Afrikansk elefant

Stoppa utrotningen

KLIMATFÖRÄNDRINGAR, PLASTER OCH GIFTER DÖDAR

 

Det finns djur vars hela liv präglas av livsfarliga problem som människan skapat. Arter som har svårt att överleva, eftersom allt från klimatförändringar till gifter förstör deras livsmiljö. De dör i tysthet.

Havssköldpaddans
fortplantning är i fara

I våra allt varmare hav kämpar hungrande havssköldpaddor för att komma loss från plastskräp och drivande fiskenät.  

 Havssköldpaddans reproduktion är långsam och lättstörd. Det tar mellan 10-30 år innan den är könsmogen, beroende på art, och äggen läggs ofta på den strand där havssköldpaddan själv kläcktes.

Här spelar klimatförändringarna en obehaglig roll. Vilket kön havssköldpaddans ungar får beror nämligen på temperaturen i marken där de kläcks. Ju varmare klimat desto fler honor. De populationer där balansen mellan hanar och honor rubbas riskerar att dö ut. Det händer redan nu i Australien.

Havssköldpaddorna hittar sin föda i korallrev och sjögräsängar – miljöer som påverkas kraftigt av klimatförändringar och miljöförstörelse. Många havssköldpaddor fastnar i nät avsedda för fisk, drabbas av tjuvjakt och trängs undan av exempelvis hotellbyggen på deras stränder.

De hotas även av oljeutsläpp och nedskräpade hav. Kringflytande plastpåsar ser ut som maneter och slukas av havssköldpaddan. Plasten fastnar i matspjälkningsorganen och de svälter ihjäl.

 

WWF hjälper havssköldpaddan

WWF arbetar bland annat för reglering av turism och infrastruktur för att skydda havssköldpaddorna. Andra åtgärder är uppfödning av sköldpaddsungar och skydd av äggen och de kläckta ungarna när de sedan tar sig ut i havet. Vi arbetar också för att skapa marina reservat, stoppa illegal handel med hotade arter, minska plastskräpet och att färre sköldpaddor ska dö i nät och fisketrålar.
 

Tillsammans kan vi stoppa utrotningen.

Bli fadder

Isbjörnar hotas
när världen blir varmare

Isbjörnarna jagar den säl som vilar på Arktis isar. Därför drabbas de extremt hårt när deras livsområden numera består av öppet vatten en stor del av året.

Isarna fryser till senare än vanligt, och smälter tidigare på grund av det varmare klimatet. Om vi inte snabbt minskar klimatutsläppen riskerar vi att förlora en tredjedel av världens isbjörnar inom tre isbjörnsgenerationer. Redan nu drunknar hundratusentals grönlandssälarsungar varje år på grund av bristen på havsis.

Kanada, Danmark, Norge, Ryssland och USA har åtagit sig att genomföra 62 åtgärder under tio år för att bevara isbjörnen. Men vår granskning visar att de bara gjort tre åtgärder under de första två åren. WWF kommer därför fortsätta driva på isbjörnsländerna för att de ska uppfylla avtalet.

Både människor och djur drabbas av klimatförändringar

Grodarter i tropikerna hotas av utrotning, orangutangens livsmiljö och mattillgång hotas av ökade skyfall samtidigt som en ökning av torra områden krymper elefantens tillgång till sötvatten. Även människan drabbas av klimatförändringarna. Hetta och extrema översvämningar kommer att bli vanligare och kan leda till fler mygg som sprider sjukdomar som malaria och denguefeber. 

WWF arbetar stenhårt för att hejda klimatförändringarna. Vi arbetar med politisk påverkan i Sverige och internationellt, utbildar allmänheten och driver globala projekt tillsammans med städer och företag i deras omställningen mot en hållbar framtid.

DJUREN BEHÖVER DIN HJÄLP

Livet på planeten hotas. De flesta djur påverkas på flera sätt av människans framfart – av förstörda livsmiljöer, klimatförändringar, föroreningar, tjuvjakt och rovfiske.

Läs om några av de hotade arter WWF arbetar för att rädda.

UPPROP! SKRIV PÅ FÖR ATT RÄDDA EUROPAS SÖTVATTEN.

Flera länder vill försvaga lagarna som skyddar Europas viktiga sötvattenkällor. Det vore katastrofalt.  EU-komissionen ska nu utvärdera EUs vattenpolitik och allmänheten har ombetts att tycka till. WWF har tillsammans med Sportfiskarna och Älvräddarna skrivit ett färdigt svar. Skriv på uppropet ocoh hjälp oss att rädda våra sötvatten!

  AGERA FÖR VÅRA SÖTVATTEN 

ALLA KAN HJÄLPA TILL

Vår livsstil påverkar livet på jorden på olika sätt, både nära oss och långt borta. Det finns mycket du kan göra själv i din vardag för att bidra till en levande planet.

Det här kan du göra

 

Tillsammans kan vi stoppa utrotningen och bevara den biologiska mångfalden.

Bli fadder Skänk en gåva

Senast ändrad: 2019-02-20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se