Tumlare

Tumlare i Östersjön

Tumlaren kallas för marsvin (havsgris) på danska, nise på norska och harbour porpoise på engelska. Det svenska namnet beskriver dess tumlande sätt att simma. Den lilla population som finns i egentliga Östersjön är akut hotad.

Vetenskapligt namn

Phocoena phocoena

Storlek och livslängd

Kroppslängd: 140-190 cm
Vikt: 50-65 kg
Livslängd: 12-15 år
Könsmognad: oftast vid 3-4 års ålder
Dräktighetstid: 11 mån
Antal i Östersjön: Idag finns tre kända populationer av tumlare i Östersjöområdet, i egentliga Östersjön, i Bälthavet och i Skagerrak. Man vet inte hur många tumlare som finns totalt i regionen, men populationen i egentliga Östersjön består av cirka 500 individer, och är akut hotad.

Utbredning
I kustvatten i de tempererade delarna av haven på norra halvklotet
Antal i det vilda ( år 2015 )
500
Bevarandestatus (Artdatabanken)
 • LC
 • NT
 • VU
 • EN
 • CR
 • EW
 • EX
 • DD

Alla valdjur tillhör ordningen Cetacea, som delas in i underordningarna bardvalar, Mysticeti, och tandvalar, Odontoceti. Tumlaren är en tandval och tillhör familjen tumlare, Phocoenidae, som omfattar sex arter. I svenska vatten lever den vanliga tumlaren, Phocoena phocoena.

Hur ser en tumlare ut?

Den vanliga tumlaren är en av de minsta tandvalarna och blir bara runt 1,5 m lång. En tumlare har ingen markant nos som många delfiner har, och de har låg triangelformad ryggfena. Tumlare är mycket skygga och därför svåra att få syn på. Det är få människor idag som faktiskt har sett denna lilla val i svenska vatten.

Hur lever tumlare?

Tumlaren lever ofta i små grupper om upp till tre individer. Den vanligaste konstellationen är mor och kalv. På platser där det finns gott om föda kan man ibland se större samlingar av tumlare. Tumlare äter mest fetare fisk som sill och skarpsill men även småtorsk. De måste få i sig 5-10 procent av sin egen kroppsvikt varje dag, vilket gör dem känsliga för minskningar i bytesdjurens populationer.

Den använder akustiska signaler både för att lokalisera sina byten och för att kommunicera med andra tumlare. De sänder ut klickande ljud på frekvenser mellan 120 och 140 kHz, ljud människan inte kan höra (vi kan höra ljud upp till 20 kHz). Från det att en tumlarhona blivit könsmogen vid tre till fyra års ålder får hon en kalv varje år; i svenska och danska vatten föder hon i juni eller juli. Det är vanligt att honan förlorar sina två första kalvar under digivningsperioden, troligen eftersom hon de första gångerna är oerfaren som mamma. Detta gör att en tumlarhona kanske bara föder upp tre eller fyra kalvar under hela sin livstid.

Tre populationer

Tumlare jagades i Östersjöregionen fram till slutet av 1800-talet, och sedan på nytt även under första och andra världskrigen. Då minskade antalet tumlare i svenska vatten mycket kraftigt. 1973 fridlystes arten i Sverige, men trots det har beståndet inte återhämtat sig.

Idag finns Östersjöområdets tumlare i egentliga Östersjön, Bälthavet och Skagerrak. De olika populationerna skiljer sig åt både genetiskt och när det gäller nosens form. Populationen i egentliga Östersjön är listad som akut hotad i både Artdatabankens rödlista och i IUCNs (Internationella Naturvårdsunionen) globala rödlista. Ett nyligen avslutat forskningsprojekt uppskattar att det finns cirka 500 individer kvar i egentliga Östersjön.

Tumlare
Tumlare
Tumlare
Tumlare

Hot mot tumlaren i Östersjön

Bifångster inom fisket, höga halter av skadliga ämnen, störande undervattensbuller och minskad tillgång till mat, är de främsta hoten mot Östersjöns tumlare idag.  Tumlare fastnar framför allt i nät med stor maskstorlek, till exempel torskgarn, men även i så kallade spöknät, som tappats bort och driver fritt i havet.

Giftiga och skadliga ämnen som PCB och DDT hotar tumlarnas hälsa och överlevnad. Tumlaren är en toppredator, alltså högst upp i näringskedjan. Det gör att höga halter av giftiga ämnen ansamlas i tumlarnas kroppar, och kan påverka fortplantning, immunförsvar och hormonnivåer.

Tumlaren har mycket känslig hörsel, som den är helt beroende av för att överleva. Därför är buller skadligt för tumlaren; det kan till och med orsaka fysiska skador.  Mänskliga aktiviteter som ger oljud under vattnet är därför ett hot, exempelvis båttrafik och anläggning av vindkraftsparker till havs.

Tumlare

Rapportera tumlare

Om du ser en tumlare i Östersjön, död eller levande, rapportera gärna till Naturhistoriska riksmuseet. Museet bedriver forskning på tumlare och tar emot rapporter från personer som sett vilda tumlare.

Läs mer och rapportera

Regeringen skyddar tumlarens områden

Fyra nya marina Natura 2000-områden för tumlare ska inrättas och två redan befintliga områden utökas. Regeringens beslut innebär att en betydande areal kommer att tillföras Natura 2000-nätverket och att Sverige i förtid når målet om att skydda minst 10 procent av de marina områdena.

Läs mer på regeringens hemsida

WWFs position för tumlaren

Vi vill att politikerna snarast tar fram konkreta åtgärder för de nya skyddade områdena. När det gäller Östersjötumlaren gäller det att se till att den inte fastnar i fiskenät, eller störs av undervattensbuller. Och åtgärderna måste följas upp, för att se vad som har får bäst effekt.

Läs vår position här (på engelska)
Svensk skärgård

Östersjöfadder

 • Östersjön är ett av världens mest förorenade hav
 • Döda bottnar lika stora som en yta 1,5 gånger så stor som Danmark
 • Som fadder hjälper du oss stoppa överfisket och övergödningen!
Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder bidrar du månadsvis via autogiro regelbundet till WWFs arbete.

Premie

Faktureringsadress

Sverige

Signera ditt autogiro

Ha tålamod, din bank kontaktas.

 • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Senast ändrad 08/05/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se