Gå till huvudinnehållet
Torsk

Torsk

Östersjötorsken blir allt mindre

Torsken (Gadus morhua) håller till i kalla nordliga vatten och ända ner till 600 meters djup. Under de senaste årtiondena har torsken i Östersjön minskat i storlek och förökar sig i allt yngre ålder, ett starkt tecken på att beståndet är stressat. Torsken som lever i Östersjön är unik i sitt slag, då den klarar av den låga salthalten i vattnet. Om vi förlorar torsken, förlorar vi en unik och viktig art i Östersjöns ekosystem.

Torsken då och nu

På 1980-talet var det vanligt med stora och fina torskar, men torsken har med tiden blivit mindre. Orsaken är en försämring i Östersjöns miljö, tillsammans med ett hårt fisketryck. Torsken blir även könsmogen tidigare, vilket är en stark indikation på att arten har problem.

Torsken finns i alla Sveriges omgivande hav, och i Östersjön har torskbeståndens situation växlat kraftigt under de senaste åren. Idag är torsken generellt liten och smal. Endast ett litet antal torskar växer till sig och blir stora, vilket är bekymmersamt för torskens fortsatta utveckling i Östersjön.

Mager torsk foto av Peter Ljungberg

Möter många hot

Arten är anpassad till att leva i Östersjöns saltfattiga förhållanden, och håller sig gärna nere på djupet. Tyvärr har algblomningarna, tillsammans med bland annat syrebrist och döda bottnar, skapat en miljö där torsken får svårt att leva, föröka sig eller hitta föda.

När Östersjöns miljö blir allt sämre, så mår även torsken sämre. Det gör också torsken mer känslig för angrepp av parasiter såsom sälmasken, en inälvmask som använder torsken som mellanvärd för att sprida sig vidare till sälarna i Östersjön.

Som om detta inte vore nog har torsken fiskats hårt under lång tid, vilket gett den mindre och mindre möjlighet att återhämta sig. Idag är det förbjudet att fiska torsk i Östersjön.

torskvideo
Torsk
Torsk

Viktig art för Östersjön

Torsken har en viktig roll i Östersjöns ekosystem. Som en av de större rovfiskarna påverkar den hela kedjan, ända ner till det minsta av växtplankton. I bilden nedan ser du schematiskt hur minskningen av torsken ger utrymme för skarpsillen att bli fler. Skarpsill äter djurplankton, som då blir färre, och eftersom djurplanktonen då inte kan hålla nere mängden växtplankton så leder det till algblomning och bottendöd.

Därför är torsken viktig för Östersjöns ekosystem

Utan kontroll, ingen effekt

förbjudet att fiska torsk i östersjön 

Sedan juli 2019 är det förbjudet att fiska torsk i Österjön då mängden torsk minskat dramatiskt och den är liten och mager. Torsk som fångas som bifångst måste fiskebåtarna ta i land enligt ”regeln om landningsskyldighet”. Det är olagligt att kasta fisk överbord. 

Men risken att åka fast är minimal. Och eftersom fiskare inte får betalt för torskar som är för små, är risken stor att de slänger i dem igen. Detta är problematiskt då det gör att det, trots torskfiskestopp, kan fiskas mer torsk än vad som rapporteras och att återhämtningen av torskbestånden hindras. 

Syftet med lagen var att få fiskeribranschen att gå över till fiskeredskap som inte fångar för liten, eller fel, fisk. Men utan kontroller ger lagen ingen effekt. WWF vill därför ha kraftigt skärpta kontroller till havs av fisket generellt. Det kan ske genom fler stickprovskontroller ute till havs, och med obligatorisk kameraövervakning på fiskebåtarna. Lagen om landningsskyldighet är bra, men om den inte efterlevs blir den ett slag i luften. 

Det här vill WWF att politikerna gör för torsken

 • Arbeta för att drastiskt minska fisketrycket för att ge torskbestånden en paus och en möjlighet att återhämta sig.
 • Öka kontrollerna till havs för att minska tjuvfiske och att oönskad fisk kastas tillbaka i havet illegalt.
 • Arbeta med att Östersjöländerna ska sätta in kraftfulla åtgärder för att minska övergödningen, syrebristen och bottendöden i Östersjön.
 • Erbjuda alternativa inkomstmöjligheter eller kompensera fiskare som drabbas av mer omfattande restriktioner.
 • Arbeta för att återskapa ett hållbart torskbestånd som gynnar både miljön och fiskenäringen i Östersjön.

