Afrikansk elefant

Elefant

BLI FADDER

En gång i tiden fanns elefanter i miljontal över hela Afrika och Asien. Under 1900-talet minskade de kraftigt i antal, främst till följd av den massiva handeln med elfenben. Man räknar med att den afrikanska elefanten har minskat med 96% de senaste 100 åren. Fortfarande idag dödas 55 elefanter varje dag i tjuvjakt.

Vetenskapligt namn

Elephantidae

 

Underarter
Arter: Afrikansk savannelefant (Loxodonta africana), afrikansk regnskogselefant (Loxodonta cyclotis), asiatisk elefant (Elephas maximus)
Storlek och livslängd

Storlek: höjd upp till 3,3 meter, vikt upp till 6 ton
Livslängd: oftast 40–60 år.
Könsmognad: vid 12–14 års ålder
Dräktighetstid: 22 månader

Utbredning
Den afrikanska regnskogselefanten finns i den tropiska regnskogszonen i västra och centrala Afrika. Den afrikanska savannelefanten finns i östra och södra Afrika, med flest populationer i Botswana, Tanzania, Zimbabwe, Kenya, Zambia och Sydafrika; den asiatiska elefanten finns i tropiska och subtropiska skogar i Indien, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Laos, Kambodja, Vietnam, Kina, Malaysia, Indonesien (Borneo och Sumatra).
Antal i det vilda ( år 2008 )
26 000 - 33 000
Bevarandestatus (IUCN)
Asiatisk elefant
 • LC
 • NT
 • VU
 • EN
 • CR
 • EW
 • EX
 • DD
Elefant_2

BLI WWF-FADDER IDAG

 • Elefanterna dödas för sina betar och sitt skinn
 • I Myanmar tror man att det endast finns 1400 kvar
 • WWF arbetar för att minska efterfrågan och stoppa handeln med bland annat elfenben
 • Stoppa den blodiga slakten av elefanterna – Bli WWF-fadder
Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete.

Premie

Faktureringsadress

Sverige

Signera ditt autogiro

Ha tålamod, din bank kontaktas.

 • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Det finns i dag tre elefantarter. Även om det fortfarande är något delade uppfattningar om artstatus på de båda afrikanska elefanterna. Två av dem lever i Afrika – savannelefanten och regnskogselefanten. Den tredje arten finns i Asien och kallas helt enkelt för asiatisk elefant.

Afrikansk elefant

Den afrikanska savannelefanten är världens största, landlevande däggdjur. Fullvuxna hannar kan väga över sex ton, men numera är det sällsynt.

Den afrikanska savannelefanten lever i sociala grupper organiserade runt honor och deras kalvar. Varje familjegrupp består av cirka tio individer, men ofta håller flera familjegrupper ihop och bildar så kallade klaner, bestående av 6–70 individer som leds av en stor hona.

Afrikanska  skogselefanter lever i mycket mindre grupper.

Hanarna vandrar oftast ensamma. De kan också bilda små, tillfälliga grupper, där äldre hanar omger sig med yngre. När hanen är brunstig och får korn på någon brunstig hona, dyker han upp. Brunstiga hanar är mycket aggressiva.

Honorna föder en unge med 2,5–9 års mellanrum och är fertila upp till 55–60 års ålder.

Hur många elefanter finns det i Afrika?

De afrikanska elefanterna har på grund av jakten på elfenben minskat dramatiskt i antal. De har reducerats från uppskattningsvis 10 miljoner i början av 1900-talet till omkring 1,3–1,5 miljoner på 1970-talet och till endast omkring 400 000 i dag. Elefanterna lever i drygt 30 länder i Afrika.

Två rapporter (2016) visar på en dramatisk minskning av Afrikas elefanter:

Tjuvjakten på elefanter var på rekordnivåer 2017. De senaste beräkningarna pekar på att 20 000 elefanter dödas varje år. Läget har stabiliserats något 2018 och 2019 men är fortfarande ett hot mot arterna.

I vissa länder är minskningen särskilt märkbar. I Demokratiska Republiken Kongo fanns omkring 100 000 elefanter på 1960-talet. I dag återstår högst 5 000. Även Tanzania och Moçambique har drabbats hårt av tjuvjakt på elefanter.

Inte ens skyddade områden går fria från tjuvjakt. I Afrikas största skyddade område, nationalparken Selous i södra Tanzania, har antalet elefanter sjunkit från över 120 000 år 1976, till cirka 13 000 år 2013. Särskilt bekymmersam är situationen nu även i  Ruaha-Rungwa-ekosystemet i Tanzania, där antalet sjunkit från över 34 600 elefanter 2009 till uppskattningsvis 8 272 år 2014. Under det senaste åren (2018-2019) har arbetet med att bekämpa tjuvjakten i Selous varit framgångsrikt. I Serengeti ökar elefanterna och där finns nu  över 6 000. God övervakning är lösningen.

