Gå till huvudinnehållet
WW287923-beskuren

Ge en företagsgåva

För en levande planet – för djuren, för naturen och för människan.

 ge en gåva

Steg 1 / 4
 • Belopp
 • Företagsinformation
 • Gåvobevis
 • Betalning
Steg 1 / 4

Välj belopp

Kontaktuppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Välj motiv till ditt gåvobevis

Som tack för er gåva får ni utöver delningsbild och banner även ett digitalt gåvobevis.

Välj text

Företagsnamn och summa fylls i automatiskt på gåvobeviset. Vill du ha en annan text, skriv den i fältet nedan:

100 tecken kvar

Betalning

Betala in er gåva på Bg 901-9746 och märk inbetalningen med eventuellt ändamål samt ert företagsnamn. Ett betalningsunderlag kommer också till er mejl.

 • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Det här räcker din gåva till

8 000 kronor
GPS-halsband till en fjällräv.
20 000 kronor
Märkning och mottagare för att följa och studera en märkt haj eller fisk på västkusten.
50 000 kronor
Inventering av djurliv i svensk våtmark.
130 000 kronor
Restaurering av 500 kvadratmeter ålgräsäng

Ditt företags gåva bidrar bland annat till att:

 • Minska avskogningen och förhindra illegal avverkning
 • Påverka politiker och beslutsfattare att bromsa den globala uppvärmningen
 • Skapa fler och bättre skyddade områden för att rädda utsatta arter
 • Stoppa tjuvjakt och illegal handel av hotade arter
 • Bekämpa överfiske och minska buller och nedskräpning i haven

GE EN GÅVA

Som företagsgivare får du:

Banner igelkott 2024

Banner

En banner som visar att ditt företag stödjer WWFs arbete. Bannern kan användas till exempel på hemsidan, fysiska och digitala kort och i mejlsignaturer.

Kollagebild_2024

Delningsbild för sociala medier

Visa att ditt företag stödjer WWFs arbete för en levande planet genom att dela bannern i sociala medier.

Samlingsbilder 2024

Gåvobevis/diplom

Det fina gåvobeviset kan stolt hängas upp på väggen i fikarummet eller i entrén, eller delas digitalt med medarbetarna.

Mer om hur du kan använda materialet och kommunicera om gåvan i  WWFs kommunikationsregler.

Vad gör WWF

WWF arbetar i flera projekt för att naturen ska brukas på ett sätt som gynnar djur, växter och människor. Vi agerar påtryckare mot ansvariga myndigheter och politiker för att skyddet av arter, natur och ekosystem inte ska minska, utan i stället öka – innan det är för sent.

Exempel på naturvårdsinsatser

Omlöp2

Skapar nya lekområden

Nya lekområden för fiskar är inte bara viktigt för Östersjön utan även för skräntärnan då de söker föda i stora områden längs Upplandskusten. En dammlucka vid det gamla sågkraftverket medförde att Hargsån , vid Hargs bruk i Östhammars kommun , var avstängd i 350 år, men nu kan äntligen gäddor och abborrar simma upp och vidare! En meandrande fors bredvid kraftverksadammen – ett så kallat fiskomlöp – blev lösningen och initiativet togs av Upplandsstiftelsen och Sportfiskarna, med WWF som finansiär med stöd från Svenska Postkodlotteriet och bidrag från Länsstyrelsen.

Fjällrävfoto-ola-jennersten_900x480

Räddar hotade arter

Den skandinaviska fjällrävstammen var nära att utrotas år 2000 när det endast fanns 30-40 individer i Sverige och Norge. I Finland var den redan helt borta.  I mer än 20 år har WWF kämpat för att få tillbaka fjällrävarna och nu ser vi äntligen att arbetet ger resultat; idag finns det uppskattningsvis över 550 fjällrävar i Sverige. Det är en otroligt glädjande utveckling! De närmaste åren kommer WWF ge fjällrävarna en ny chans att etablera sig ordentligt i den nordligaste delen av Sverige – från området runt Kebnekaise, Sitasjaure och från Tavvavuoma i söder upp till Treriksröset i norr. Fjällrävsprojektet är planerat att pågå under minst fem år med stöd från ditt företag och andra WWF-supporters.

