Gå till huvudinnehållet
Afrikansk elefant

Elefant

Varje dag dödas runt 55 elefanter i Afrika

Tillstånd i världen

 • EN

Starkt hotad (Endangered)

En art är Starkt hotad när bästa tillgängliga data indikerar att den uppfyller något av kriterierna A–E för Starkt hotad och att den därmed bedöms löpa mycket hög risk att dö ut i vilt tillstånd.

Antal i det vilda (år 2008)

26 000 - 33 000

Källa: IUCN

🖤

Vill du stödja?

Bli Planetfadder nu!

Bli planetfadder

 • Vetenskapligt namn

  Elephantidae 

 • Underarter

  Arter: Afrikansk savannelefant (Loxodonta africana), afrikansk regnskogselefant (Loxodonta cyclotis), asiatisk elefant (Elephas maximus)

 • Storlek och livslängd

  Storlek: höjd upp till 3,3 meter, vikt upp till 6 ton
  Livslängd: oftast 40–60 år.
  Könsmognad: vid 12–14 års ålder
  Dräktighetstid: 22 månader

 • Utbredning

  Den afrikanska regnskogselefanten finns i den tropiska regnskogszonen i västra och centrala Afrika. Den afrikanska savannelefanten finns i östra och södra Afrika, med flest populationer i Botswana, Tanzania, Zimbabwe, Kenya, Zambia och Sydafrika; den asiatiska elefanten finns i tropiska och subtropiska skogar i Indien, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Laos, Kambodja, Vietnam, Kina, Malaysia, Indonesien (Borneo och Sumatra).

En gång i tiden fanns elefanter i miljontal över hela Afrika och Asien. Under 1900-talet minskade de kraftigt i antal, främst till följd av den massiva handeln med elfenben. Man räknar med att de afrikanska elefanterna har minskat med 90% de senaste 100 åren. Idag dödas runt 55 elefanter varje dag i Afrika. Detta motsvarar fler än telefanter varje timme. Det här måste få ett stopp!

Elefant_2

BLI PLANETFADDER IDAG

 • Stoppa tjuvjakt och illegal handel av utrotningshotade arter
 • Minska avskogningen och förhindra illegal avverkning
 • Bekämpa överfiske och minska buller och nedskräpning i haven
 • Skapa fler och bättre skyddade områden för att skydda utsatta arter
Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som Planetfadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till arbetet för att bevara den biologiska mångfalden och kämpa mot klimatförändringarna.

Bli Planetfadder – hjälp oss kämpa för en levande planet.

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

 • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Det finns i dag tre elefantarter.  Två av dem lever i Afrika – savannelefanten och skogselefanten. Den tredje arten finns i Asien och kallas helt enkelt för asiatisk elefant.

Afrikanska elefanter

Den afrikanska savannelefanten är världens största, landlevande däggdjur. Fullvuxna hannar kan väga över sex ton, men numera är det sällsynt.

Den afrikanska savannelefanten lever i sociala grupper organiserade runt honor och deras kalvar. Varje familjegrupp består av cirka tio individer, men ofta håller flera familjegrupper ihop och bildar så kallade klaner, bestående av 6–70 individer som leds av en stor hona. Afrikanska skogselefanter lever i mycket mindre grupper.

Hanarna vandrar oftast ensamma. De kan också bilda små, tillfälliga grupper, där äldre hanar omger sig med yngre. När hanen är brunstig och får korn på någon brunstig hona, dyker han upp. Brunstiga hanar är mycket aggressiva.

Honorna föder en unge med 2,5–9 års mellanrum och är fertila upp till 55–60 års ålder.

Hur många elefanter finns det i Afrika?

De afrikanska elefanterna har på grund av jakten på elfenben minskat dramatiskt i antal. De har reducerats från uppskattningsvis 10 miljoner i början av 1900-talet till omkring 1,3–1,5 miljoner på 1970-talet och till endast omkring 400 000 idag. I dagsläget finns  cirka 352 000 savannelefanter och 40-50 000 skogselefanter. Varje år tjuvskjuts uppskattningsvis 20 000 elefanter, vilket betyder att fler dör än som föds. Värst är läget för skogselefanterna, där skövling av regnskog och ny infrastruktur som vägar, kraftverk och gruvor bidrar till ökat tryck. Svannelefanterna klassas numera som hotad och skogselefant klassas som kritiskt hotad. av IUCN  

Två rapporter (2016) visar på en dramatisk minskning av Afrikas elefanter:

Tjuvjakten på elefanter var på rekordnivåer 2017. De senaste beräkningarna pekar på att 20 000 elefanter dödas varje år. Läget har stabiliserats något 2018 och 2019 men är fortfarande ett hot mot arterna.

I vissa länder är minskningen särskilt märkbar. I Demokratiska Republiken Kongo fanns omkring 100 000 elefanter på 1960-talet. I dag återstår högst 5 000. Även Tanzania och Moçambique har drabbats hårt av tjuvjakt på elefanter.

