Gå till huvudinnehållet
Potatis_hand_close-up-1835908

Årets Östersjöbonde

PRIS TILL LANDBRUKARE SOM FIXAR BÅDE MATEN OCH HAVET

WWF delar ut pris till lantbrukare som gör viktiga insatser för att minska övergödningen i Östersjön. Utmärkelsen delas ut i elva länder inom Östersjöns avrinningsområde. Genom att lyfta fram goda exempel vill WWF inspirera lantbrukare och beslutsfattare i hela regionen att göra ännu mer för vårt hårt trängda innanhav. Pristagaren i varje land får ett pris på 10 000 kr. Bland de nationella vinnarna koras också en internationell pristagare, Baltic Sea Farmer of the Year, som belönas med 100 000 kronor.

Läckage av fosfor och kväve från jordbruksmark är ett stort problem i Östersjöregionen. De totala utsläppen har visserligen minskat, men mycket arbete återstår för att nå utsläppsmålen som länderna kommit överens om inom Helsingforskommissionen (HELCOM).

En särskild utmaning är att jordbrukets utsläpp ofta är små och spridda över stora ytor i landskapet. Det finns därför ingen enkel lösning, utan det krävs en mängd olika åtgärder (’Winning farming practices’). Det gäller att få näringsämnena fosfor och kväve att hamna i de växande grödorna på åkern, istället för i vattendragen.

Förutsättningarna för att bedriva jordbruk är väldigt olika i länderna runt havet, vilket gör att miljöarbetet måste anpassas till lokala förhållanden. För att rädda Östersjön krävs att både politik och marknad styr mot hållbar matproduktion. Vi har kommit en bit på väg, men är ännu inte framme. Med Årets Östersjöbonde vill WWF synliggöra miljöhjältarna som fixar både maten och havet. Utmärkelsen har delats ut sedan 2009 och skapades av WWF i partnerskap med lantbruksorganisationer i Östersjöregionen.

Louise

Sveriges Östersjöbonde 2021

Louise Gårdenborg

Louise Gårdenborg är Sveriges Östersjöbonde 2021. Hon bedriver ekologisk växtodling på Gårdsjö Lantbruk i Heby kommun. I samverkan med Julmyra Horse Center ser hon till att gödseln från 200 hästar kommer till nytta i växtodlingen i stället för att belasta närliggande vattendrag.

– Jag är väldigt hedrad och glad. Som egenföretagare har jag ingen chef som kan tala om för mig att jag gör ett bra jobb, så priset är en bekräftelse på att det jag gör inte är helt galet, säger Louise Gårdenborg.

Problemet med näringsläckage från Sveriges 350 000 hästar har på senare tid fått alltmer uppmärksamhet. Hästarna producerar årligen 2,9 miljoner ton träck och urin. Merparten av hästgödseln produceras utanför jordbruket, vilket gör att en stor del inte tas tillvara som näringsresurs i odlingen av mat. Genom att samverka lokalt löser Gårdsjö Lantbruk och Julmyra Horse Center detta problem tillsammans. Louise bedriver ekologisk odling utan djur och är i behov av gödsel. Julmyra Horse Center blir av med den stora mängd gödsel som de drygt 200 hästarna på anläggningen producerar. Utöver samverkan med Julmyra Horse Center är Louise engagerad i den lokala vattenvårdsföreningen och har bland annat projektlett en landskapsanalys för att hitta lämpliga platser för vattenmiljöåtgärder. En våtmark har anlagts för att minska övergödningen.

Louise är femte generationen på Gårdsjö Lantbruk. På gården odlas främst spannmål, klöverfrö och baljväxter på totalt cirka 150 hektar. Louise odlar blommande fältkanter för att förbättra situationen för pollinatörer och har restaurerat skogsbryn för att öka den biologiska mångfalden. Hon strävar efter ständiga förbättringar i sitt hållbarhetsarbete genom att delta i projekt och rådgivning från till exempel Greppa Näringen och Svensk kolinlagring.  

Louise och hennes gård kommer representera Sverige i WWF:s regionala tävling ”Baltic Sea Farmer of the Year Award”, där en vinnare för hela Östersjöregionen utses. 

Hebybonden Louise Gårdenborg på Gårdsjö Lantbruk har utsetts till Årets svenska Östersjöbonde av Världsnaturfonden WWF. Hon prisas för sitt stora engagemang för en bättre vattenmiljö. Louise och hennes gård representerar Sverige i WWF:s regionala tävling ”Baltic Sea Farmer of the Year Award”, där en vinnare för hela Östersjöregionen utses.

map-svenska-5

Tidigare internationella vinnare

2019: Kristian och Maria Lundgaard-Karlshøj, Danmark
2018: Krzysztof Kowalski, Polen
2015: Minna Sakki-Eerola och Markus Eerola, Finland
2014: Juris Cīrulis & Vija Cīrule, Lettland
2013: Juhan Särgava, Estland
2011: Marian Rak, Polen
2010: Håkan och Teri Lee Eriksson, Sverige
2009: Katariina Vapola och Jyrki Ankelo, Finland

Läs mer om tidigare vinnare

Film

Baltic Sea Farmer of the Year Award (Årets Östersjöbonde)

Svensk skärgård

Östersjöfadder

  • Östersjön är ett av världens mest förorenade hav
  • Döda bottnar lika stora som en yta 1,5 gånger så stor som Danmark
  • Som fadder hjälper du oss stoppa överfisket och övergödningen!
Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

 

Som Östersjöfadder bidrar du månadsvis via autogiro regelbundet till WWFs arbete för ett friskt och levande Östersjön.

 

 

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 11/06/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se