Gå till huvudinnehållet

Debattartiklar|21 sep, 2021

WWF: Jordbruksverkets roll är central i arbetet mot artskyddsbrott

Papegojor_-1024×683

Nedrustningen av Jordbruksverkets arbete mot illegal handel med vilda djur är mycket illavarslande. Vi uppmanar Jordbruksverket att snarast återställa den kompetens som tidigare funnits inom avdelningen som hanterar Cites, skriver representanter för Världsnaturfonden WWF.

Publicerad i Altinget 21 september 2021

Läs debattartikeln WWF svarade på: Sviker Jordbruksverket sitt ansvar i kampen mot artskyddsbrotten?

Fallen av illegal handel med vilda djur som har avslöjats visar att Sverige är en del av den illegala internationella handeln. Handeln hotar tusentals arter och påverkar ekosystem och människors försörjningsmöjligheter. Att kontrollera handeln är en global prioritet. Därför är det helt nödvändigt att fortsätta arbetet för att skydda djur från olika delar av världen som hotas av illegal handel i Sverige.

Under de senaste tio åren har medvetenheten och beslutsamheten hos världens länder att bekämpa illegal handel med vilda djur och växter ökat markant. Flera stora politiska toppmöten har hållits där världens länder har kommit överens om att vidta åtgärder.

I Sverige planeras förstärkta åtgärder genom de förslag som Artskyddsutredningen just presenterat i den del som berör Cites. Jordbruksverket har en ledande roll i genomförandet där ökat samarbete mellan olika myndigheter och en höjning av kunskapsnivån föreslås. Jordbruksverket har under många år också haft en betydelsefull roll i EU:s arbete med att gemensamt stoppa illegal handel. Dessutom har myndigheten genom sin expertkunskap varit en tung drivande kraft i EU:s löpande arbete med Cites-konventionen.

Världsnaturfonden WWF är mycket imponerad av det arbete som berörda myndigheter har genomfört under de senaste åren för att avslöja omfattande illegal handel med vilda djur. Av den senaste domen om 900 hotade djur framgår tydligt hur systematiskt och noggrant arbetet har genomförts. Grunden för detta är den stora kunskapen och långa erfarenhet samt samarbete mellan myndigheterna. Jordbruksverkets viktiga roll i detta arbete framgår tydligt och det skulle vara ett stort avbräck i arbetet om myndigheten kraftigt nedrustar sin kompetens på området.

WWF har under de senaste tio åren genomfört ett stort globalt arbete för att bidra till att minska den illegala handeln med vilda djur och växter tillsammans med miljöorganisationen Traffic. I arbetet har det varit viktigt att stärka länders lagar och myndigheters uppföljning för att komma till rätta med den illegala handeln. Det är en av grundbultarna för att Cites-konventionen ska fungera effektivt.

Sverige har ett historiskt ansvar för det här arbetet eftersom det var i Stockholm för 50 år sedan som grunderna till Cites arbetades fram. Nästa år är Stockholm återigen värd för FN:s möte om en hållbar framtid, Stockholm+50. Då bör Sverige visa hur vi lever upp till och även tar ledning i att leverera gällande de globala hållbarhetsmålen.

Mänsklighetens överexploatering av naturen som avskogning, intensifiering av jordbruket och illegal handel med vilda djur är orsaker till ökningen av uppkomsten av zoonotiska sjukdomar som kan orsaka pandemier. Naturens, djurens och människors hälsa hänger ihop.

WWF uppmanar Jordbruksverket att snarast återställa den kompetens som tidigare funnits inom avdelningen som hanterar Cites. Det är viktigt både för arbetet inom Sverige och EU samt det internationella ansvar som vi har i frågan.

Peter Westman, biträdande generalsekreterare, WWF
Mats Forslund, sakkunnig, WWF

Dela gärna:

Annat aktuellt

Senast ändrad 21/09/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se