterna summerar det inte till 100 procent.)

WWF tillhör Giva Sverige, som är insamlingsorganisationernas eget branschorgan. Giva Sverige verkar för etisk och professionell insamling.

WWF använder inte insamlingsbössor i några sammanhang. Men den som vill samla in pengar till WWF kan få inbetalningskort att dela ut. Skicka ett mail till: info@wwf.se Du kan också starta en Egen insamling via vår webbplats.

Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, där Världsnaturfonden WWF är medlem, rekommenderar att arvoden, löner och andra ersättningar till styrelse och generalsekreterare redovisas.

Generalsekreterarens lön uppgår till 94 000 kronor per månad (avser 2021 års löneläge). Det är Världsnaturfondens styrelse som beslutar om lönen som revideras årligen. Generalsekreteraren omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Ingen övertid utgår. Tjänstepension utgår från 65 år inom ramen för ITP-planen. Rikskortet förmånsbeskattas.

Världsnaturfonden WWFs styrelsen arbetar ideellt, inget arvode utgår.

Regelbundenheten i din gåva som fadder har stor betydelse. Den bidrar till att vi får bättre framförhållning och kan sätta in våra hjälpinsatser med större kraft. Som fadder blir du en symbolisk fadder för till exempel tigern. Då får du en unik möjlighet att under lång tid följa WWFs arbete för att rädda tigern och andra utrotningshotade arter. Ditt stöd används direkt till att stoppa tjuvjakt, påverka beslutsfattare, sprida information och utbilda lokalbefolkningen.

Om du inte hittar vad du söker på webbplatsen är du är välkommen att kontakta WWFs medlemsservice via mail: medlemsservice@wwf.se

Läs mer om våra olika fadderskap

 

Du kan bli Planet-, Regnskogs-, Tiger-, Panda-, Marin-, Isbjörns-, Natur-, och Östersjöfadder.

Läs mer här

Viktig information att ta del av

WWFS GIVARSERVICE

Vi besvarar dina frågor om fadderskap, medlemskap och gåvor

Ring oss på 08-624 74 14
Öppet vardagar 08.00-18.00
givarservice@wwf.se

Senast ändrad 19/09/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se