Gå till huvudinnehållet

Hantering av klagomål

Klagomål om bristande ansvarstagande

WWF:s sociala principer och policyer beskriver hur vi ska säkerställa att vårt naturvårdsarbete genomförs i samklang med mänskliga rättigheter och behov. Det innebär särskilt att ta hänsyn till och samverka med grupper som lätt blir förbisedda, missgynnade eller diskriminerade, till exempel bland lokalsamhällen och urfolk som är starkt beroende av lokala naturresurser och ekosystem.

Om någon grupp upplever att de missgynnas på grund av att WWF inte lyckas leva upp till de åtaganden vi gjort i våra sociala policyer, så finns det olika möjligheter för dem att framföra klagomål och få dem behandlade i dialog med WWF. Det kan göras lokalt, men om det inte fungerar så finns även ett globalt system för rapportering  av klagomål. Från september 2021 arbetar en oberoende ombudsman med att hantera klagomål från externa parter som berörs av WWF-projekt.

photo by Daria Shevtsova from Pexels

Hur WWF hanterar klagomål

Läs här om hur WWF tar emot och hanterar klagomål från grupper som missgynnas ifall vi inte lyckas leva upp till de åtaganden vi gjort i våra sociala policyer.

Läs mer

Dela gärna:

Senast ändrad 12/01/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se