Gå till huvudinnehållet

För en levande
svensk skog

Skogen är Sveriges mest dominerande naturtyp och skog i olika former täcker ungefär 28 miljoner hektar – närmare 70 procent av landarealen. Jämfört med andra ekosystem finns det totalt flest antal arter i Sveriges skogar. Den svenska skogen är också värdefull för oss alla genom att tillhandahålla olika råvaror, berika våra möjligheter till turism och ge oss en jämn tillgång av rent vatten.

Kvinna plockar kantareller. © Marcus Westberg / WWF

Tillståndet i den svenska skogen

Men tillståndet i våra skogar är kritiskt. Sveriges skogar har brukats under lång tid och andelen opåverkad naturskog är idag mycket liten, vilket gör att det inte ser ljust ut för den biologiska mångfalden. På grund av att skogsbruket dominerats av kalhyggesbruk sedan 1950-talet, har många viktiga livsmiljöer för skogslevande arter krympt och fragmenterats. Drygt 2 000 av skogens arter är idag rödlistade av SLU Artdatabanken.

LÄS MER OM TILLSTÅNDET I DEN SVENSKA SKOGEN

Kalhygge

Hot mot den Svenska skogen

Att tillståndet för arter och miljön ser mörkt ut beror dels på ett intensivt skogsbruk med ensidig inriktning mot virkesproduktion, dels till följd av att det äldre bondesamhällets mindre intensiva och mer varierade nyttjande av skogen nästan har försvunnit. Sverige har för liten andel skyddad skog för att bevara den biologiska mångfalden och skyddet är mycket ojämnt fördelat i landet och mellan skogstyper. Dagens produktionsskogsbruk skapar skogar som är långt ifrån ursprunglig naturskog. Klimatförändringar medför också stora utmaningar.

LÄS MER OM HOTEN I DEN SVENSKA SKOGEN

Tretåig hackspett. © Ola Jennersten / WWF-Sweden

Vad vill och gör WWF?

Om vi vill behålla biologiskt rika och fungerande skogsekosystem i Sverige, måste det ske förändringar inom både politiken och skogsbruket. Det är inte bara viktigt för skogens arter utan även för samhället i stort och för skogsindustrin.

LÄS MER OM VAD WWF VILL OCH GÖR

Dela gärna:

Senast ändrad 03/01/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se