Afrikansk elefant

Stoppa utrotningen

PLANETEN BEHÖVER VÅR HJÄLP.

Sumatranoshörningen
– så få att varje individ är viktig

I ett hörn av Borneos djungler arbetar WWF med att fånga in en av de sista individerna av detta skygga urtidsdjur för att föra henne till en säkrare plats innan bulldozers påbörjar skövlingen av hennes hem.  

På Borneo är 55 % av all regnskog borta. På Sumatra är det ännu värre – 80 % av skogen är skövlad och omvandlad till något annat, som till exempel oljepalmsodlingar. I den krympande regnskogen på dessa två öar lever jordens sista exemplar av världens minsta noshörningsart – sumatranoshörningen. Totalt tror man nu att det finns färre än 100 individer kvar i det vilda.

Arten har betraktats som helt utdöd ifrån indonesiska Borneo, eftersom ingen sett den på 30 år. Men med hjälp av kamerafällor och fotavtryck lyckades WWF nyligen säkerställa att några individer trots allt fanns kvar. I och med det föddes nytt hopp om att vi ska kunna rädda denna art från totalt utdöende och en stor räddningsinsats har påbörjats.

WWF och ett flertal naturvårdsorganisationer, som IUCN och National Geographic, har gått ihop med den indonesiska staten och bildat ”The Sumatran Rhino Rescue”. Denna allians kommer att fånga in de sista sumatranoshörningarna på planeten och flytta dem till gemensamma hägn. Målet är att de ska bli fler och kunna släppas ut i en framtid när deras livsmiljö är säker igen.

Många arter drabbas av
förstörda och krympande livsutrymmen

En av de hårt drabbade arterna är bergsgorillan vars skogar utsätts av illegal avverkning samtidigt som arten dessutom är mål för tjuvjakt.  Ett annat exempel är floddelfiner vars hem hotas av föroreningar och dammbyggen.

 

WWF driver politisk påverkan i Sverige och internationellt för fler och bättre skyddade områden, inventerar, skapar bevarandeplaner och samarbetar med både lokalsamhällen, företag och organisationer för att skydda naturområden. 

Tillsammans kan vi stoppa utrotningen.

Bli fadder

 

DJUREN BEHÖVER DIN HJÄLP

Livet på planeten hotas. De flesta djur påverkas på flera sätt av människans framfart – av förstörda livsmiljöer, klimatförändringar, föroreningar, tjuvjakt och rovfiske.

Läs om några av de hotade arter WWF arbetar för att rädda.

UPPROP! SKRIV PÅ FÖR ATT RÄDDA EUROPAS SÖTVATTEN.

Flera länder vill försvaga lagarna som skyddar Europas viktiga sötvattenkällor. Det vore katastrofalt.  EU-komissionen ska nu utvärdera EUs vattenpolitik och allmänheten har ombetts att tycka till. WWF har tillsammans med Sportfiskarna och Älvräddarna skrivit ett färdigt svar. Skriv på uppropet ocoh hjälp oss att rädda våra sötvatten!

  AGERA FÖR VÅRA SÖTVATTEN 

ALLA KAN HJÄLPA TILL

Vår livsstil påverkar livet på jorden på olika sätt, både nära oss och långt borta. Det finns mycket du kan göra själv i din vardag för att bidra till en levande planet.

Det här kan du göra

 

Tillsammans kan vi stoppa utrotningen och bevara den biologiska mångfalden.

Bli fadder Skänk en gåva

Senast ändrad: 2019-02-20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se