Gorilla

Gorillor i Afrika

Den största av människoaporna

Gorillor delas in i två arter: västlig och östlig gorilla. Man finner gorillor i sumpregnskog, låglandsregnskog och bergsregnskogar upp till ganska höga höjder. Den vidsträckta låglandsregnskogen i Kongo-bäckenet skiljer utbredningen av västlig och östlig gorilla med drygt 900 km.

Gorilla
Gorilla
Gorilla
Gorilla
Gorilla
Gorilla

Västlig gorilla
(Gorilla gorilla)

Denna art delas in i två underarter: västliga låglandsgorilla och Cross River-gorilla. Utbredningsområdet för den västliga låglandsgorillan är låglandsregnskogen medan den andra underarten återfinns i bergsregnskogar. Så sent som 2002 upptäckte man en ny population i Ebo-bergen i Kamerun. Denna population finns mitt emellan den västliga låglandsgorillan och Cross River-gorillan. Forskare försöker studera Ebo-gorillorna och fastställa vilken underart den ska klassas till.

Västlig låglandsgorilla (Gorilla gorilla gorilla)

Populationsstorlek: 361 900 (2018)
Status: Hotad

Arten har sina starkaste fästen i Gabon och Republiken Kongo (Kongo Brazzaville). Forskare har slagit larm om utveklingen för den västliga låglandsgorillan. Under tidsperioden 1983-2000 har populationen mer än halverats inom vissa områden. I norra Gabon i Minkebe har tjuvjakt och Ebola-viruset slagit ut 99 procent av populationen på bara 10 år.

Cross River-gorilla (Gorilla gorilla diehli)

Populationsstorlek: < 260 individer
Status: Akut hotad

Cross River-gorillan har en mycket begränsad utbredning, kanske så liten som 200 km², i bergsregnskogarna på gränsen mellan Nigeria och Kamerun. Arten är uppsplittrad i sex delpopulationer där vissa inte har någon kontakt med varandra.

Gorilla
Gorilla
Gorilla
Gorilla
Gorilla
Gorilla

Östlig gorilla
(Gorilla berengei)

Östlig gorilla lever i bergsregnskogarna utefter Albertine Rift-förkastningen. Man delar in arten i två underarter: Grauers gorilla och bergsgorilla. En diskussion pågår om bergsgorillorna i Bwindi och Virunga möjligtvis är två separata underarter. Likaså om den lilla gorillapopulationen på Mount Tshiaberimu väster om Bwindi är en tredje ras av bergsgorilla.

Bergsgorilla (Gorilla berengei berengei)

Populationsstorlek: ca 1000 individer (2018)
Status: Starkt hotad

Bergsgorillorna finns i två populationer. I Virungabergen finns nu totalt 604 bergsgorillor.

I Virungabergen finns tre sammanhängande nationalparker som spänner över gränsen mellan tre länder: Parc National des Virunga i  Demokratiska republiken Kongo, Volcanoes National Park i Rwanda och Mgahinga Gorilla National Park i Uganda. För övrigt finns bergsgorillor endast på en annan plats i världen, i Bwindi Nationalpark i Uganda.

Med de 400 bergsgorillor som inventerades i Bwindiparken i Uganda, består det kända antalet bergsgorillor i världen nu (2018) av 1000 individer.

Grauers gorilla (Gorilla berengei graueri)

Populationsstorlek: 3000 – 5000 individer
Status: Starkt hotad

Grauers gorilla, även kallad östlig låglandsgorilla, har sitt starkaste fäste i nationalparken Kahuzi-Biega i östra Demokratiska republiken Kongo. Grauers gorilla har ett fragmenterat (uppsplittrat) utbredningsområde idag. Det finns små populationer i skogarna runt Itombwe, Kahuzi-Biega, Tshiberimu och Maiku. Arten har drabbats hårt av jakt efter så kallad bushmeat, med en 80-procentig minskning under 20 års tid.

I Khuzi-Biega-parken finns ett par gorillagrupper som kan besökas av turister. Under de senaste årens oroligheter i regionen dödades några djur av de olika rebellgrupperna. Tack vare WWF-stöd till de Kongolesiska naturvårdsmyndigheterna har de under 2000-talets lyckats ta kontroll över hela Kahuzi-Biega. Det betyder att drygt 600 000 hektar regnskog som är Grauergorillans starkaste fäste nu ger ett visst skydd för arten även om det är politiskt oroligt i området.

Bergsgorilla (Gorilla beringei beringei)
  • Steg 1
  • Steg 2
  • Steg 3

Djungelfadder

Tillbaka Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete.

Premie

Faktureringsadress

Sverige

Signera ditt autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.
Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se