Gå till huvudinnehållet

Baltic Stewardship Initiative

Tillsammans gör vi Östersjön friskare och skapar en cirkulär livsmedelskedja.

Baltic Stewardship Initiative samlar aktörer från hela livsmedelskedjan, från lantbrukare till dagligvaruhandeln, för att med gemensamma krafter minska näringsläckaget till våra vattendrag, sjöar och hav samt öka cirkulationen av växtnäring. Fokus ligger på det östersjövänliga och cirkulära lantbrukets konkurrenskraft som en viktig förutsättning för att kunna skynda på utvecklingen och få till stånd de förändringar som krävs. Initiativet finansieras av jordbruksverket och drivs i samarbete med LRF och Lantmännen. Baltic Stewardship Initiative startar i Sverige med det långsiktiga målet att engagera nyckelaktörer från fler länder runt Östersjön.

Bli en del av initiativet!

Vi bjuder in företag och organisationer från livsmedelskedjan som tillsammans vill:

  • Utforska och sprida lösningar som främjar ett mer östersjövänligt och cirkulärt lantbruk.
  • Öka sin egen och andra aktörers kunskap och kompetens i frågorna.
  • Påverka riksdag och regering för att skapa ­incitament för ett mer östersjövänligt och cirkulärt lantbruk och livsmedelskedja.

Ni bidrar med ert engagemang

Det kostar ingenting att gå med i initiativet, men ni bidrar med ert engagemang, er tid, ert aktiva arbete med frågan i er egen verksamhet och genom att dela framsteg med övriga deltagare. Initiativet anordnar nätverksträffar, ­seminarier och andra ­aktiviteter.

Hör av er till oss om ni vill vara med och skynda på en cirkulär livsmedelskedja med minimal negativ påverkan på Östersjön, sjöar och vattendrag, vi berättar gärna mer!

BSI2

En mer cirkulär livsmedelskedja

En mer effektiv hantering och användning av stallgödsel liksom en ökad återföring av ”folkgödsel” skulle minska behovet att tillföra ny växtnäring i form av mineralgödsel till lantbruket. Det senare måste dock ske på ett sätt som inte äventyrar miljö eller människors hälsa. Förutom att minska behovet av ändliga resurser förväntas detta kunna bidra till en minskad övergödning, åtminstone på sikt.

Svensk skärgård

Ett friskare Östersjön

97 % av Östersjön är påverkad av fosfor- och kväveläckage, varav jordbruket men också våra reningsverk står för för en stor del. Mycket har redan gjorts för att minska läckaget av fosfor och kväve till Östersjön. Flera tecken på förbättringar finns men mycket återstår fortfarande att göra.

Läs mer om Östersjön här.

STYRGRUPP

 

Claes Johansson, hållbarhetschef, Lantmännen

Sofia Strandberg, hållbarhetsstrateg, Coop

Fredrik Andersson, lantbrukare, Viby Sävgården

Niklas Holmgren, Vattenmyndigheten Södra Östersjön

Mats Johansson, Programme Manager, WWF

Kontakt

Mats Johansson

Mats Johansson

Programme Manager Baltic Stewardship Initiative

+46 8 624 74 06

mats.johansson@wwf.se

My Andersson

My Andersson

Communications Manager Baltic Stewardship

+46 705 470 166

my.andersson@wwf.se

Prenumerera på Baltic Stewardship Initiatives nyhetsbrev

Läs mer

Dela gärna:

Senast ändrad 15/09/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se