Gå till huvudinnehållet
elefant stoppa utrotningen

stoppa utrotningen

Ditt stöd behövs och gör skillnad.

 

Krisen för den biologiska mångfalden är värre än någonsin. Bestånden av vilda ryggradsdjur har minskat med hela 69% på bara 50 år. Arter och viktiga naturområden försvinner i allt snabbare takt, samtidigt som vi ser hur klimatförändringarnas katastrofala följder redan drabbar både människor och natur. Men det finns hopp. WWF kämpar för förändring. Vi arbetar globalt och verkar tack vare våra supportrar runt om i världen. Nu behöver vi din hjälp. Tillsammans är vi världens chans.

 

Portrait of lion,Pakistan

Som Planetfadder bidrar du bland annat till att:

   • Minska utsläppen och mildra klimatförändringarnas konsekvenser
   • Skydda de mest hotade och unika arterna och livsmiljöerna på planeten
   • Stoppa tjuvjakt och illegal handel av utrotningshotade arter
   • Återskapa förstörda ekosystem
   • Minska avskogningen och förhindra illegal avverkning
   • Bekämpa överfiske och skydda marina ekosystem
  • Hjälp oss stoppa utrotningen – Bli Planetfadder

Den globala naturkrisen

Arter utrotas och biologisk mångfald minskar i en alarmerande takt. Klimatförändringarna påverkar oss och naturen hårt. Utan friska ekosystem hotas matförsörjning, ekonomi och tillgång till ren luft och vatten. Att tackla klimatkrisen hjälper också naturen och ger oss bättre skydd mot klimatförändringar. Naturen kan återhämta sig om vi agerar nu!

Starka hot mot världens vilda djur

Livet på planeten hotas. De flesta djur påverkas på flera sätt av människans framfart genom förstörelse av deras naturliga livsmiljöer, klimatförändringar, föroreningar, olaglig jakt och överfiske.

Living planet report 2022 index

Vad är konsekvensen av att arter utrotas?

Utan en mångfald av arter kan vi inte leva. När den biologiska mångfalden minskar, störs ekosystemens känsliga balans. Denna obalans får allvarliga konsekvenser för oss och vår planet. En välfungerande natur är grundläggande för vår matförsörjning och ekonomi. Förutom ryggradsdjuren har vi också många andra viktiga arter av insekter och växter. Det är dags att agera för att skydda vår biologiska mångfald och säkra en hållbar framtid.

giraff

Hur många arter utrotas varje år?

Det är svårt att svara på. Faktiskt så vet vi inte riktigt hur många arter som utrotas varje år. Däremot vet vi att takten som arter utrotas är alldeles för hög. Och att vi måste ändra på det omgående!

Idag finns ungefär 2 miljoner arter finns beskrivna, men det finns mängder av fler arter som vi ännu inte har koll på. Hur många fler, det vet vi inte. Det finns siffror som säger allt mellan 3 och 100 miljoner. IPBES, FN:s plattform för biologisk mångfald, använder sig av en ganska konservativ siffra som uppskattar att det finns 8,1 miljoner djur och växtarter.

Beroende på vilken artgrupp så sägs utdöendetakten vara 100 till kanske 10,000 gånger högre än naturligt. Utdöendetakten kan också komma att öka kraftigt då så lite av många arters livsmiljö finns kvar och de har en utdöende skuld dvs att arterna lever på lånad tid.

Läs mer om utrotningshotade arter här

Exempel på utrotningshotade arter:

Vad gör WWF?

Med stöd från våra fantastiska supportrar kämpar vi för arter, livsmiljöer och en hållbar användning av jordens resurser genom tusentals projekt i över 100 länder – inom allt från naturvård till klimatsmarta energilösningar. Vi arbetar tillsammans med lokalbefolkningar, företagspartners, forskare och organisationer för att stoppa utrotningen och bevara vår fantastiska planet.

Bekämpar överfiske och skogsskövling

Skogsskövling i Bolivia
Överfiske, bifångster och föroreningar hotar världens alla hav och dess arter. Skogar skövlas och förvandlas till utarmade, artfattiga marker. Skogens och havens alla arter blir allt färre och får allt mindre livsutrymme, en utveckling som måste stoppas. WWF arbetar intensivt på fältet och i maktens korridorer med att stoppa skövlingen och vända utvecklingen.

Skapar fler och bättre förvaltade skyddade områden

Inventering i Björns skärgård
Nationalparker och andra skyddade naturområden, till exempel naturreservat eller Natura 2000-områden, är helt avgörande för att skydda en mångfald av arter och WWF efterlyser politiska krafttag. I Sverige har vi idag (2019) 30 nationalparker på ca 7 000 kvm som täcker 13 procent av landytan. Sveriges marina skyddade områden täcker bara 5 procent av vårt havsområde.

Återskapar förstörda ekosystem

Grodor i vattnet vid ön Björn, Östersjön, Sverige
Skogar, hav, sjöar och landområden över hela världen har blivit förstörda av människors påverkan och den utvecklingen måste stoppas. Friska och fungerande ekosystem är helt avgörande för allas vår framtid och det gäller alla växter, insekter och djurarter. WWF arbetar intensivt med att återskapa förstörda ekosystem för en bättre framtid.

Påverkar politiker och myndigheter

Sköldpadda som fastnat i fiskenät
Våra folkvalda politiker är de makthavare som genom sina beslut styr Sveriges och vår framtid. Oavsett vilken regering vi har, så måste miljön vara i fokus. Utrotning av växter och djur, miljöförstörelse, skogsskövling, föroreningar av naturen och haven har ingen rösträtt men behöver vår hjälp, i dag, i morgon och i framtiden. Det vet vi på WWF och det kämpar vi för, varje dag.

Stoppar tjuvjakt och illegal handel

Skogsvaktare i Bhutan
WWF har sedan 1970-talet arbetat med att stoppa tjuvjakten och den illegala handeln med vilda djur och växter. Handeln med hotade arter, som noshörning, elefant och tiger, omsätter idag ofantliga summor och kriminella nätverk tjänar stora pengar till liten risk. WWF fortsätter att driva på beslutsfattarna att gå från ord till handling!

Tillsammans är vi världens chans

Stoppa utrotningen. Bli Planetfadder!

Bli fadder!

Senast ändrad 12/12/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se