Gå till huvudinnehållet
Tvål av palmolja, Indonesien

Palmolja och soja

BLI FADDER

Palmolja, soja och ansvarsfull produktion

Hur många av oss konsumenter vet att det kan gå åt flera hekto soja för att producera ett kilo kött, ägg eller odlad fisk? Och hur många av oss tänker på vilken sorts matolja som finns i det vi äter? En av världens viktigaste vegetabiliska oljor, palmolja, finns i mat och produkter som vi använder varje dag.

Den snabbt expanderande produktionen av råvaror som palmolja och soja innebär ett stort hot mot några av världens mest värdefulla naturområden och lokalbefolkningens rättigheter samtidigt som den bidrar till ekonomisk utveckling.

År 2050 är vi kanske 9 miljarder som ska försörjas med energi, mat, fibrer för kläder, papper, byggnadsmaterial och mycket annat, samtidigt som vi bevarar natur, djur och växter, undviker sociala konflikter och tar hänsyn till människors rättigheter.

Tillsammans med en rad experter, producenter, frivilliga organisationer, handelsföretag, finansiella aktörer och andra som är delaktiga i hela kedjan, från producent till konsument, har WWF bidragit till att initiera och utveckla olika frivilliga standarder för en mer ansvarsfull produktion av femton av de viktigaste globala råvarorna från jordbruk, skogsbruk, fiske och vattenbruk. De innebär krav på hänsyn till både natur och människor. Målsättningen är att förändra en stor del av den globala produktionen så att den sker med minsta möjliga negativa påverkan på natur och miljö.

Arbetet med att påverka produktionen av globala grödor i en mer hållbar riktning är ett av de många verktyg WWF använder för att skydda värdefull natur och minska sociala konflikter.

En hand på palmnötter som ska bli palmolja, Kongo

Palmolja

Palmolja finns i mat och produkter som vi använder varje dag. Förutom i margarin, kakor, friterade produkter och choklad kan palmolja också finnas i många vardagsprodukter.

Mer om palmolja

Sojabönor på ett fält, Kongo

Soja

De senaste femtio åren har den globala produktionen av soja tiofaldigats. Den ökande konsumtionen av kött är den enskilt viktigaste orsaken till den snabba expansionen av odlingen.

Mer om soja Soy Scorecard

Trafik i City, Tokyo Japan

Förändra marknader för en mer ansvarsfull produktion

Jordens ökande befolkning och en ökad konsumtion har inneburit att många miljoner människor fått högre levnadsstandard.

Läs här

Klase av palmolja frukt, Indonesien

Standarder som WWF rekommenderar:

Tocotukan (Ramphastos toco)

BLI REGNSKOGSFADDER

Som fadder bidrar du till att:

  • Stoppa avskogningen
  • Öka skyddade regnskogsområden
  • Stoppa massutrotningen
  • Återskapa förstörda skogar

Det enda vi inte får göra är inget. BLI FADDER!

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete. Med ditt fadderskap planteras ett träd i regnskogen.

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Vita och blå kålhuvuden i Sydafrika

Mer om mat och jordbruk

Är du nyfiken på matens påverkan på klimatet och andra viktiga hållbarhetsaspekter kring mat?

LÄS HÄR

Dela gärna:

Senast ändrad 15/03/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se