Tumlare

rädda östersjötumlarna

unik val med många hot

Tumlaren är en av världens minsta valar och är nära släkt med delfinen. Det är den enda val vi har i Östersjön och den är lika omtyckt som sällsynt. Sedan 1973 är tumlaren fridlyst i svenska vatten, men trots det har inte beståndet återhämtat sig. Den population som lever i egentliga Östersjön är idag akut hotad och forskning visar att det inte finns fler än runt 500 tumlare kvar. WWF stödjer forskning kring tumlare i svenska vatten, och bedriver viktigt påverkansarbete för att skyddsåtgärder ska komma på plats.

För både land- och havslevande arter kan skydd av viktiga levnadsområden vara avgörande för deras överlevnad. Tyvärr så räcker det inte med att bara skydda på pappret, utan det behövs att faktiska åtgärder implementeras inom områdena, annars blir de bara gränsdragningar på kartan – s.k. ’paper parks’. För just östersjötumlare är behovet av verkligt skydd akut.

Tumlaren hotas, precis som många andra arter i Östersjön, av de problem vi människor skapar och behöver all hjälp de kan få för att överleva. Tack vare stöd från bland annat Postkodlotteriet kan forskare nu ta fram den kunskap som behövs för att utforma effektiva åtgärder för att stärka beståndet.

Harbour Porpoise (Phocoena phocoena).

Mycket hotar livet för tumlarna i Östersjön

  • Bifångst inom fisket anses vara det främsta hotet mot östersjötumlarna. De fastnar i fiskenät och drunknar då de inte kan ta sig upp till ytan för att andas. Framför allt i nät med stor maskstorlek, som torskgarn, men även i så kallade spöknät, som tappats och driver fritt i havet.
  • Tumlaren är en topp-predator, alltså högst upp i näringskedjan. Det gör att höga halter av giftiga ämnen samlas i tumlarnas kroppar. Dessa ämnen kan påverka fortplantning, immunförsvar och hormonnivåer.
  • Tumlaren har mycket känslig hörsel, som den är helt beroende av för att överleva. Därför är buller skadligt för tumlaren – det kan till och med orsaka fysiska skador. Mänskliga aktiviteter som skapar oljud under vattnet är därför ett hot, som båttrafik och anläggning av vindkraftsparker till havs.

Tumlarna behöver skydd

Ett åtgärdsprogram för att skydda tumlaren i svenska vatten togs fram 2008, men det sträckte sig bara till 2013 och har ännu inte uppdaterats. Ett framsteg kom 2016 då regeringen designerade flera skyddade områden för tumlare till havs, s.k. Natura 2000 områden. Det största är det område söder om Gotland där Östersjötumlaren troligtvis parar sig och föder upp sina kalvar under sommaren. Men än finns inga faktiska åtgärder på plats inom området. Stora sjöfartsleder går rakt igenom området, fiske med nät är fortfarande tillåtet och planer på att bygga vindkraftsparker hotar vid horisonten.

EU-kommissionen har riktat stark kritik mot bland annat Sverige för att skyddet av tumlare har varit alldeles lågt. Sedan juli 2019, då en koalition på över 20 miljöorganisationer (däribland WWF) skickade en uppmaning till EU att agera har kritiken intensifierats, och glädjande nog har EU antagit denna utmaning och pressar nu Sverige och andra berörda länder att agera för bevarande av hotade valar som Östersjötumlaren.

Det här gör WWF

WWF bedriver ett antal projekt för att rädda Östersjöns unika val, genom att bland annat stödja forskning på tumlare och bedriva påverkansarbete. Målet är att stärka skyddet av viktiga kust- och havsområden och stötta utvecklingen av åtgärder som bidrar till att bevara marina ekosystem och biologisk mångfald. Ett av områdena är Östersjötumlarnas reproduktionsområde söder om Gotland, där våra samarbetspartners Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) och Naturhistoriska riksmuseet (NRM) studerar undervattensbuller från sjöfart och hur det påverkar tumlarnas utbredning.

WWF samarbetar även med Coalition Clean Baltic (CCB) som utför en studie tillsammans med lokala fiskare kring användning av så kallade ’pingers’ som åtgärd att minska bifångst av tumlare. Pingers fästs i fiskenäten och avger ljud som tumlaren kan uppfatta och varnas av, och därmed undvika att simma för nära.

Resultat

  • WWF bidrog till att kritiska levnadsområden för Östersjöns tumlare blev skyddade 2016, i form av Natura 2000 områden till havs.
  • Nu jobbar vi hårt för att myndigheter ska fylla Natura 2000 områdena med faktiska åtgärder som minskar hoten mot Östersjötumlaren.
  • Med hjälp va finansiering från bland annat Postkodlotteriet, Apotea, Strömma och alla Östersjöfaddrar, har WWF samordnat forskningsarbetet kring tumlare i Östersjön, vilket möjliggör effektiva skyddsåtgärder kopplat till fiske och buller från sjöfart.

Senast ändrad 19/10/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se