Gå till huvudinnehållet
Sojabönor på ett fält, Kongo

Soy Scorecard

WWF lanserar Soy Scorecard lagom till grillsäsongen

Grillsäsongen är äntligen här och favoritköttet på grillen är fläskkarré. Men visste du att många grisar och andra köttdjur föds upp på soja odlad i Sydamerika, en odling som leder till skövling av savannernas och skogarnas ovärderliga växt- och djurliv. WWF har nyligen kontaktat 133 europeiska företag i livsmedelsbranschen med frågor om hur de tar ansvar för sojaproduktionen. Genom att välja rätt kött från rätt företag kan vi alla bidra till en ansvarsfull och hållbar produktion av soja.

Nu lanserar WWF ”Soy Scorecard” för att fästa uppmärksamheten på de negativa konsekvenserna av konventionell sojaodling och samtidigt visa att företagen kan ta initiativ till en hållbar produktion av soja.

WWF har undersökt 133 ledande företag i livsmedelsbranschen och analyserat hur ansvarsfulla de är när det gäller användningen av den soja som används som djurfoder. Företagen är livsmedelskedjor, måltidsleverantörer och livsmedelsproducenter som producerar ägg, mjölk och köttprodukter samt producenter av djurfoder. Företagen kommer från 9 länder: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Polen, Schweiz, Storbritannien och Sverige.

Soy Scorecard

Vi har kontaktat företagen med olika frågeställningar. Hur mycket indirekt soja har de använt? (”Indirekt soja” är den soja som använts i djurfodret.) Redovisar de sin användning av soja? Har de använt certifierad soja? Har de åtagit sig att inte använda soja som producerats på nyskövlad skogsmark?

16 företag har rankats som föregångare. Av dessa är 9 svenska, eller 10 om man räknar med Arla som räknas som danskt i rapporten. Svenska företag utmärker sig tillsammans med de nederländska. Men tyvärr har fler än hälften av företagen – 69 st – inte velat delta alls i WWFs undersökning.

Svenska företag i Soy Scorecard

Soy Scorecard

Flygvy av väg som delar av Cerradon från sojaodling

Soy Scorecard

Här hittar du hela undersökningen. Det är en interaktiv webbsida med mycket information, du kan söka på branscher och varumärken. Genom att klicka på ett företag får du detaljerad information om deras sojaarbete och utveckling sen det senaste scorecardet.

Miljontals ton soja används varje år till foder för att föda upp de djur som vi sedan äter. En stor del av sojan odlas i Sydamerika och exporteras till Europa. De senast decennierna har sojaodlingen ökat explosionsartat, främst på grund av den ökande globala köttkonsumtionen.

När miljoner hektar skog, gräsmarker och savanner omvandlas till jordbruksmark för den extremt storskaliga odlingen av soja förstörs unika naturområden. I exempelvis Brasilien har stora delar av Cerradon, ett område med busksavann, odlats upp. Här finns 5 procent av världens arter, bland andra manvargen, jättemyrsloken och jaguaren. Cerradon är också en av Sydamerikas största vattenreservoarer.

Av den ekologiskt värdefulla Atlantregnskogen finns bara små rester kvar. Även Amazonas påverkas direkt eller indirekt av sojaproduktionen och de senaste uppgifterna pekar på att avverkningen av skogen tagit fart igen.

Många av oss i Europa är inte medvetna om att vi i genomsnitt ”indirekt äter” 61 kilo soja per år, främst genom kött och mejeriprodukter. Många européer känner inte heller till att produktionen av soja leder till skövlade skogar.

Därför uppmanar WWF nu alla livsmedelsföretag att redovisa sin indirekta sojaanvändning och att se till att köpa ansvarfullt producerad soja.

Palm Oil Scorecard 2016

WWF har undersökt 137 ledande företag i livsmedelsbranschen och analyserat hur ansvarsfulla de är när det gäller användningen av palmolja. Företagen är livsmedelskedjor, måltidsleverantörer och producenter av livsmedel och produkter som tvättmedel, ljus och kosmetika. Företagen kommer från 15 länder.

Palm Oil Scorecard 2016

Soy Scorecard 2016

Här hittar du hela undersökningen. Det är en interaktiv webbsida med mycket information, du kan söka på branscher och varumärken. Genom att klicka på ett företag får du detaljerad information om deras sojaarbete och utveckling sen det senaste scorecardet.

Soy Scorecard

Sojadialogen – svenska företag som använder ansvarsfull soja

29 företag och organisationer har ställt sig bakom Sojadialogens frivilliga överenskommelse. De ställer krav på att den soja som använts i den egna produktionen, inom ramen för vad respektive företag kan påverka i sin egen leverantörskedja, är ansvarsfullt producerad och certifierad enligt RTRS – Round Table on Responsible Soy – eller ProTerra.

Dela gärna:

Senast ändrad 04/11/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se