Regnskog Amazonas

GE en företagsgåva

GE en Företagsgåva

Världsnaturfonden WWF arbetar för en framtid där människor lever i harmoni med naturen. Vi vill bevara världens biologiska mångfald, verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt samt minska föroreningar och ohållbar konsumtion. Vårt arbete är direkt beroende av stöd från privatpersoner och företag, så stöd WWF med en företagsgåva och gör skillnad!

  • Belopp och ändamål
  • Företagsinformation
  • Leverans och Betalning
Steg 1 / 3

Ge en gåva

Gåvobevis och webbanner ingår vid gåvor på 5000 kr eller mer och bifogas i bekräftelsemejlet.

Ändamål

Kontaktuppgifter

Faktureringsadress

Sverige

Betalning

Betala in er gåva på något av våra gironummer: Pg 90 1974-6 eller Bg 901-9746 och märk inbetalningen med vilket ändamål pengarna ska gå till (Där pengarna behövs mest, Rädda Regnskogen, Världens Hav och Floder eller Stoppa Klimatförändringarna) samt ert företagsnamn.

Behöver ni betalningsunderlag? Kontakta: foretagsgava@wwf.se.

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

WWFs engagemang

Panda (Ailuropoda melanoleuca)

Där pengarna behövs mest

Stöd vårt arbete där pengarna behövs mest. WWF arbetar över hela världen med att stoppa tjuvjakt och illegal handel, återskapa förstörda ekosystem, skapa fler och bättre förvaltade skyddade områden, bekämpa överfiske, skogsskövling och klimatförändringar och med politisk påverkan, med mera.

Trädforskning i Borneo

Rädda Regnskogen

På bara 100 år har hälften av jordens regnskogar försvunnit. Mer än hälften av alla landlevande djur- och växtarter lever här. WWF arbetar med att ta fram långsiktiga lösningar för att bevara regnskogen, med att uppmuntra företag att producera och använda trä- och skogsprodukter från hållbara skogsbruk och med lokalbefolkning och myndigheter för att stoppa illegal avverkning, med mera.

Svensk skärgård

Östersjön & Svensk Natur

WWF arbetar för att den svenska naturen – skogar, fjäll, ängs- och hagmarker, sjöar, vattendrag och hav – får ökat skydd. I vårt Östersjöarbete arbetar vi för att stoppa ohållbart fiske, skydda viktiga områden, stoppa övergödningen och farliga utsläpp, skapa säkrare sjöfart och minska oljeutsläpp.

Falsk karettsköldpadda

Världens Hav och Floder

Den största mångfalden av liv på jorden finns i havet. WWF arbetar hårt för att skydda de marina ekosystemen i haven från hot som överfiske, nedskräpning av till exempel plast, klimatförändringar och föroreningar. Sötvatten är världens mest värdefulla resurs. WWF arbetar för att skydda och återuppliva vattendrag och ser till att det finns tillräckligt med vatten åt alla.

Bergsgorilla (Gorilla beringei beringei)

Hotade Arter

Runt hela planeten dör djur och växter i en extrem fart. Läget är akut. På mindre än 50 år har populationerna av vilda ryggradsdjur i snitt gått ned med 68 %. När arter försvinner, och känsliga ekosystem rubbas, drabbas också vi människor. WWF arbetar bland annat för att skydda hotade arter som bergsgorilla, tiger, panda, orangutang, elefant, noshörning, isbjörn och deras livsmiljöer.

Oljeraffinaderi, Skottland Storbritannien

Stoppa Klimatförändringarna

WWF arbetar på flera plan med klimatfrågan. Allt från projekt med smarta lösningar för hållbara livsstilar på lokal nivå till påverkan på nationella och internationella överenskommelser. Genom opinionsbildning mot allmänhet och politiker ska samhället göra den omställning som krävs för att rädda vår planet. Samarbetet med företag, investerare, innovatörer och städer som vill bidra till en hållbar framtid är centralt.

Företag som skänkt minst 100 000 kronor senaste året

Prenumerera på WWFs One Planet Business Nyhetsbrev

Vanliga frågor

Hur behandlas mina personuppgifter?

WWF värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och övriga dataskyddslagar som gäller vid tillfället för behandlingen. WWF är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och vi kommer inte att sälja, hyra-eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. Du har alltid rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du har även en rätt att, i vissa fall, invända mot behandling eller få uppgifter rättade eller raderade. Du kan få mer detaljerad information om hur vi behandlar dina uppgifter genom att läsa vår integritetspolicy eller kontakta oss via mejl till info@wwf.se.

Sydlig sjöelefant (Mirounga leonina)
WWFs FÖretagsavdelning

Vi besvarar dina frågor om företagssamarbeten och företagsgåvor

Ring oss på 08-624 74 00
Öppet vardagar 08:30-16:30.
Lunchstängt mellan kl. 12-13.
Mejla gärna din fråga till foretag@wwf.se

Dela gärna:

Senast ändrad 15/04/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se