Gå till huvudinnehållet
Torsk

Torsk

Östersjötorsken blir allt mindre

Torsken (Gadus morhua) håller till i kalla nordliga vatten och ända ner till 600 meters djup. Under de senaste årtiondena har torsken i Östersjön minskat i storlek och förökar sig i allt yngre ålder, ett starkt tecken på att beståndet är stressat. Torsken som lever i Östersjön är unik i sitt slag, då den klarar av den låga salthalten i vattnet. Om vi förlorar torsken, förlorar vi en unik och viktig art i Östersjöns ekosystem.

Torsken då och nu

På 1980-talet var det vanligt med stora och fina torskar, men torsken har med tiden blivit mindre. Orsaken är en försämring i Östersjöns miljö, tillsammans med ett hårt fisketryck. Torsken blir även könsmogen tidigare, vilket är en stark indikation på att arten har problem.

Torsken finns i alla Sveriges omgivande hav, och i Östersjön har torskbeståndens situation växlat kraftigt under de senaste åren. Idag är torsken generellt liten och smal. Endast ett litet antal torskar växer till sig och blir stora, vilket är bekymmersamt för torskens fortsatta utveckling i Östersjön.

Mager torsk foto av Peter Ljungberg

Möter många hot

Arten är anpassad till att leva i Östersjöns saltfattiga förhållanden, och håller sig gärna nere på djupet. Tyvärr har algblomningarna, tillsammans med bland annat syrebrist och döda bottnar, skapat en miljö där torsken får svårt att leva, föröka sig eller hitta föda.

När Östersjöns miljö blir allt sämre, så mår även torsken sämre. Det gör också torsken mer känslig för angrepp av parasiter såsom sälmasken, en inälvmask som använder torsken som mellanvärd för att sprida sig vidare till sälarna i Östersjön.

Som om detta inte vore nog har torsken fiskats hårt under lång tid, vilket gett den mindre och mindre möjlighet att återhämta sig. Idag är det förbjudet att fiska torsk i Östersjön.

torskvideo
Torsk
Torsk

Viktig art för Östersjön

Torsken har en viktig roll i Östersjöns ekosystem. Som en av de större rovfiskarna påverkar den hela kedjan, ända ner till det minsta av växtplankton. I bilden nedan ser du schematiskt hur minskningen av torsken ger utrymme för skarpsillen att bli fler. Skarpsill äter djurplankton, som då blir färre, och eftersom djurplanktonen då inte kan hålla nere mängden växtplankton så leder det till algblomning och bottendöd.

Därför är torsken viktig för Östersjöns ekosystem

Utan kontroll, ingen effekt

förbjudet att fiska torsk i östersjön 

Sedan juli 2019 är det förbjudet att fiska torsk i Österjön då mängden torsk minskat dramatiskt och den är liten och mager. Torsk som fångas som bifångst måste fiskebåtarna ta i land enligt ”regeln om landningsskyldighet”. Det är olagligt att kasta fisk överbord. 

Men risken att åka fast är minimal. Och eftersom fiskare inte får betalt för torskar som är för små, är risken stor att de slänger i dem igen. Detta är problematiskt då det gör att det, trots torskfiskestopp, kan fiskas mer torsk än vad som rapporteras och att återhämtningen av torskbestånden hindras. 

Syftet med lagen var att få fiskeribranschen att gå över till fiskeredskap som inte fångar för liten, eller fel, fisk. Men utan kontroller ger lagen ingen effekt. WWF vill därför ha kraftigt skärpta kontroller till havs av fisket generellt. Det kan ske genom fler stickprovskontroller ute till havs, och med obligatorisk kameraövervakning på fiskebåtarna. Lagen om landningsskyldighet är bra, men om den inte efterlevs blir den ett slag i luften. 

Det här vill WWF att politikerna gör för torsken

  • Arbeta för att drastiskt minska fisketrycket för att ge torskbestånden en paus och en möjlighet att återhämta sig.
  • Öka kontrollerna till havs för att minska tjuvfiske och att oönskad fisk kastas tillbaka i havet illegalt.
  • Arbeta med att Östersjöländerna ska sätta in kraftfulla åtgärder för att minska övergödningen, syrebristen och bottendöden i Östersjön.
  • Erbjuda alternativa inkomstmöjligheter eller kompensera fiskare som drabbas av mer omfattande restriktioner.
  • Arbeta för att återskapa ett hållbart torskbestånd som gynnar både miljön och fiskenäringen i Östersjön.
Svensk skärgård

Rädda Östersjön

Vårt vackra innanhav är ett av världens mest förorenade. Övergödning, utsläpp, ohållbart fiske och den ökande sjöfarten har gjort Östersjön till ett hav i kris. Men Östersjön går att rädda. Och vi har allt att vinna på att göra det!

Läs mer här
Torsk

Rött ljus för all Östersjötorsk

2018 fick all torsk i Östersjön rött ljus i WWFs konsumentguide Fiskguiden. I guiden 2019 hade den fortsatt rött ljus. Torsken mår inte bra och behöver få återhämta sig, så rådet är: Ät inte!

Tydligt att man misslyckts med förvaltningen
Torsk

Brev till regeringen om Östersjötorsken

Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och Sportfiskarna skriver i ett öppet brev till regeringen om den akuta situationen för det östra torskbeståndet i Östersjön och behovet av att vidta nödåtgärder.

Öppet brev till regeringen
Blåfenad tonfisk

Välj rätt fisk!

Du som konsument kan bidra till ett mer hållbart fiske genom att göra ett medvetet val när du äter fisk och skaldjur.

Fiskguiden Ladda ner mobilappen

Svensk skärgård

Östersjöfadder

  • Östersjön är ett av världens mest förorenade hav
  • Döda bottnar lika stora som en yta 1,5 gånger så stor som Danmark
  • Som fadder hjälper du oss stoppa överfisket och övergödningen!
Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som Östersjöfadder bidrar du månadsvis via autogiro regelbundet till WWFs arbete för att skydda marina områden, restaurera våtmarker och minska övergödningen — för ett friskt och levande Östersjön.

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 20/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se