Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|06 dec, 2018|Pressmaterial

Två av tre fiskbutiker säljer hotad ål till jul

Ålen är en akut hotad art. Ändå säljer två av tre fiskbutiker ål till julen, enligt en ny undersökning från Världsnaturfonden WWF. En svag ökning syns hos livsmedelskedjorna. Däremot är ålen sedan länge borta från färjerederierna och nejtrenden är stark på restauranger. WWF efterlyser fiskestopp och nolltolerans mot hotade arter på julbordet.

Ål, en akut hotad art. Foto: Erling Svensen WWF Canon – Vi välkomnar att många plockat bort ålen på julbordet. Men det räcker inte. Fler borde följa efter. Varje ål är viktig att skydda. Vi efterlyser nolltolerans och ålfiskestopp i hela EU, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF. WWFs granskning av ”Ålen på julbordet” genomfördes första gången för 10 år sedan. Branschen har sedan dess tagit flera steg i rätt riktning. Bland annat har färjerederierna och grossisterna skippat ålen liksom många restauranger. Men en majoritet av fiskbutikerna fortsätter att sälja ål. – Ålen har blivit symbol för den ohållbara situationen för många fiskbestånd. Arten fiskas trots att den är akut hotad, vilket är sorgligt, säger Karin Glaumann, fiskexpert WWF.cent av restaurangerna och cirka 8 procent av livsmedelsbutikerna säljer ål, mest i Skåne och Stockholmsområdet. Rundringningen omfattar 273 fiskbutiker, restauranger, livsmedelskedjor, grossister och färjerederier. 67 procent av fiskaffärerna, knappt 12 procent av restaurangerna och cirka 8 procent av livsmedelsbutikerna säljer ål, mest i Skåne och Stockholmsområdet. En färsk Sifo-undersökning visar att 6 procent av svenskarna ätit ål det senaste året. I södra Sverige, där åltraditionen är stark, är siffran 21 procent. En tredjedel av de ledande lokalpolitikerna i Sydsverige äter ål (se separat enkät). Ofta hävdas det att ålen är odlad och därför inte hotad. WWF menar att det argumentet inte håller. – Odlad ål är ung vildfångad ål som sätts i fångenskap och matas för att växa sig stor. Den kommer från samma hotade bestånd. Ingen ål kan föröka sig i fångenskap, säger Karin Glaumann. Ålfisket förbjöds 2007, men 202 yrkesfiskare har undantag med särskilda licenser av Havs- och vattenmyndigheten. I dagsläget fiskas cirka 250 ton per år. Tjuvfisket är utbrett. Hittills i år har Havs- och vattenmyndigheten, HaV, upptäckt och beslagtagit 204 redskap och ålryssjor jämfört med totalt 163 under 2017. Resultat i korthet från WWFs ålundersökning 2018 Fiskbutiker: 37 av 55 fiskbutiker säljer ål (67 procent) Restauranger: 18 av 156 restauranger serverar/säljer ål (12 procent) Livsmedelskedjor: 4 av 52 butiker säljer ål (knappt 8 procent) Rederier: Inga rederier uppger att de säljer ål Grossister/storkök: Ingen uppger att de säljer/levererar ål Livsmedelskedjor: Har inte funnits med sedan starten, så tydlig siffra saknas Trender och resultat från WWFs ålgranskningar (2008-2018) Alla färjerederier har slutat med ål liksom grossister/storkök Antalet restauranger som säljer ål har gått ned från cirka 25 procent till cirka 10-12 procent de senaste åren – knappt 90 procent säljer inte ål idag Andelen fiskbutiker som säljer ål har minskat från cirka 90 procent till 67 procent de senaste åren – en minskning med 23 procent. ----------------------- Fakta: Livsmedelskedjorna och ålen Säljer ni ål? Varför/varför inte? Om ja, varifrån kommer ålen då? Vad har ni för policies? Rekommenderar ni andra alternativ? ”ICA Sverige säljer sedan många år tillbaka inte ål. Vi följer WWFs fiskguide i våra centrala inköp. Det kan förekomma att vi tipsar om alternativ, framförallt för att göra julen mer vegetarisk. Våra riktlinjer är styrande för inköp till ICA Sveriges sortiment. ICA-butikerna har full frihet att göra egna inköp, där det finns rekommendationer om att inte sälja ål, men de är med vår affärsmodell