Gå till huvudinnehållet
WWF-artikel Aktuell Hållbarhet_foto_1920x1082

Nyckeln till städers framgång i klimatarbetet:

Lärdomar från USA och Mexiko

Representanter för mångmiljonstaden Guadalajara i Mexiko och den lilla turistorten Park City i USA, är båda tidigare nationella vinnare i WWFs stadsutmaning One Planet City Challenge. Under Aktuell Hållbarhets konferens Hållbar kommun i maj betonade båda städerna vikten av samarbete och koordination som en given framgångsfaktor i omställningsarbetet.

I en internationell utblick med Guadalajara och Park City fick konferensdeltagarna lyssna till Gabriela Canales, ledare för Metropolitan Development Management, Imeplan, i Guadalajara, och Andy Beerman, borgmästare i Park City, som delade med sig av sina erfarenheter av att ställa om för att nå de uppsatta klimatmålen. Detta följdes upp av en diskussion mellan Johanna Grant, koordinator för WWFs One Planet City Challenge och Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande (M) i Växjö kommun.

Turistort i Klippiga bergen på klimatkartan

Park City utsågs till USAs nationella vinnare av One Planet City Challenge 2020 för sitt ambitiösa program att nå koldioxidneutralitet i hela kommunen 2030. Staden är en liten turistort i Klippiga bergen i Utah med knappt 10 000 invånare.

Borgmästaren Andy Beerman berättade att framtagandet av stadens klimatstrategi började med en folkrörelse underifrån där den progressiva kommunstyrelsen snabbt såg en möjlighet att ta tillvara på engagemanget för att förverkliga det i en klimatplan. För att nå koldioxidneutralitet 2030 har staden arbetat med energieffektivisering, devisen ”elektrifiering av allt”, konvertering till förnybar energi och kolbindning. För att lyckas med de sista två har man sett till att all energi som kommer in i staden är förnybar och köpt upp land.

På frågan om hur Covid har påverkat arbetet, menade Andy Beerman att det inte bara varit negativt. Han ser det som en läxa:

”Vi var inte förberedda, men hade tur att pandemin inte var värre och att vi kunde få fram vacciner. Men mot klimatförändringarna finns det inga vacciner. Vi måste ta klimathotet på största allvar och förbereda oss”.

Andy Beerman framhävde också att den största lärdomen av arbetet med klimatplanen är vikten av att hitta gemensamma intressen och vägar att samarbeta med andra. Han menade att även om vi har olika åsikter och värderingar, så går det att hitta en enighet till 60-80 procent. Eftersom kommunledningen fokuserade på gemensamma intressen lyckades de få ett brett stöd för lagstiftning som många annars skulle ha uppfattat som alltför radikal. Att hitta de praktiska lösningarna är vägen framåt.

Mångmiljonstaden med plan för att nå 1,5 gradersmålet

Guadalajara utsågs till Mexikos nationella vinnare av One Planet City Challenge 2018 bland annat för sin plan för hållbar mobilitet. Det är den första staden i Mexiko som tagit fram en klimatplan för hela storstadsregionen med 1,5-gradersmålet, och en av de första städerna i världen som skapat en Allians för klimataktion (ACA), en modell som utvecklats av WWF. Guadalajara är en av de största storstadsregionerna i Mexiko med sina fem miljoner invånare, men trots det är erfarenheterna här inte helt olika Park Citys.

Gabriela Canales sade att hon är stolt över klimatplanen. Den var ett stort steg för dem som visade att en koordinering av olika politiska nivåer var möjlig. Guadalajaras storstadsregion har ett komplicerat system med tre nivåer: federal, delstatlig och municipal. De var tvungna att gå igenom det systemet för att skapa en klimatplan. Hon sade att det var mycket komplext att samordna, men när de nu har ett dokument, så har de en väg framåt.

Även i Guadalajara var erfarenheten av Covid inte bara negativ. Gabriela Canales menade att det skapade en möjlighet att tänka bredare på hur man skulle utveckla staden, inte minst när det gäller mobilitet, vilket ledde till en utbyggnad av infrastrukturen för cykling.

Liksom Andy Beerman betonade Gabriela Canales särskilt vikten av koordination.

”Ofta vill vi göra saker på vårt eget sätt, men om vi inte har med oss dem som verkligen styr, både politiker och andra aktörer, så kommer vi inte att lyckas. Nyckeln är att hitta de gemensamma intressena” menade Gabriela som rekommenderade att hålla målet i sikte, men koordinera med andra. ”En dag i taget”.

Liknande erfarenheter i Växjö

Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande i Växjö, som är deltagare i WWFs One Planet City Challenge, kände igen sig i resonemangen från Park City och Guadalajara. Det är viktigt att sätta upp ett mål. Och den viktigaste framgångsfaktorn för Växjö var att de hade bred politisk enlighet kring klimatplanen. Den starka förankringen gör att målet ligger fast oavsett vem som vinner valet. Hon sade att både Park City och Guadalajara är bra exempel på att engagemanget kommer underifrån och att det är i städerna det händer. Hon betonade också vikten av att vara praktisk i genomförandet och samarbeta med andra.

Vad kan svenska kommuner ta med sig?

Johanna Grant, WWF, tog fasta på kommuners möjlighet att agera förändringsledare och mobilisera aktörer och aktiviteter som leder till handling, såsom Park City och Guadalajara visat prov på. Johanna Grant framhävde även att svenska kommuner rankas generellt högt i WWFs internationella stadsutmaning, just för att många arbetar utåtriktat och i samverkan med andra. En lärdom från Park City och Guadalajara är även att trycka på alla positiva sidoeffekter som uppstår av klimatsatsningar och knyta dessa till en större vision om samhällsutvecklingen.

Slutligen pekade Johanna Grant på att Park City och Guadalajara båda utgör bra exempel på de  sex framgångsfaktorer som WWF har identifierat i en internationell studie om städers klimatarbete:

  • Att mäta utsläpp och ha koll på kommunens klimatpåverkan

  • Ett starkt politiskt ledarskap

  • Att  föregå med gott exempel

  • Att använda nätverk

  • Att skapa partnerskap med akademin

  • Att uppmärksamma positiva sidoeffekter av klimatpolicyer i sin storytelling.

Läs mer

Se hela WWFs konferensinslag med Internationell utblick
Besök WWFs webbplats för One Planet City Challenge i Sverige
Läs mer om WWFs globala stadsprogram

US Handbook
Handbok

Urban Solutions Handbook

Här presenteras en rad städer som på något intressant sätt jobbar med att minska det ekologiska fotavtrycket och att bevara och öka biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ett urbant sammanhang.

Ladda ner Besök webbplats

OPCC-folder
Översikt

One Planet City Challenge

Läs OPCC-översikt (Engelsk).

Ladda ner

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Världsnaturfondens position för hållbara städer?
Välkommen att kontakta oss.

Dela gärna:

Senast ändrad 06/04/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se