Fakta om torsken

Varför minskar torsken i Östersjön?

Torskbestånden o Östersjön har minskat drastiskt pga överfiske. Även övergödning, försurning, klimatförändringar, syrebrist, döda bottnar, förlust av livsmiljöer och arter och andra störningar i Östersjön försvårar levnadsförhållandena för torsken.

Hur räddar man Östersjötorsken?

Man måste driva på för att/säkerställa att:

 • Världens länder beslutar om att all verksamhet till havs i skyddade och ekologiskt känsliga områden ska tillståndsprövas.
 • Haven och livet däri förvaltas på ett ekosystembaserat och transparent sätt med bland annat fiskekvoter som är baserade på vetenskaplig grund och som förvaltas med hänsyn till ekosystemen.
 • 30% av haven skyddade till år 2030.
 • Förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden och känsliga områden (t.ex. kustområden) införs.
 • En utflyttning av trålgränsen verkställs, alltså att trålning bara ska få ske ännu längre ifrån kusten än i dag.
 • Stärkt kontroll av fiskefartyg genom att införa krav på elektronisk fjärrövervakning (det vill säga kamera ombord) införs.
 • Sammanhängande och funktionella närverk av skyddade områden etableras. De ska även vara ekologiskt representativa och med effektiva bevarandeåtgärder och planer för hur de ska skötas. De skyddade områdena bör ligga så pass nära varandra i havet att de på så sätt kan skydda och säkra spridnings- och vandringsvägar mellan olika livsmiljöer i havet.
 • Havsplaneringsdirektivet, art- och habitatdirektivet, SDG 14 och Aichimålen under konventionen om biologisk mångfald implementeras.
 • Drastiskt minska fisketrycket i Östersjön för att ge torskbestånden och andra arter och fiskebestånd en paus och möjlighet att återhämta sig.
 • Östersjöländerna måste sätta in kraftfulla åtgärder för att minska övergödningen, syrebristen och bottendöden i Östersjön. ·
 • Politiska beslut kring den gemensamma fiskeripolitiken i EU som minskar överfisket, ökar kontrollen och främjar en ekosystembaserad förvaltning av våra hav införs.

Vad ska man tänka på vid torskfiske i Östersjön?

Det råder torskfiskestopp i Östersjön (yrkesfiske/kommersiellt fiske) sedan 2019. Med hänsyn till de svaga torskbestånden så har Sverige infört skärpta bestämmelser för fritidsfiske efter torsk i Östersjön. Från och med 1 januari 2024 är allt fritidsfisket efter torsk förbjudet under hela året i Östersjöns delområde 22–26.

Vad äter torsken?

Torsk är en opportunistisk rovfisk som äter fiskar (inklusive sina egna yngel) och olika ryggradslösa djur. Kräftdjur dominerar dieten för yngre individer, men allteftersom den växer till sig så ökar inslagen av fisk.

Svensk skärgård

Rädda Östersjön

Vårt vackra innanhav är ett av världens mest förorenade. Övergödning, utsläpp, ohållbart fiske och den ökande sjöfarten har gjort Östersjön till ett hav i kris. Men Östersjön går att rädda. Och vi har allt att vinna på att göra det!

Läs mer här
Torsk

Rött ljus för all Östersjötorsk

2018 fick all torsk i Östersjön rött ljus i WWFs konsumentguide Fiskguiden. I guiden 2019 hade den fortsatt rött ljus. Torsken mår inte bra och behöver få återhämta sig, så rådet är: Ät inte!

Tydligt att man misslyckts med förvaltningen
Torsk

Brev till regeringen om Östersjötorsken

Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och Sportfiskarna skriver i ett öppet brev till regeringen om den akuta situationen för det östra torskbeståndet i Östersjön och behovet av att vidta nödåtgärder.

Öppet brev till regeringen
Torsk

Välj rätt fisk!

Du som konsument kan bidra till ett mer hållbart fiske genom att göra ett medvetet val när du äter fisk och skaldjur.

Fiskguiden Ladda ner mobilappen

Svensk skärgård

Östersjöfadder

 • Östersjön är ett av världens mest förorenade hav
 • Döda bottnar lika stora som en yta 1,5 gånger så stor som Danmark
 • Som fadder hjälper du oss stoppa överfisket och övergödningen!
Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

 

Som Östersjöfadder bidrar du månadsvis via autogiro regelbundet till WWFs arbete för ett friskt och levande Östersjön.

 

 

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

 • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 11/06/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se