Östersjön går att rädda

Restaurerar Östersjöns grunda vikar

WWF restaurerar Östersjöns fantastiska undervattensvärldar så att de återigen kan myllra av liv. För att återskapa ett livskraftigt Östersjön behöver viktiga livsmiljöer restaureras, kunskap om livet under ytan öka och fler områden skyddas. Våtmarker med anslutning till Östersjön bidrar bland annat till att minska övergödningen, hjälpa gäddan att hitta lekplatser samt öka den biologiska mångfalden. De livsviktiga undervattensängarna som ålgräs, nateväxter och blåstång utgör barnkammare och ger skydd för många av innanhavets djur i grunda vikar.

ekträd i naturreservatet Käringboda

Restaurerar lövskogar

Lövskogar är otroligt viktiga för den biologiska mångfalden, men tyvärr finns det idag för lite lövträd i Sveriges skogar. WWF finansierar och samarbetar med bl.a. Skärgårdsstiftelsen och Upplandsstiftelsen för att restaurera lövskogar och trädklädda betesmarker med mycket ek, som kan ge livsutrymme för de arter som behöver lövträd. Bland annat genomförs frihuggning, naturvårdsgallring och röjningar i yngre skog. Projekten bidrar även med kunskap och rådgivning till markägare för att ställa om till ett mer lövrikt skogslandskap.

Varför bidra som företag?

”Jag anser att man som företag ofta kan bidra mer än bara via skattsedeln. Genom min advokatbyrå är jag med i en medlemsorganisation där man åtar sig att skänka en procent av företagets omsättning varje år till viktiga miljöändamål, och WWF är en av de godkända mottagarorganisationerna. För mig känns det bra att bidra till aktiva miljöåtgärder, och i mitt fall framför allt till WWF:s arbete för Östersjön.”

Claes Henriksson

 Advokatfirman Henriksson

Ålö_ny efter_8288

Gåvor gör riktig skillnad.

I Stockholms södra skärgård ligger Ålö, där en historiskt viktig våtmark tyvärr fått växa igen över tid och förvandlas till en alsumpskog. Marken drabbades också av översvämningar, vilket ledde till att gäddorna inte längre kunde komma fram till sitt tidigare lekvatten.

2020 började WWF tillsammans med Skärgårdsstiftelsen arbeta med att återställa våtmarken med hjälp av finansiering från Apotea. Arbetet krävde bland annat stubbfräsning, vassrensning, och att gräva djuphålor. I maj 2022 kunde den återställda våtmarken äntligen invigas, som Stockholms ytterskärgårds största våtmark.

Våtmarken bidrar nu till att:

 • Den biologiska mångfalden ökar bland växter, grodor, salamandrar och många arter av insekter.
 • Erbjuda en bra rast- och häckningsplats för många fågelarter.
 • Hindra översvämning av närliggande jordbruksmark och minska näringsläckaget till Östersjön.
 • Hantera stora regnflöden och ta hand om vattnet.
 • Gäddor har fri vandringsväg in till våtmarken och det återskapade lekområdet.

Läs mer om Ålö våtmark och se bilder från arbetet med återskapandet här.

GE EN GÅVA

Vanliga frågor

Kan mitt företag använda WWFs logotyp i vår egen kommunikation?

Nej, varken företag eller privatpersoner får använda WWFs logotyp utan att först ha reglerat användningen genom ett avtal. Vår logotyp är ett registrerat varumärke som tillhör WWF.

När ni ger en företagsgåva till WWF, får ni ett kommunikationspaket som ni kan använda. Ni kan läsa om hur ni kan använda materialet här.

Hur gör min företagsgåva skillnad?

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. Max 15 % används till administration och insamling som är en förutsättning för att pengarna ska nå ut till projekt på ett effektivt och säkert sätt.  Vill du läsa mer om hur pengarna används kan du göra det här. Tack för ditt stöd för en levande planet!

Den vackra svenska skärgården

Det finns hopp.

Klimatförändringar och minskad biologisk mångfald hotar de livsviktiga ekosystem som vi alla – människor, näringsliv och samhällen – är beroende av. Starka insatser behövs för att vända trenden.

WWF arbetar i över 100 länder med allt från klimatsmarta energilösningar till att påverka politiker och beslutsfattare. Vi ser att livet återhämtar sig på platser där vi jobbar aktivt med att skydda arter och deras livsmiljöer. Ditt företags gåva stödjer vårt arbete där insatserna behövs som mest.

Nyhetsbrev

Vi skickar ut information till dig löpande under året.

Vi skickar ut information till dig löpande under året.

Ditt företag kan göra skillnad – var med och rädda vår natur.

GE EN GÅVA

Viktig information att ta del av

WWFS FÖRETAGSAVDELNING

Fler sätt ditt företag kan engagera sig?

Ring oss på 08-624 74 00
Mejla gärna din fråga till foretag@wwf.se

Dela gärna:

Senast ändrad 15/01/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se