Inte ens skyddade områden går fria från tjuvjakt. I Afrikas största skyddade område, nationalparken Selous i södra Tanzania, har antalet elefanter sjunkit från över 120 000 år 1976, till cirka 13 000 år 2013. Särskilt bekymmersam är situationen nu även i  Ruaha-Rungwa-ekosystemet i Tanzania, där antalet sjunkit från över 34 600 elefanter 2009 till uppskattningsvis 8 272 år 2014. Under det senaste åren (2018-2020) har arbetet med att bekämpa tjuvjakten i Selous varit framgångsrikt. I Serengeti ökar elefanterna och där finns nu  över 6 000. God övervakning är lösningen.

Elfenbenet förs illegalt till bland annat Thailand, Vietnam, Kina och Egypten. Fortsätter denna tjuvjakt kommer det om tio år att finnas elefanter i bara 6–8 länder.

Asiatisk elefant

Den asiatiska elefanten är mindre än den afrikanska och lever uteslutande i skogen. Andra kännetecken är att öronen är mindre än hos dess afrikanska släkting, och att den ofta saknar betar.

I skogarna lever elefanterna i grupper om 3–40 individer bestående av honor och deras ungar. Flera grupper bildar större klaner, där individerna är besläktade med varandra.

Den asiatiska elefanten används i Sydöstra Asien som arbetsdjur. Det finns idag uppskattningsvis bara  omkring 26 000–33 000 viltlevande asiatiska elefanter kvar.

Pygméelefanten är en underart till den asiatiska elefanten och lever uteslutande på Borneo, där det finns cirka 1500 exemplar. Den är klassad som starkt hotad av Internationella Naturvårdsunionen, IUCN.

Afrikansk elefant
Asiatisk elefant
Elefant

Tjuvjakt och konflikter hotar elefanterna

Förutom människan har elefanten nästan inga naturliga fiender. För de asiatiska elefanterna är ett stort hot att livsutrymmet krymper i snabb takt, vilket skapar konflikter med lokalbefolkningen. Idag  dödas elefanter oftast på grund av att småbönder vill skydda sina  grödor.

I Afrika är bilden annorlunda. Där dödas elefanter av kriminella nätverk som tjänar stora pengar på elfenben. Elfenbenet används för prydnadsföremål, vackra snidade elfenbensfigurer har blivit investeringsobjekt bland nyrika kineser.

Det är främst köpstarka marknader i Asien som är drivkraften. När man har studerat handelskedjan från Selous till Sydostasien har man sett hur värdet på rått elfenben ökar cirka 20 gånger under kedjans gång. En tjuvjägare i Selous får cirka 500 kronor per kilo elfenben, i Dar es Salaams hamn som är en av Afrikas största utförselportar av elfenben har värdet ökat till  3000 kronor/kilo och när en bete sedan når Sydostasien betingar den ett värde på runt 9 000 kronor/kilo*.

Det genomsnittliga kilopriset för afrikanskt elfenben på den asiatiska marknaden är så högt som 2000 dollar (cirka 15 000 kronor).

Vilka internationella lagar skyddar elefanterna?

Den så kallade CITES-konventionen reglerar in- och utförsel av djur och växter mellan länder. CITES står för Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora  (Konventionen om internationell handel med hotade arter av vilda växter och djur).

*Källa: Rapporterna Ivory´s Curse och Out of Africa, augusti 2014

Elefant
Afrikansk elefant

Vad gör WWF

WWF jobbar främst efter två spår för att skydda elefanter: att minska efterfrågan på elfenbensprodukter och att stoppa handeln med elfenben.

Vi  stödjer också arbetet med att bekämpa tjuvjakten genom att anställa fler parkvakter, förse parkvakter med modern utrustning och genom att skapa naturvårdslandskap där människor och elefanter kan samsas om livsutrymmet.

På Borneo arbetar vi med att skydda den hotade pygméelefanten genom att skapa elefantkorridorer som binder samman elefanternas olika skyddade områden.

Asiatisk elefant

CITES

Convention of International Trade in Endangered Species

Läs mer

Asiatisk elefant

TRAFFIC

The wildlife trade monitoring network är ett samarbete mellan IUCN och WWF. TRAFFIC är världens ledande organisation mot handeln med illegala arter.

Läs mer

Vad kan du göra

Var på din vakt mot produkter av elfenben. De är förbjudna att föra in i EU. Acceptera aldrig att en butik har sådana produkter i sitt sortiment!

Turista gärna i nationalparker och reservat där det finns elefanter. Bo på lokalt drivna lodger och hotell och använd lokala guider, så att lokalbefolkningen tjänar på din vistelse.

Du kan också stödja WWFs arbete med alla de komplicerade faktorer som påverkar elefantens framtid.

Bli Planetfadder 

Dela gärna:

Senast ändrad 20/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se