Gå till huvudinnehållet
BSFYA_Magda

ÅRETS ÖSTERSJÖBONDE: KRITERIER

NOMINERING

Lantbrukare kan nominera sig själva eller bli nominerade av någon annan. WWF ser gärna att både kvinnliga och manliga lantbrukare nomineras. Det går att nominera enskilda lantbrukare, familjejordbruk och större jordbruksföretag.

GEOGRAFI

De nominerade ska vara verksamma inom Östersjöns avrinningsområde.

EKONOMI

Tävlingen riktas till professionella lantbrukare som får sin huvudsakliga inkomst från jordbruksverksamhet (djurhållning och/eller växtodling). WWF uppmuntrar alla typer av jordbruk att söka – småskaliga/storskaliga, ekologiska/konventionella, med/utan djurhållning.

MILJÖ  – NÄRINGSÄMNEN

De nominerade måste ha utfört konkreta åtgärder för att minska växtnäringsförlusterna i sin jordbruksverksamhet. Med växtnäringsläckage menas både läckage av näringsämnen till vatten och utsläpp till luft, som till exempel ammoniakavgång från stallgödsel.

De nominerade måste bedriva verksamhet i enlighet med rådande miljölagstiftning. De nominerade får inte vara inblandade i rättsliga tvister gällande miljö, djurvälfärd, arbetsrätt eller annan relevant lagstiftning.

Åtgärderna som de nominerade vidtagit för att minska växtnäringsläckaget ska vara innovativa och vara värda att lyfta fram i den nationella kontexten. De nominerade ska helst kunna visa att åtgärderna som vidtagits har minskat näringsläckaget. Det betyder att lantbrukaren gör något av följande:

  • har uppfunnit, testat eller praktiserat åtgärder för att minska näringsläckaget och kan visa att det har haft positiv effekt.
  • använder väl beprövade och etablerade åtgärder i stor skala.
  • mäter effekterna av väl kända åtgärder, eller är en pionjär vad gäller användningen av ny teknik, som är lovande, men ännu inte går att mäta effekterna av.
  • Gör åtgärder som inte passar in perfekt på vad som angivits ovan, men är en god ambassadör för effektiva metoder för att minska växtnäringsläckaget från sin gård.
ANDRA ASPEKTER

Baskriterierna för utmärkelsen Årets Östersjöbonde fokuserar på åtgärder för att minska övergödningen. Men i den slutliga bedömningen väger juryn också in andra insatser lantbrukarna gör för ökad hållbarhet i jordbruket. Det kan till exempel handla om:

  • Åtgärder som minskar klimatpåverkan och/eller ökar klimatanpassningen av jordbruket
  • Åtgärder för ökad biologisk mångfald
  • Minskad användning av kemiska bekämpningsmedel
  • Utbildnings- och informationsinsatser som gör att den nominerade fungerar som ett positivt exempel som inspirerar andra lantbrukare.

Dela gärna:

Senast ändrad 04/03/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se