Gå till huvudinnehållet
Gör Sverige vildare

 

Stöd som företag

Ditt företag kan göra skillnad — för djuren, för naturen och för människan.

 

 

 

Heifer in an autumn landscape.

Ge en sommargåva för svensk natur

Ditt företag kan vara med och göra skillnad för Sveriges natur genom att ge en sommargåva – en fin gåva inför semestrarna. Genom att skänka en företagsgåva hjälper du WWF att skydda hotade arter, återskapa viktiga ängsmarker och arbeta för ett hållbart skogs- och jordbruk.

Ge en sommargåva

GSV-skylt

VAR MED OCH GÖR SVERIGE VILDARE

Delta i Sveriges vildaste experiment – låt trädgård, balkonger och företagets grönytor och planteringar blomstra för att hjälpa de utsatta pollinatörerna och bidra till ett vildare Sverige. Varje vild kvadratmeter räknas!

Registrera kvadratmeter

Goda resultat för en levande planet

WWF arbetar i flera projekt för att naturen ska brukas på ett sätt som gynnar djur, växter och människor. Vi agerar påtryckare mot ansvariga myndigheter och politiker för att skyddet av arter, natur och ekosystem inte ska minska, utan i stället öka – innan det är för sent.

Exempel på naturvårdsinsatser

Omlöp2

Skapar nya lekområden

Nya lekområden för fiskar är inte bara viktigt för Östersjön utan även för skräntärnan då de söker föda i stora områden längs Upplandskusten. En dammlucka vid det gamla sågkraftverket medförde att Hargsån , vid Hargs bruk i Östhammars kommun , var avstängd i 350 år, men nu kan äntligen gäddor och abborrar simma upp och vidare! En meandrande fors bredvid kraftverksadammen – ett så kallat fiskomlöp – blev lösningen och initiativet togs av Upplandsstiftelsen och Sportfiskarna, med WWF som finansiär med stöd från Svenska Postkodlotteriet och bidrag från Länsstyrelsen.

Fjällrävfoto-ola-jennersten_900x480

Räddar hotade arter

Den skandinaviska fjällrävstammen var nära att utrotas år 2000 när det endast fanns 30-40 individer i Sverige och Norge. I Finland var den redan helt borta.  I mer än 20 år har WWF kämpat för att få tillbaka fjällrävarna och nu ser vi äntligen att arbetet ger resultat; idag finns det uppskattningsvis över 550 fjällrävar i Sverige. Det är en otroligt glädjande utveckling! De närmaste åren kommer WWF ge fjällrävarna en ny chans att etablera sig ordentligt i den nordligaste delen av Sverige – från området runt Kebnekaise, Sitasjaure och från Tavvavuoma i söder upp till Treriksröset i norr. Fjällrävsprojektet är planerat att pågå under minst fem år med stöd från ditt företag och andra WWF-supporters.

Östersjön går att rädda

Restaurerar Östersjöns grunda vikar

WWF restaurerar Östersjöns fantastiska undervattensvärldar så att de återigen kan myllra av liv. Kustnära, grunda vikar är särskilt produktiva miljöer där bland annat livsviktiga undervattensängar som ålgräs, nateväxter och blåstång utgör barnkammare och ger skydd för många djur. WWF restaurerar med stöd från Svenska Postkodlotteriet kustnära livsmiljöer i Höga Kusten, Stockholms skärgård och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Där ska bland annat ålgräsängar, våtmarker, lekplatser och vandringsvägar för fiskar återskapas och restaureras. Vi testar också en ny metod för att motverka och reparera skador från erosion, genom att lägga ut stenrev på mjukbottnar i Stockholms skärgård.

ekträd i naturreservatet Käringboda

Restaurerar lövskogar

Lövskogar är otroligt viktiga för den biologiska mångfalden, men tyvärr finns det idag för lite lövträd i Sveriges skogar. WWF finansierar och samarbetar med bl.a. Skärgårdsstiftelsen och Upplandsstiftelsen för att restaurera lövskogar och trädklädda betesmarker med mycket ek, som kan ge livsutrymme för de arter som behöver lövträd. Bland annat genomförs frihuggning, naturvårdsgallring och röjningar i yngre skog. Projekten bidrar även med kunskap och rådgivning till markägare för att ställa om till ett mer lövrikt skogslandskap.

Nyhetsbrev

Vi skickar ut information till dig löpande under året.

Sydlig sjöelefant (Mirounga leonina)
WWFs Företagsavdelning

Vi besvarar dina frågor om företagssamarbeten och företagsgåvor

Ring oss på 08-624 74 00
Öppet vardagar 08:30-16:30.
Lunchstängt mellan kl. 12-13.
Mejla gärna din fråga till foretag@wwf.se

Senast ändrad 23/04/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se