Gå till huvudinnehållet
Mnemosynefjäril

Så ställs det finansiella systemet om på riktigt

Jordens natur och ekosystemens funktion är förutsättningen för livet på jorden – och därmed även för ekonomiskt välstånd. Men dagens finansiella system fungerar inte utifrån denna fundamentala logik. Tvärtom finansierar världens finansmarknader verksamheter som bidrar till både klimatkris och miljöförstöring. Detta måste förändras. Finanssektorn i Sverige och världen behöver förstå och respektera även det ekologiska systemets ekonomi.

WWF arbetar för att vända strömmarna i de finansiella systemen så att det kapital som idag finansierar aktiviteter som förstör klimatet och den biologiska mångfalden, i stället styrs om till aktiviteter som bygger en miljömässigt hållbar värld.

Greening finance and financing green

All verksamhet i samhället påverkar vår natur, positivt eller negativt. Det som möjliggör ekonomiska aktiviteter – såväl offentliga som privata – är kapital. Det ger finansbranschen en särskild makt och ett särskilt ansvar i omställningen. Finanssektorn bör naturligtvis finansiera ”gröna” näringar som verkar i samklang med naturen. Men det räcker inte. Kapitalet måste i första hand användas för att uppnå en omställning i miljöskadliga bolag och branscher. När dessa bolag ställer om kan vi få den hävstångseffekt som åstadkommer den stora vändningen för klimatet och miljön. Detta kallar vi ”Greening finance and financing green”.

Finanssektorn har därmed en viktig roll att spela om vi ska uppnå en hållbar utveckling. Vid varje investeringsbeslut måste finansbranschen göra en analys för hur investeringarna ska ge största möjliga ekologiska avkastning, och i varje enskild investering agera på det sätt som effektivt vänder utvecklingen mot ekologisk hållbarhet. WWFs uppgift är att hjälpa finansbranschen i det arbetet.

Tillsammans med finanssektorns aktörer – och utifrån naturvetenskaplig grund – mäter WWF den ekologiska hållbarheten i finansiella investeringar. Vi fastställer relevanta nyckeltal för att mäta förändring utifrån forskarnas gränsvärden och scenarier. Och vi stöttar aktörerna i att hitta nya strategier, regelverk och policys som styr de finansiella investeringarna mot ekologisk hållbarhet.

Först med ekologisk hållbarhet kan vi få verklig ekonomisk hållbarhet.

 

Dela gärna:

Senast ändrad 17/04/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se