Hammarhaj

Vanliga frågor

Frågor och svar om WWF

WWF är en oberoende och partipolitiskt obunden naturvårdsorganisation. Med fler än fem miljoner supportrar runt om i världen är WWF en av världens ledande ideella naturvårdsorganisationer med verksamhet i över 100 länder.

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen. WWF bedriver klimat- och naturvårdsarbete där akuta eller långsiktiga åtgärder är nödvändiga för att bromsa klimatförändringen och bevara utrotningshotade växt- och djurarter eller hela naturområden. Miljöproblemen känner inga gränser. Därför är det viktigt att arbeta lokalt med ett globalt perspektiv.

WWF

Var finns WWF i Sverige och världen?

WWF arbetar idag i över 100 länder i världen.

Läs mer om WWFs projekt

Hur är WWFs organisation uppbyggd?

WWF är ett internationellt nätverk som består av lokala WWF-organisationer runtom i världen. Världsnaturfonden WWF i Sverige är en av dem. Nätverket samordnas av det internationella kontoret, WWF International, som finns i schweiziska Gland. I Sverige har WWF ett kansli, en styrelse och ett förtroenderåd där H M Konungen är ordförande. Kansliet, som är inhyst i Ulriksdals slott, leds av en generalsekreterare som under sig har en ledningsgrupp som består av naturvårdschef, administrativ chef och marknadschef.

Vem bestämmer vad WWF arbetar med?

Världsnaturfonden WWF är en stiftelse med ett förtroenderåd med 50 personer där HM Konungen är ordförande. Högst hälften av rådsmedlemmarna utgörs av representanter för organisationer, institutioner och myndigheter. Övriga ledamöter är utsedda på personliga meriter. Förtroenderådets uppgift är bland annat att rekommendera den övergripande inriktningen av stiftelsens verksamhet samt att utse ledamöter i stiftelsens styrelse.

Styrelsen har det juridiska och operativa ansvaret för verksamheten och generalsekreteraren ansvarar för kansliets verksamhet och det löpande arbetet. Genom att WWFs verksamhet huvudsakligen bedrivs med insamlade medel, kan WWF alltid agera helt fristående och behöver inte prioritera eller ta andra hänsyn än de som naturen, djuren, miljön och klimatet kräver!

Hur finansieras WWFs verksamhet?

WWFs verksamhet finansieras till största del av insamlade medel från privatpersoner och allmänhet. Övrig finansiering av verksamheten sker via partnersamarbeten med företag och offentliga bidrag.

Hur många supportrar har WWF?

Världsnaturfonden WWF har cirka 195 000 supportrar i Sverige.

Hur många arbetar hos WWF i Sverige?

Hos Världsnaturfonden WWF i Sverige arbetar för närvarande omkring 110 personer.

Hur länge har WWF funnits?

Den internationella organisationen WWF, World Wide Fund for Nature, grundades i England 1961 och huvudkontoret placerades sedan i Schweiz. I Sverige har organisationen funnits sedan 1971. Det svenska namnet är Världsnaturfonden WWF.

Läs mer om WWFs historia

Vad gör WWF?

WWF bedriver ett mycket aktivt naturvårdsarbete i fält, men också i maktens korridorer och vid de internationella förhandlingsborden. WWF arbetar aktivt för att hitta lösningar för att hejda den hotande klimatförändringen och arbetar med ett stort antal projekt runt om i världen.

Läs om våra projekt

Frågor om Stöd till Världsnaturfonden WWF

Hur kan jag som privatperson stödja WWF?

Har du frågor, kontakta WWFs medlemsservice som kan besvara dina frågor. Den finns flera sätt att stödja vår verksamhet, vi har samlat information om våra stödformer på WWFs webbplats.

Läs mer

Hur behandlas mina personuppgifter?

WWF värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och övriga dataskyddslagar som gäller vid tillfället för behandlingen. WWF är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och vi kommer inte att sälja, hyra-eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. Du har alltid rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du har även en rätt att, i vissa fall, invända mot behandling eller få uppgifter rättade eller raderade. Du kan få mer detaljerad information om hur vi behandlar dina uppgifter genom att läsa vår integritetspolicy eller kontakta oss via mejl till info@wwf.se.

