naturbete-ola-jennersten

Naturbetesmarker

Naturbeteskött – en grön produkt med många mervärden

Naturbetesmarkerna tillhör våra allra mest artrika marker. Men för att behålla sin mångfald av växter och djur, måste de betas. Köttet från betande djur är inte bara av hög kvalitet – det har också bidragit till att bevara den biologiska mångfalden och hålla landskapet öppet. Detta ger naturbeteskött ett viktigt mervärde.

Naturbetesbönderna kan vara lantbrukare som har djuren på naturbeten istället för att föda upp dem inomhus i stall. Naturbetesbönder är också mjölkproducenter med bete för ungdjur och kor som inte mjölkar, så kallade sinkor. Mjölkande kor går för det mesta inte på naturbetesmarker.

Kan efterfrågas vid offentlig upphandling

WWF har utvecklat konceptet för naturbeteskött och fört ut det till livsmedelsbutiker, restaurangägare, kommunala skolor och äldreboenden. Att kött är naturbeteskött är sedan flera år en erkänd kvalitet, och det innebär att köttet går att efterfråga vid offentlig upphandling. Djurens långsammare tillväxt, högre slaktålder och den gräsbaserade utfodringen ger en högre kvalitet på köttet. Det gör att lantbrukaren kan få bättre betalt för godkänt och certifierat naturbeteskött än för annat kött.

Efterfråga certifierat naturbeteskött i butik!

Som konsument kan det vara svårt att hitta certifierat naturbeteskött i butik. Certifierat naturbeteskött finns idag i COOP-butiker men tillgången är begränsad. Köttet finns annars på gårdar som själva säljer kött i köttlådor eller i lokala gårdsbutiker. I takt med att intresset ökat hoppas WWF att fler större butiksaktörer börjat lyfta fram naturbeteskött. Så fråga efter certifierat naturbeteskött i din butik och visa att det finns en efterfrågan!

Film

Hör WWFs Ola Jennersten berätta om skattkistan av arter som finns nära dig

Naturbetesmarken – en skattkista av arter nära dig
Film

Hör WWFs Ola Jennersten berätta om skattkistan av arter som finns nära dig

Varför välja naturbeteskött

Därför är det bra att välja naturbeteskött om du äter kött:

 • Du bidrar till att bevara naturbetesmarkerna och deras biologiska mångfald.
 • Du bidrar inte till övergödningen av Östersjön.
 • Du får ett kött av högsta kvalitet som är marmorerat, mört och extra smakrikt.
 • Du kan känna dig säker på att djuren går ute minst halva betesperioden.
 • Du får ett kött med en tydlig lokal avsändare vilket gynnar svenska lantbrukare som värnar om miljön.
Göran och Maria Roman, jordbruk på Säby Gård, Sverige

Mindre men bättre kött för naturens skull

Det är bra att minska på köttet för klimatets skull och för att det går åt mindre odlingsyta vid en växtbaserad kost. Men vi skulle behöva efterfråga mer av det svenska naturbetesköttet, för den biologiska mångfaldens skull, enligt WWFs expert Anna Richert. Lär dig mer om naturbete och hur du kan äta mer hållbart …

Reportage

Brun kossa tittar, Sverige

Naturbeteskött i Sverige

Den ideella föreningen Naturbeteskött i Sverige bildades 2012 som en fristående fortsättning på WWFs arbete. Föreningen arbetar för ökad produktion och konsumtion av certifierat naturbeteskött i Sverige. Den fungerar även som en plattform för alla som är intresserade av naturbete – såväl lantbrukare som konsumenter och företrädare för livsmedelsindustri och handel.

www.naturbete.se

Komule, Sverige
rapport

Naturbetesmarker – en resurs som måste användas

Läs rapport

Majestic lion

WWF-fadder

 • Tjuvjakten på lejon har ökat
 • Snöleoparden är ett av de hotade vilda kattdjuren
 • Finns endast cirka 6 600 geparder kvar
 • En kamp mot tiden om vi ska lyckas rädda dem
 • Hjälp oss stoppa utrotningen!
Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete.

Premie

Faktureringsadress

Sverige

Signera ditt autogiro

Ha tålamod, din bank kontaktas.

 • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 15/07/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se