Tiger (Panthera tigris) bakom buske

Stöd oss FÖR EN LEVANDE PLANET!

WWF jobbar i över hundra länder, för att skydda arters livsmiljöer och påverka politiker och beslutsfattare. För att uppnå resultat krävs ett långsiktigt och målmedvetet arbete. Ditt bidrag används för att skydda hotade djur på land och i hav, växter och naturområden här i Sverige och runt om i världen. Med din hjälp kan vi göra ännu mer. Stöd vårt arbete på det sätt som passar dig bäst!

Fler sätt att stödja

Vanliga frågor

Hur kan jag som privatperson stödja WWF?

Har du frågor, kontakta WWFs medlemsservice som kan besvara dina frågor. Den finns flera sätt att stödja vår verksamhet, vi har samlat information om våra stödformer på WWFs webbplats.

Läs mer

Hur behandlas mina personuppgifter?

WWF värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och övriga dataskyddslagar som gäller vid tillfället för behandlingen. WWF är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och vi kommer inte att sälja, hyra-eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. Du har alltid rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du har även en rätt att, i vissa fall, invända mot behandling eller få uppgifter rättade eller raderade. Du kan få mer detaljerad information om hur vi behandlar dina uppgifter genom att läsa vår integritetspolicy eller kontakta oss via mejl till info@wwf.se.

Hur kan vi som företag stödja WWF?

WWF erbjuder flera möjligheter till företagsstöd och företagssamarbeten.

Läs mer

Hur stor procent av mitt bidrag går till projektet eller ändamålet?

Under 2015 gick 87 procent av intäkterna till ändamålet, och av dessa användes 83 procent till naturvårdsverksamhet och 17 procent till informationsverksamhet. Endast 12 procent av våra intäkter går till administration och insamling och övriga 1 procent går till eget kapital. Ditt bidrag används för att skydda hotade djur, växter och naturområden i Sverige och runt om i världen. WWF har 90-konto, vilket är en garanti för att varje gåva används på rätt sätt. Världsnaturfonden WWF redovisar varje år sin totala verksamhet i Sverige till Svensk Insamlingskontroll. Bakom Svensk Insamlingskontroll står arbetsmarknadens parter.

WWF tillhör även Frivilligorganisationernas Insamlingsråd – FRII som är insamlingsorganisationernas eget samarbetsorgan. FRII verkar för etisk och professionell insamling.

En av svensk insamlingskontrolls föreskrifter är att administrativa och insamlingskostnader inte får överstiga 25 procent av de totala intäkterna.

Under de senaste åren har Världsnaturfonden WWF använt 11–13 procent av de totala intäkterna till administration och direkta insamlingskostnader. År 2015 låg kostnaderna på 12 procent.

Löner och arvode

FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd), där Världsnaturfonden WWF är medlem, rekommenderar att arvoden, löner och andra ersättningar till styrelse och generalsekreterare redovisas.

Det är Världsnaturfondens styrelse som beslutar om vilken lön generalsekreteraren ska få.

  • Lönen revideras årligen. Generalsekreteraren omfattas inte av lagen om anställningsskydd.
  • Generalsekreterare Håkan Wirténs lön är 102 000 kronor i månaden. Ingen övertid utgår.
  • Generalsekreterare har tjänstepension från 65 år inom ramen för ITP-planen.
  • Generalsekreteraren innehar årskort hos SJ som stiftelsen betalar och som förmånsbeskattas vid privat användning.
  • Generalsekreteraren förmånsbeskattas för rikskortet.

Världsnaturfonden WWFs styrelsen arbetar ideellt, inget arvode utgår.

Vilka olika fadderskap finns?

Du kan bli Tiger-, Panda-, Djungel-, Marin-, Isbjörns-, Orangutang-, Natur-, WWF- och Östersjöfadder.

Läs mer här

Vad innebär det att bli fadder hos Världsnaturfonden WWF?

Regelbundenheten i din gåva som fadder har stor betydelse. Den bidrar till att vi får bättre framförhållning och kan sätta in våra hjälpinsatser med större kraft. Som fadder blir du en symbolisk fadder för till exempel tigern. Då får du en unik möjlighet att under lång tid följa WWFs arbete för att rädda tigern och andra utrotningshotade arter. Ditt stöd används direkt till att stoppa tjuvjakt, påverka beslutsfattare, sprida information och utbilda lokalbefolkningen.

Om du inte hittar vad du söker på webbplatsen är du är välkommen att kontakta WWFs medlemsservice via mail: medlemsservice@wwf.se

Läs mer om våra olika fadderskap

 

Hur länge förbinder man sig till att vara fadder?

Du kan när som helst säga upp ditt fadderskap genom att kontakta din bank eller Världsnaturfondens medlemsservice via mail: medlemsservice@wwf.se

Hur gör jag om jag vill ge en gåva?

Du kan sätta in valfritt belopp på plusgiro 90 1974-6 alternativt bankgiro 901-9746 eller skänka en gåva direkt via vår webbplats.

Stöd WWF

Jag vill hjälpa till att samla in pengar åt er. Har ni sparbössor som jag kan låna?

WWF använder inte handsparbössor i några sammanhang. Men den som vill samla in pengar till WWF kan få klistermärken och inbetalningskort att dela ut. Skicka ett mail till: info@wwf.se Du kan också starta en Egen insamling via vår webbplats.

Har ni någon webbshop?

Nej, WWF har ingen webbshop just nu.

Kolibri
WWFs givarservice

Vi besvarar dina frågor om fadderskap, medlemskap och gåvor

Ring oss på 08-624 74 14
Öppet vardagar 08.00-18.00
givarservice@wwf.se

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se tills vidare om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.