Gå till huvudinnehållet
svedjenäva-skog-WW287994

Skogskompassen

WWF om Centerpartiets svar

Centerpartiet svarar nej på samtliga av WWFs frågor i skogskompassen. Partiets kommentarer kan framstå som otydliga, eftersom C framhåller att man värnar hållbarhet, men samtidigt inte berättar hur detta kan uppnås.

Centerpartiet logo

Centerpartiet betonar att det krävs en balans mellan produktion och miljö och att de anser att principen ”frihet under ansvar” har varit framgångsrik när det gäller att öka miljöhänsyn. C menar att det framförallt kan göras mer med frivilligbaserade strategier och skriver att de vill utveckla de frivilliga certifieringarna av skogsbruket. Certifieringen är dock ett marknadsinstrument som ligger utanför den politiska sfärens, och därmed inget de har mandat över.

C väljer att inte stödja WWFs krav på att stoppa främmande trädslag, gödsling, dikning och stubbrytning. Detta trots att flera av metoderna har bevisat negativa miljöeffekter och direkt kan motverka möjligheterna att nå vissa miljömål.

C menar också att det skulle leda till krångel att införa straff för miljörelaterade brott mot skogsvårdslagen och väljer därför inte stödjer detta.  WWF anser å andra sidan  att straff är en viktig del i att det finns styrande effekt med en lag.

Att C, som vill vara alliansens gröna röst, tar avstånd från samtliga av WWFs krav i skogskompassen, anser WWF är olyckligt.  En konkurrenskraftig svensk skogsnäring har allt att vinna på en ökad biologisk mångfald som också kan ge nya affärsmöjligheter på landsbygden.

Så här kan Centerpartiet utveckla sin skogspolitik:
En ökad biologisk mångfald  kan lyfta svenskt skogsbruk och ge nya jobb i hela landet.. Om du funderar på att rösta på Centerpartiet – uppmuntra partiet att utveckla sin skogspolitik ytterligare. Förslagsvis genom att:

Vara öppna för att utveckla konkreta styrmedel när det kommer till att stärka den biologiska mångfalden i skogen
Uppvärdera skogens roll som mer än producent av biomassa i sin politik.
Ta hårdare tag mot intensiva skogsbruksmetoder som gödsling, dikning, främmande trädslag och stubbrytning.

Kontakt till Centerpartiet

Rickard Nordin, Energi- och klimatpolitisk talesperson
rickard.nordin@riksdagen.se

Tjäder (Tetrao urogallus)

Styrkor och svagheter i partiernas skogspolitik

WWF kommenterar partiernas svar i Skogskompassen 2018.

Skogskompassen_2_faximil_WWF_570px

Skogskompassen ger svar

Alla riksdagspartier har deltagit i enkäten. Se partiernas svar i Klimatkompassen 2018.

LADDA NED

Fjällräv

BLI NATURFADDER

Hjälp oss skydda hotade arter och rädda svensk natur genom att:
  • Skydda minst 30 % av svensk natur till år 2030
  • Arbeta för ett hållbart skogs- och jordbruk
  • Återskapa naturtyper
Låt naturen fortsätta ge oss unika upplevelser – Bli fadder!
Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete för vår svenska natur.

Välj fadderpremie

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 28/07/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se