Hur kan vi som företag stödja WWF?

WWF erbjuder flera möjligheter till företagsstöd och företagssamarbeten.

Läs mer

Hur stor procent av mitt bidrag går till projektet eller ändamålet?

WWF har 90-konto, vilket är en garanti för att varje gåva används på rätt sätt och Världsnaturfonden WWF redovisar varje år sin totala verksamhet i Sverige till Svensk Insamlingskontroll. Enligt Svensk Insamlingskontrolls regler så ska minst 75 procent av intäkterna användas till ändamålet. 2018 gick 87 procent av intäkterna till ändamålet. Enligt samma regler så får administration och insamlingskostnader inte överstiga 25 procent av de totala intäkterna. Endast 15 procent av WWFs intäkter 2018 gick till administration och insamling. Anledningen till att det inte summerar till 100 % är att kostnaderna 2018 var högre än intäkterna.

WWF tillhör Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII, som är insamlingsorganisationernas eget branschorgan. FRII verkar för etisk och professionell insamling.

Löner och arvode

Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, där Världsnaturfonden WWF är medlem, rekommenderar att arvoden, löner och andra ersättningar till styrelse och generalsekreterare redovisas.

Generalsekreterare Håkan Wirténs lön är 104 000 kronor i månaden (lönerevision klar 14 februari 2019, en höjning med 2000 kr jämfört med 2018). Det är Världsnaturfondens styrelse som beslutar om lönen som revideras årligen. Generalsekreteraren omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Ingen övertid utgår. Tjänstepension utgår från 65 år inom ramen för ITP-planen samt årskort hos SJ som stiftelsen betalar och GS förmånsbeskattas för vid privat användning. Rikskortet förmånsbeskattas.

Världsnaturfonden WWFs styrelsen arbetar ideellt, inget arvode utgår.

Vilka olika fadderskap finns?

Du kan bli Tiger-, Panda-, Djungel-, Marin-, Isbjörns-, Orangutang-, Natur-, WWF- och Östersjöfadder.

Läs mer här

Vad innebär det att bli fadder hos Världsnaturfonden WWF?

Regelbundenheten i din gåva som fadder har stor betydelse. Den bidrar till att vi får bättre framförhållning och kan sätta in våra hjälpinsatser med större kraft. Som fadder blir du en symbolisk fadder för till exempel tigern. Då får du en unik möjlighet att under lång tid följa WWFs arbete för att rädda tigern och andra utrotningshotade arter. Ditt stöd används direkt till att stoppa tjuvjakt, påverka beslutsfattare, sprida information och utbilda lokalbefolkningen.

Om du inte hittar vad du söker på webbplatsen är du är välkommen att kontakta WWFs medlemsservice via mail: medlemsservice@wwf.se

Läs mer om våra olika fadderskap

 

Hur länge förbinder man sig till att vara fadder?

Du kan när som helst säga upp ditt fadderskap genom att kontakta din bank eller Världsnaturfondens medlemsservice via mail: medlemsservice@wwf.se

Hur gör jag om jag vill ge en gåva?

Du kan sätta in valfritt belopp på plusgiro 90 1974-6 alternativt bankgiro 901-9746 eller skänka en gåva direkt via vår webbplats.

Stöd WWF

Jag vill hjälpa till att samla in pengar åt er. Har ni insamlingsbössor som jag kan låna?

WWF använder inte insamlingsbössor i några sammanhang. Men den som vill samla in pengar till WWF kan få klistermärken och inbetalningskort att dela ut. Skicka ett mail till: info@wwf.se Du kan också starta en Egen insamling via vår webbplats.

Har ni någon webbshop?

Nej, WWF har ingen webbshop just nu.

Frågor om informationsmaterial och webbplatsen

Hur laddar jag ned logotypen och när får jag använda den?

Logotypen finns inte för nedladdning på webbplatsen och det finns särskilda villkor för hur och om den får användas. Kontakta WWFs kommunikationsavdelning via växeln 08-624 74 00 eller skicka ett mail till: info@wwf.se

Får jag använda text och bilder från WWFs webbplats?

