Bergsgorilla

Bergsgorilla

 

BLI FADDER

Bergsgorillan är en av människans närmaste släktingar och den största levande människoapan. Den lever i ett litet område med lummiga skogar i länderna Rwanda, Demokratiska republiken(DR) Kongo och Uganda. Gorillan symboliseras ofta som farlig i filmer och böcker, men i verkligheten är gorillan inte alls en grym varelse, den är ett försiktigt och tillbakadraget djur. Gorillan lever ett fredligt familjeliv i skogen och undviker helst varje konflikt med människor.

Utbredning
Afrika
Antal i det vilda ( år 2019 )
1 063
Bevarandestatus (IUCN)
 • LC
 • NT
 • VU
 • EN
 • CR
 • EW
 • EX
 • DD

Lever med familjen

Gorillorna lever i familjegrupper som håller ihop under många år, gruppen består av cirka 10 individer och varje grupp har ett område som är mellan 5-30 km² stort. Flera gruppers utbredningsområde kan överlappa varandra. Eftersom de till största delen är fredliga djur försvarar de inte sina områden. De försöker istället att undvika varandra. Varje grupp består av en vuxen hane och ett antal honor och deras ungar. Hanen har en silverfärgad rygg, därav smeknamnet silverrygg.

Bergsgorillor är stora och kraftiga djur. En ”silverrygg” kan väga 180 kilo och bli 180 cm lång. Honorna är mindre, de blir bara omkring 150 cm långa och kan väga upp till 90 kilo. Bergsgorillorna är vegetarianer och äter bara växter. De behöver gott om tid för att äta och smälta maten, så de förflyttar sig bara någon kilometer på en dag och de vilar ofta. Ungen lämnar mamman vid tre års ålder.

Honorna får sina första ungar i tioårsåldern och hon föder dem under alla årstider. Hanarna blir könsmogna lite senare. En nyfödd gorilla väger omkring två kilo, den kryper när den är nio veckor och går på två ben först när den är mellan tio och tolv månader. Ungen lämnar sin mamma när den är bortåt tre år gammal.

Tjuvjägare fortfarande ett problem

Stammen på cirka 1063 djur, förlorar årligen några individer pga illegal jakt eller fångst. Men de senaste räkningarna  visar på en glädjande ökning av antalet bergsgorillor i Virunga och i Biwindi. Trots att all handel med gorillor är olaglig kan turister fortfarande köpa gorilladelar som gjorts om till smycken och andra souvenirer.

Ett annat hot är den kommersiella handeln med ”bush-meat” eller apkött. I takt med att skogsbolagen bryter vägar in i regnskogen blir aporna (låglandsgorillor, schimpanser, bergsgorillor m.fl.) lätta byten för en oetisk och grym jakt. Det som förr tog tjuvjägarna flera veckor sker nu på några dagar eller timmar. Skogsbolagen fraktar byten i utbyte mot kött eller pengar. Stora djur som bergsgorillor slaktas ofta på plats, det är vanligt att man röker köttet som man sedan säljer i städerna. Det händer också att gorillor faller offer i fällor och snaror menade för andra djur i skogen, t ex antiloper. Det finns inga siffror på hur många gorillor som dödas årligen pga sitt kött.

WWF och IGCP, International Gorilla Conservation Programme, arbetar för att säkra bergsgorillornas framtid med stöd till nationalparksmyndigheterna i  DR Kongo, Rwanda och Uganda. Bergsgorillorna är idag en mycket hotad art som bara finns i två områden; Virungabergen som delas av Rwanda, Uganda och DR Kongo samt i Bwindiparken i Uganda.

Projektet omfattar forskning för att trygga artens överlevnad, turistplanering och samarbete med kringboende lokalbefolkning för att trygga gorillornas livsmiljö. Trots flera års oroligheter och bakslag har stora framgångar nåtts när det gäller att skydda bergsgorillorna. Förutom detta trenationsprojekt finns ett separat projekt i Bwindi i Uganda, där man arbetar med områdesskydd och studier av den unika skogsmiljön.

Skygga djur

Den största orsaken till att gorillastammen minskar är att de förlorar mer och mer av sina skogar. När fler och fler människor behöver utrymme huggs regnskogen ner. I Rwanda ökar befolkningen mycket snabbt. Folk behöver träd och bambu för att bygga sina bostäder. De behöver också mark för att få betesmarker och mark att odla på. Gorillorna är mycket skygga och blir lätt störda och eftersom allt fler människor med boskap kommer högre upp i bergen minskar också utrymmet där gorillorna kan vandra och skaffa sig föda. Utan skyddade områden så som nationalparker skulle bergsgorillorna inte finnas kvar.

I Virungabergen finns nu, räkningen presenterades i maj 2018, totalt 604 bergsgorillor i 41 grupper tillsammans med  14 ensamma hanar – silverryggar. Vid den senaste räkningen 2010 uppskattades antalet till 480 djur med 36 grupper och 14 silverhannar. Underarten bergsgorilla är fortfarande akut hotad.

I Virungabergen finns tre sammanhängande nationalparker som spänner över gränsen mellan tre länder: Parc National des Virunga i DR Kongo, Volcanoes National Park i Rwanda och Mgahinga Gorilla National Park i Uganda. För övrigt finns bergsgorillor endast på en annan plats i världen, i Bwindi Nationalpark i Uganda.

Med de 459 bergsgorillor som inventerades 2019 i Bwindiparken i Uganda, består det kända antalet bergsgorillor i världen nu av 1063 individer.

Vad gör WWF

WWF jobbar hårt för att rädda Afrikas bergsgorillor. En viktig del är stöd till nationalparks-myndigheterna i alla tre utbredningsländerna. Stora delar av stödet går till nationalparks-vakter som kan skydda bergsgorillor och övrig natur.

IGCP

WWF samarbetar sedan mer än 20 år med IGCP, International Gorilla Conservation Programme (Det internationella bergsgorillaprojektet). IGCP jobbar med såväl forskning på djurens beteende — mer kunskap är mycket viktigt för att trygga artens överlevnad — som turist-planering och samarbete med kringboende lokalbefolkning för att trygga gorillornas livsmiljö. Trots flera års oroligheter och bakslag har projektet varit framgångsrikt när det gäller att skydda bergsgorillorna. På några decennier visar räkningarna att det är en knapp fördubbling av antalet bergsagorillor..

Förutom detta trenationsprojekt finns ett separat projekt i Bwindi Nationalpark i Uganda, där man arbetar med skydd och studier av den unika skogsmiljö som parken har. Det är av yttersta vikt att detta projekt går bra, för i Bwindi finns det enda område där bergsgorillan har möjlighet att öka signifikant i antal. Så ökningen där med 59 djur ( 2019) är ett bra delmål.

Tocotukan (Ramphastos toco)

BLI REGNSKOGSFADDER

Som fadder bidrar du till att:

 • Stoppa avskogningen
 • Öka skyddade regnskogsområden
 • Stoppa massutrotningen
 • Återskapa förstörda skogar

Var med och rädda regnskogen – BLI FADDER!

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete.
Med ditt fadderskap planteras ett träd i regnskogen.

Faktureringsadress

Sverige

Signera ditt autogiro

Ha tålamod, din bank kontaktas.

 • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Senast ändrad 07/10/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se