Elfenbenet förs illegalt till bland annat Thailand, Vietnam, Kina och Egypten. Fortsätter denna tjuvjakt kommer det om tio år att finnas elefanter i bara 6–8 länder.

Asiatisk elefant

Den asiatiska elefanten är mindre än den afrikanska och lever uteslutande i skogen. Andra kännetecken är att öronen är mindre än hos dess afrikanska släkting, och att den ofta saknar betar.

I skogarna lever elefanterna i grupper om 3–40 individer bestående av honor och deras ungar. Flera grupper bildar större klaner, där individerna är besläktade med varandra.

Den asiatiska elefanten används i Sydöstra Asien som arbetsdjur. Det finns idag uppskattningsvis bara  omkring 26 000–33 000 viltlevande asiatiska elefanter kvar.

Pygméelefanten är en underart till den asiatiska elefanten och lever uteslutande på Borneo, där det finns cirka 1500 exemplar. Den är klassad som starkt hotad av Internationella Naturvårdsunionen, IUCN.

Afrikansk elefant
Asiatisk elefant
Elefant
Afrikansk elefant
Asiatisk elefant
Elefant

Tjuvjakt och konflikter hotar elefanterna

Förutom människan har elefanten nästan inga naturliga fiender. För de asiatiska elefanterna är ett stort hot att livsutrymmet krymper i snabb takt, vilket skapar konflikter med lokalbefolkningen. Idag  dödas elefanter oftast på grund av att småbönder vill skydda sina  grödor.

I Afrika är bilden annorlunda. Där dödas elefanter av kriminella nätverk som tjänar stora pengar på elfenben. Elfenbenet används för prydnadsföremål, vackra snidade elfenbensfigurer har blivit investeringsobjekt bland nyrika kineser.

Det är främst köpstarka marknader i Asien som är drivkraften. När man har studerat handelskedjan från Selous till Sydostasien har man sett hur värdet på rått elfenben ökar cirka 20 gånger under kedjans gång. En tjuvjägare i Selous får cirka 500 kronor per kilo elfenben, i Dar es Salaams hamn som är en av Afrikas största utförselportar av elfenben har värdet ökat till  3000 kronor/kilo och när en bete sedan når Sydostasien betingar den ett värde på runt 9 000 kronor/kilo*.

Det genomsnittliga kilopriset för afrikanskt elfenben på den asiatiska marknaden är så högt som 2000 dollar (cirka 15 000 kronor).

Vilka internationella lagar skyddar elefanterna?

Den så kallade CITES-konventionen reglerar in- och utförsel av djur och växter mellan länder. CITES står för Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora  (Konventionen om internationell handel med hotade arter av vilda växter och djur).

*Källa: Rapporterna Ivory´s Curse och Out of Africa, augusti 2014

Asiatisk elefant
Elefant
Afrikansk elefant
Asiatisk elefant
Elefant
Afrikansk elefant

Vad gör WWF

WWF jobbar främst efter två spår för att skydda elefanter: att minska efterfrågan på elfenbensprodukter och att stoppa handeln med elfenben.

Vi  stödjer också arbetet med att bekämpa tjuvjakten genom att anställa fler parkvakter, förse parkvakter med modern utrustning och genom att skapa naturvårdslandskap där människor och elefanter kan samsas om livsutrymmet.

På Borneo arbetar vi med att skydda den hotade pygméelefanten genom att skapa elefantkorridorer som binder samman elefanternas olika skyddade områden.

Asiatisk elefant

CITES

Convention of International Trade in Endangered Species

Läs mer

Asiatisk elefant

TRAFFIC

The wildlife trade monitoring network är ett samarbete mellan IUCN och WWF. TRAFFIC är världens ledande organisation mot handeln med illegala arter.

Läs mer

Vad kan du göra

Var på din vakt mot produkter av elfenben. De är förbjudna att föra in i EU. Acceptera aldrig att en butik har sådana produkter i sitt sortiment!

Turista gärna i nationalparker och reservat där det finns elefanter. Bo på lokalt drivna lodger och hotell och använd lokala guider, så att lokalbefolkningen tjänar på din vistelse.

Du kan också stödja WWFs arbete med alla de komplicerade faktorer som påverkar elefantens framtid.

Senast ändrad 03/12/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se