inte tvingande”. ”Coop säljer inte ål och har inte gjort det på många år. Vår strategi är centralt satt och styr försäljningen i alla butiker och även externa fiskdiskar som har avtal med Coop. Vi säljer exempelvis Clarias från Gårdsfisk som alternativ”. ”Bergendahls säljer inte ål eftersom den är rödlistad. Ja, vi rekommenderar t ex lokalt producerad Hajmal som är rökt. Våra policies är centralt styrande för våra egenägda butiker. Fria handlare styr sitt eget utbud men de kan inte köpa rödlistad fisk av Bergendahls”. ”Axfood säljer inte ål i de egna butikerna. Vi tog beslut om att helt plocka bort ålen redan 2008 eftersom den är utrotningshotad. Vår policy om att inte sälja rödlistad fisk gäller och omfattar samtliga butiker”. ”Lidl säljer ingen ål. Vår policy är att vi strävar efter att sälja arter som står på WWFs fiskguide. Vi tipsar inte specifikt om alternativ, men kommunicerar övergripande om vårt hållbarhetsarbete. Fokus ligger på MSC och ASC märkningar och deras betydelse”. FAKTA: ÅLEN Den europeiska ålen Anguilla anguilla tillhör ett och samma bestånd och klassas som akut hotad på Internationella naturvårdsunionens rödlista och hos Artdatabanken. Ålen har rött ljus i WWFs fiskguide. Inga tecken syns på återhämtning. Invandringen av yngel, "glasål", från Sargassohavet är nere på någon procent jämfört med 1970-talet. 2007 kom en EU-förordning och krav på ålförvaltningsplaner. Sveriges plan innebär förbud att fiska ål, öka överlevnaden vid vattenkraftspassage, ökad kontroll och stödutsättningar. I år infördes förbud för yrkesfiske efter ål i havet under en valfri sammanhängande period på tre månader, mellan den 1 september 2018 och den 31 januari 2019. I Östersjön fiskar man huvudsakligen på den utvandrande blankålen, den ål som ska vandra tillbaka till Sargasso för att para sig. Vid Atlantkusten mot Frankrike och Spanien fiskas glasål, unga ålar på 2-3 år. Fakta: Ålen har en spännande livscykel. Den föds på stora djup i Sargassohavet utanför den amerikanska ostkusten, driver med strömmen till östra Atlanten och simmar vidare upp i floder och sjöar i Europa. I de kalla vattnen i norr kan livslängden överstiga 80 år om ålen blir instängd. När de vuxit upp till blankål vandrar de tillbaka till Sargassohavet där de sedan dör efter leken. Världens äldsta ål dog 155 år gammal i slutet av 2014, efter att ha tillbringat nästan hela sitt liv i en brunn i Österlen. Alternativ till ål – afrikansk ålmal Clarias - varmrökt afrikansk ålmal (Clarias gariepinus) - odlas i recirkulerande vattenbruk inomhus och är ett hållbart alternativ till rökt ål. Den trivs bäst i 27-28 grader och växer på 5 månader till strax över ett kilo. Ynglen hämtas i Holland, där de tas fram på ett naturligt sätt utan vaccin eller hormoner i kontrollerade slutna anläggningar. Fisken är fullt spårbar från ägg till rökt ålmal. Fakta: Historiskt ålfiske (källa Havet.nu) Ålfisket har en lång historia. I tiotusentals år gamla avlagringar från Sydeuropa och Skandinavien, finns benrester av ål. I Bohuslän (liksom i Norge) och Nordsverige sågs länge den ormlika ålen som "ofisk", något som inte kunde ätas. Ålfisket kom först igång på 1900-talet mest inriktat på export. I södra Sverige har ålfisket varit omfattande ända sedan medeltiden. För de danska kungarna och kyrkan var skatteinkomsterna från ålfisken i Skåne betydelsefulla. Gustav Vasas kronofisken inbringade en femtedel av statens totala inkomster. För frågor, kontakta: Karin Glaumann, fiskexpert WWF, 073 159 94 15, karin.glaumann@wwf.se Inger Näslund, senior expert havs- och fiskefrågor WWF, 070-105 30 57, inger.naslund@wwf.se Marie von Zeipel, senior pressekreterare WWF, 070-629 10 77, marie.vonzeipel@wwf.se Presstelefon 08 - 546 575 00, e-post: press@wwf.se

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 06/07/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se