Alla bilder på webbplatsen skyddas av fotografens upphovsrätt, vilket innebär att de inte får användas utan tillstånd av WWF/fotografen. De texter som används på webbplatsen får du inte kopiera utan tillstånd från WWF eftersom de också skyddas av WWFs/skribentens upphovsrätt. Däremot kan du utan WWFs tillstånd använda texten som källa/underlag eller skriva ett referat av texten. För privat bruk får du kopiera en eller några få exemplar av texterna eller bilderna till dig själv, din familj eller dina vänner.

I de flesta fall brukar WWF vara generös med tillstånd för användningen av texter, men vi vill bli kontaktade först så att vi vet i vilket syfte de ska användas. För frågor, kontakta WWFs kommunikationsavdelning via växeln, 08-624 74 00, eller skicka ett mail till: info@wwf.se

Kan jag länka till WWFs webbplats?

Ja. Länka gärna till våra sidor eller direkt till vår förstasida www.wwf.se. Vi uppskattar om du meddelar oss att du har länkat till vår webbplats.

Har WWF färdiga annonser/pluggar som vi kan använda i vår tidning?

Pluggannonser kan laddas ned från WWFs pressidor på webbplatsen.
För större annonser eller andra storlekar, kontakta WWFs kommunikationsavdelning via växeln,
08-624 74 00, eller via mail: info@wwf.se

Se pressinformation

Kan jag beställa informationsmaterial från WWF?

WWF har bland annat broschyrer, foldrar och faktablad inom olika områden som du kan beställa. För mer information, kontakta WWFs kommunikationsavdelning via växeln 08-624 74 00, eller via mail: info@wwf.se

Har WWF undervisningsmaterial som jag kan beställa?

WWF har olika läromedel som kan beställas eller laddas ned från webbplatsen.

Läs mer

Om att jobba på WWF

Hur ska jag göra för att bli volontär?

WWF bedriver ingen volontärverksamhet i Sverige, men det finns WWF-projekt ute i världen som söker volontärer.
Däremot kan din skola, förening eller ditt företag hjälpa oss att samla in pengar eller värva supportrar till WWF. Vi har bland annat informationsmaterial och inbetalningskort som vi kan skicka till er. Du kan också bli pandasäljare, gå in på: www.pandaforsaljningen.se

För förfrågan kring insamlingsmaterial, kontakta WWFs kommunikationsavdelning via växeln 08-624 74 00 eller via mail: info@wwf.se

Vilken utbildning behöver man för att få arbeta hos er och ute på fältet?

Hos Världsnaturfonden WWF arbetar personal med olika bakgrund och yrkesinriktningar. Den utbildning som krävs varierar beroende på vilket yrke det rör sig om. Många som arbetar med våra naturvårdsprojekt är biologer eller har annan naturvetenskaplig bakgrund samtidigt som en del också behöver projektledarkunskaper.

Hos WWF arbetar även informatörer, utbildare, IT-tekniker, ekonomer, administratörer och kundservicepersonal. Oavsett vilket yrke man är intresserad av är det förstås alltid en fördel att kunna lite om de områden som WWF arbetar med och hur organisationer som WWF verkar.

Kan man praktisera hos er?

Ibland har vi möjlighet att ta emot praktikanter. För mer information, kontakta personalansvarig hos WWF via växeln på 08-624 74 00 eller via mail: info@wwf.se

Sociala medier

WWFs policy på sociala medier?

Välkomna att diskutera med oss och varandra i våra sociala kanaler! Tänk på att hålla en schysst ton, det blir trevligare så – för alla!

WWFs regler för hur vi skapar bra samtal på Facebook och Instagram

Adelie pingviner
Kontaktperson

Vem ska jag vända mig till i en specifik fråga?

Maila din fråga till: info@wwf.se så skickas frågan vidare till ansvarig inom respektive område.

Bergsgorilla (Gorilla beringei beringei)
fler frågor

Letar du fortfarande svar på din fråga?

I sådant fall är du välkommen att besöka vårt frågeforum.

Till WWFs Frågeforum

Senast ändrad: 2019-10-11

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se