Gå till huvudinnehållet

stoppa utrotningen

Ditt stöd behövs och gör skillnad.

Bli fadder

 

Krisen för den biologiska mångfalden är värre än någonsin. Bestånden av vilda ryggradsdjur har minskat med hela 69% på bara 50 år. Arter och viktiga naturområden försvinner i allt snabbare takt, samtidigt som vi ser hur klimatförändringarnas katastrofala följder redan drabbar både människor och natur. Men det finns hopp. WWF kämpar för förändring. Vi arbetar globalt och verkar tack vare våra supportrar runt om i världen. Nu behöver vi din hjälp. Tillsammans är vi världens chans.

 

Efter en skogsbrand, Indonesien

Som Planetfadder bidrar du bland annat till att:

   • Minska utsläppen och mildra klimatförändringarnas konsekvenser
   • Skydda de mest hotade och unika arterna och livsmiljöerna på planeten
   • Stoppa tjuvjakt och illegal handel av utrotningshotade arter
   • Återskapa förstörda ekosystem för en bättre framtid
   • Minska avskogningen och förhindra illegal avverkning
   • Bekämpa överfiske och skydda marina ekosystem
   • Skapa fler och bättre skyddade områden

Hjälp oss stoppa utrotningen – Bli Planetfadder

Hoten mot vår planet:

Portrait of lion,Pakistan

Vad är konsekvensen av att arter utrotas?

Utan en mångfald av arter kan vi inte leva. När den biologiska mångfalden minskar, störs ekosystemens känsliga balans. Denna obalans får allvarliga konsekvenser för oss och vår planet. En välfungerande natur är grundläggande för vår matförsörjning och ekonomi. Förutom ryggradsdjuren har vi också många andra viktiga arter av insekter och växter. Det är dags att agera för att skydda vår biologiska mångfald och säkra en hållbar framtid.

giraff

Hur många arter utrotas varje år?

Vi känner till cirka 2 miljoner beskrivna arter som utrotas varje år, men det finns många fler okända. Uppskattningar varierar från 3 till 100 miljoner, med FN:s IPBES som uppskattar 8,1 miljoner djur och växtarter. Utdöendetakten varierar beroende på artgrupp, upp till 10,000 gånger högre än naturligt. Många arter har en utdöende skuld på grund av förlorad livsmiljö. Sammanfattningsvis är utdöendetakten oroväckande hög och det måste vi ändra på!
Läs mer om utrotningshotade arter här

Exempel på utrotningshotade arter:

Den globala naturkrisen

Arter utrotas och biologisk mångfald minskar i en alarmerande takt. Klimatförändringarna påverkar oss och naturen hårt. Utan friska ekosystem hotas matförsörjning, ekonomi och tillgång till ren luft och vatten. Att tackla klimatkrisen hjälper också naturen och ger oss bättre skydd mot klimatförändringar. Naturen kan återhämta sig om vi agerar nu!

Vad gör WWF?

Med stöd från våra fantastiska supportrar kämpar vi för arter, livsmiljöer och en hållbar användning av jordens resurser genom tusentals projekt i över 100 länder – inom allt från naturvård till klimatsmarta energilösningar. Vi arbetar tillsammans med lokalbefolkningar, företagspartners, forskare och organisationer för att stoppa utrotningen och bevara vår fantastiska planet.

Skogsskövling i Bolivia
Överfiske, bifångster och föroreningar hotar världens alla hav och dess arter. Skogar skövlas och förvandlas till utarmade, artfattiga marker. Skogens och havens alla arter blir allt färre och får allt mindre livsutrymme, en utveckling som måste stoppas. WWF arbetar intensivt på fältet och i maktens korridorer med att stoppa skövlingen och vända utvecklingen.

Sköldpadda som fastnat i fiskenät
Våra folkvalda politiker är de makthavare som genom sina beslut styr Sveriges och vår framtid. Oavsett vilken regering vi har, så måste miljön vara i fokus. Utrotning av växter och djur, miljöförstörelse, skogsskövling, föroreningar av naturen och haven har ingen rösträtt men behöver vår hjälp, i dag, i morgon och i framtiden. Det vet vi på WWF och det kämpar vi för, varje dag.

Inventering i Björns skärgård
Nationalparker och andra skyddade naturområden, till exempel naturreservat eller Natura 2000-områden, är helt avgörande för att skydda en mångfald av arter och WWF efterlyser politiska krafttag. I Sverige har vi idag (2019) 30 nationalparker på ca 7 000 kvm som täcker 13 procent av landytan. Sveriges marina skyddade områden täcker bara 5 procent av vårt havsområde.

Skogsvaktare i Bhutan
WWF har sedan 1970-talet arbetat med att stoppa tjuvjakten och den illegala handeln med vilda djur och växter. Handeln med hotade arter, som noshörning, elefant och tiger, omsätter idag ofantliga summor och kriminella nätverk tjänar stora pengar till liten risk. WWF fortsätter att driva på beslutsfattarna att gå från ord till handling!

Grodor i vattnet vid ön Björn, Östersjön, Sverige
Skogar, hav, sjöar och landområden över hela världen har blivit förstörda av människors påverkan och den utvecklingen måste stoppas. Friska och fungerande ekosystem är helt avgörande för allas vår framtid och det gäller alla växter, insekter och djurarter. WWF arbetar intensivt med att återskapa förstörda ekosystem för en bättre framtid.

TILLSAMMANS
ÄR VI VÄRLDENS CHANS

Stoppa utrotningen – Bli planetfadder.

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som Planetfadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till arbetet för att bevara den biologiska mångfalden och kämpa mot klimatförändringarna.

Bli Planetfadder – hjälp oss kämpa för en levande planet.

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

 • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Senast ändrad 04/10/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se