Gå till huvudinnehållet
svedjenäva-skog-WW287994

Skogskompassen

WWF om Kristdemokraternas svar

Kristdemokraterna svarar att man stödjer två av WWFs skogspolitiska krav: att utveckla en ny skogspolitik utifrån ekosystemens gränser samt att ändra ägandedirektiven för statliga Sveaskog så att ambitionerna för naturskydd höjs.

Det senare ställningstagandet motiverar man med att Sveaskog ska vara ett föredöme men också i högre grad användas för utbytesmark när värdefull skogsmark i privat ägo ska skyddas.

Liksom C och M betonar man dock äganderätten och skogsägarna själva som garanter för att nå skogens mångfaldsmål.

När KD motsätter sig WWFs krav om att anslå minst 4 miljarder kronor per år för att nå politiskt antagna mål för skydd, motiveras det med att strategin inte fungerar, och att politiker och myndigheter måste se markägare som medspelare snarare än motspelare.

”Ofta är det just genom de enskilda skogsägarnas långsiktiga förvaltarskap som höga naturvärden skapats och bibehållits.” Här finns en motsättning mellan att värna markägarnas rättigheter och att dra ner på anslag som riskerar att lämna markägare utan ersättning.

Så här kan Kristdemokraterna utveckla sin skogspolitik:
Hjälp WWF att lyfta skogsfrågan och ge skogen en röst i valet. Om du funderar på att rösta på Kristdemokraterna – uppmuntra partiet att utveckla sin skogspolitik ytterligare. Förslagsvis genom att:

Konkretisera sitt intresse av att värna mångfalden i skogslandskapet genom att föreslå åtgärder för att specifikt stärka den biologiska mångfalden

Ta hårdare tag mot intensiva skogsbruksmetoder som gödsling, dikning, främmande trädslag och stubbrytning

Vara öppna för att avsätta mer resurser för skydd av skog.

Kontakt:
www.kristdemokraterna.se/kontakt2/

Miljöpolitisk talesperson: Lars-Axel Nordell
lars-axel.nordell@riksdagen.se

Tjäder (Tetrao urogallus)

Styrkor och svagheter i partiernas skogspolitik

WWF kommenterar partiernas svar i Skogskompassen 2018.

Skogskompassen_2_faximil_WWF_570px

Skogskompassen ger svar

Alla riksdagspartier har deltagit i enkäten. Se partiernas svar i Klimatkompassen 2018.

LADDA NED

fjällräv-fadder-bild

Naturfadder

Hjälp oss skydda hotade arter och rädda svensk natur genom att:
  • SKYDDA minst 30 % av svensk natur till år 2030
  • Arbeta för ett HÅLLBART skogs- och jordbruk
  • ÅTERSKAPA naturtyper
Låt naturen fortsätta ge oss unika upplevelser – BLI FADDER!
Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete.

Välj fadderpremie

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 11/04/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se